TRAVELS‎ > ‎

COSTA RICA

Costa Rica
Enclavat entre el Carib i el Pacífic, COSTA RICA és un dels països amb una biodiversitat més elevada de tot el planeta i, gràcies a una política de conservacionisme molt conscienciada, un dels països on aquesta biodiversitat és més fàcil de veure. Viatjar a COSTA RICA és fer-ho a un país ple de riquesa natural que ha sabut explotar per al turisme ecològic. Des de Tortuguero a Corcovado, passant pel volcà Poás, els parcs nacionals del país permeten l'accés fàcil a la naturalesa i en permeten gaudir de manera esplèndida.
Enclavado entre el Caribe y el Pacífico, COSTA RICA es uno de los países con una biodiversidad más elevada de todo el planeta y, gracias a una política de conservacionismo muy concienciada, uno de los países en que esta biodiversidad es más fácil de ver. Viajar a COSTA RICA es hacerlo a un país lleno de riqueza natural que ha sabido explotar para el turismo ecológico. Desde Tortuguero a Corcovado, pasando por el volcán Poás, los parques nacionales del país permiten el acceso fácil a la naturaleza y permiten disfrutarla de manera espléndida. 
Stuck between the Caribbean and the Pacific, COSTA RICA is one of the countries with more biodiversity in the planet and, thanks to a very responsible conservationist policy, one of the countries where this biodiversity is more easily seen. Travelling to COSTA RICA means going to a country full of natural treasures for the ecological tourist. From Tortuguero to Corcovado and the Poás volcano, the National Parks allow an easy access to nature and let the visitor enjoy it freely.