TV

La televisió i últimament els vídeos per internet són un dels altres canals que em permeten aconseguir divulgar els meus viatges, ja sigui a través de la filmació de conferències, entrevistes o fins i tot programes de cuina.
A continuació podreu trobar alguns dels vídeos on apareixo:
La televisión y últimamente los vídeos por internet son uno de los otros canales que me permiten divulgar mis viajes, ya sea a través de la filmación de conferencias, entrevistas o hasta programas de cocina.
A continuación podréis encontrar algunos de los vídeos en los que aparezco:
Television and lately internet videos are another channel that allow me to divulge my travels, be it through speeches filmations, interviews or even cooking programs. 

Here you will find some of the videos where I appear: