TRAVELS‎ > ‎

CZECH REPUBLIC

Praga
, la capital de la REPÚBLICA TXECA és una de les ciutats més visitades d'Europa. Potser és per la seva posició al mig del continent, o pels seus edificis antics, els seus barris atractius o l'ambient tranquil que s'hi respira. Potser és per la història dels personatges famosos que hi estan relacionats, com Kafka, Jan Hus o Tycho Brae, però sigui com sigui la capital i el país són visita obligada per als viatgers interessats en la història d'Europa.
Praga, la capital de la REPÚBLICA CHECA es una de las ciudades más visitadas de Europa. Quizá es por su posición en medio del continente, o por sus antiguos edificios, sus barrios atractivos o el ambiente tranquilo que se respira. Quizá es por la historia de los personajes famosos que están relacionados, como Kafka, Jan Hus o Tycho Brae, pero sea como sea la capital y el país son visita obligada para los viajeros interesados en la historia de Europa.
Prague, CZECH REPUBLIC's capital, is one of the most visited cities in Europe. Maybe it's for its position in the middle of the continent, or maybe for its old buildings, the attractiveness of its neighbourhoods or the quiet and relaxed atmosphere. Maybe it's for the historical celebrities related to the capital, like Franz Kafka, Jan Hus and Tycho Brae, but be it for any of these reasons, Prague and the country are mandatory visits for any traveller interested in Europe's history.