TRAVELS‎ > ‎

SOUTH AFRICA

Sudàfrica Jordi Canal-Soler
Flag of South Africa
Anomenada la Nació de l'Arc Iris, SUDÀFRICA ha demostrat al món, gràcies a Nelson Mandela, que un país pot deixar de banda el seu passat més obscur per a donar un pas endavant en comú i crear un nou país d'esperança per a tots els seus habitants. El miracle de Sudàfrica inclou també el Parc Nacional més gran d'Àfrica, el Cap de Bona Esperança, el forat més gran del món fet per l'home i la convivència de lleons i pingüins al mateix territori.
Llamada la Nación del Arco Iris, SUDÁFRICA ha demostrado al mundo, gracias a Nelson Mandela, que un país puede dejar de lado su pasado más oscuro para dar un paso adelante en común y crear un nuevo país de esperanza para todos sus habitantes. El milagro de Sudáfrica también incluye el Parque Nacional más grande de África (el Kruger), el Cabo de Buena Esperanza, el agujero más grande del mundo hecho por el hombre a pico y pala y la convivencia entre leones y pingüinos en el mismo territorio. 
Called the Rainbow Nation, SOUTH AFRICA has showed to the world, thanks to Nelson Mandela, that a country can leave its dark side behind to step in common and create a new country of hope to all its people. The miracle of South Africa includes as well the biggest National Park in Africa, the Cape of Good Hope, the biggest man-made hole in the world and the share of a single territory between lions in the savannah and penguins near the coast of Cape of Good Hope.