MAGAZINES

Aquí trobaràs els més de 250 articles que he publicat en diverses revistes nacionals i internacionals, sobre temàtica de viatges, història, natura, astronomia, geologia, ferrocarril,...Aquí encontrarás los más de 250 artículos que he publicado en varias revistas nacionales e internacionales sobre temática de viajes, historia, naturaleza, astronomía, geología, ferrocarril,...Here you will find more than 250 articles that I have published in different magazines, both spanish and international, about travel, history, nature, astronomy, geology, railways,...


    
VIAJES NG, Val d'Aran 246 Ref: VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC, Julio 2020
EDITORIAL: RBA Editorial
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "EL VALLE DE ARÁN, MARAVILLA DEL PIRINEO" on descric els encants naturals i culturals d'aquesta comarca del Pirineu català. 
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "EL VALLE DE ARÁN, MARAVILLA DEL PIRINEO" en el que describo los encantos naturales y culturales de esta comarca del Pirineo catalán. 
 
SYNOPSIS: It is published my article "THE ARAN VALLEY, MARVEL OF THE PYRENEES" in which I describe the natural and cultural charms of this region of the catalan Pyrenees. 
HISTORIA NG, Caza del Zorro245 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Marzo 2020
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: A la secció de la revista ANIMALES EN LA HISTORIA hi publico l'article "La caza del zorro, el deporte de la nobleza inglesa" on explico els inicis i l'època dorada d'aquesta pràctica al Regne Unit.  
 

SINOPSIS: En la sección de la revista ANIMALES EN LA HISTORIA publico el artículo "La caza del zorro, el deporte de la nobleza inglesa" donde explico los inicios y la época dorada de esta práctica en el Reino Unido. 
 

SYNOPSIS: In the ANIMALS IN HISTORY section of the magazine I publish the article "Fox hunting, the sport of the english nobility" where I explain the beginnings and golden age of this hunting practice in the United Kingdom. 
HISTORIA NG, Mont Blanc
244 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Febrero 2020
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: A la secció de la revista HECHO HISTÓRICO hi publico l'article "El Mont Blanc, primera gesta del alpinismo" on relato com va ser la primera ascensió al Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, el 1786 i que van aconseguir Jacques Balmat i Michel-Gabriel Paccard. 
 

SINOPSIS: en la sección de la revista HECHO HISTÓRICO publico el artículo "El Mont Blanc, primera gesta del alpinismo" donde relato cómo fue la primera ascensión al Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes, en 1786 y que consiguieron Jacques Balmat y Michel-Gabriel Paccard. 
 

SYNOPSIS: in the HISTORICAL EPISODE section of the magazine I publish the article "The Mont Blanc, first achievement of alpinism" where I chronicle how was the first ascension to the Mont Blanc, the highest peak in the Alps, in 1786 and achieved by Jacques Balmat and Michel-Gabriel Paccard. 
GIDONA, Oslo, Jordi Canal-Soler 243 Ref: GIDONA, feb'20
Editorial: GIDONA
WEB: www.gidona.cat
LINK: Article Oslo Gidona
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "OSLO, una capital entre natura", en el que explico unes quantes de les joies naturals, culturals i gastronòmiques que ofereix la capital de NORUEGA, des dels museus dels vaixells víkings, del Fram i de la Kon-Tiki fins a un passeig pel fiord o una visita a un dels seus edificis més emblemàtics, el de l'Òpera.  
 

SINOPSI: Se publica mi artículo "OSLO, una capital entre naturaleza", en el que explico unas cuantas de las joyas naturales, culturales y gastronómicas que ofrece la capital de NORUEGA, desde los museos de los barcos vikingos, del Fram y de la Kon-Tiki hasta un paseo por el fiordo o una visita a uno de sus edificios más emblemáticos, el de la Ópera.
 

SYNOPSIS: It is published my article "OSLO, a capital amongst nature", in which I write about some of the natural, cultural and gastronomic jewels that offers the capital of NORWAY, from the museums of the Viking Ships, Fram and Kont-Tiki to a boat tour around the fjord or a visit to one of the most emblematic buildings of the city, the Opera House. 
 242 Ref: SOY CARIBE, Enero 2020
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: Artículo Barranquilla
[castellano]

SINOPSI: Al número de gener es publica el meu article "BARRANQUILLA Y SANTA MARTA" on exploro aquestes dues regions del Carib de COLÒMBIA a la cerca dels seus atractius turístics. 

 
SINOPSIS: En el número de enero se publica mi artículo "BARRANQUILLA Y SANTA MARTA" donde exploro estas dos regiones del Caribe de COLOMBIA en busca de sus atractivos turísticos. 
 

SYNOPSIS: In January's number it is published my article "BARRANQUILLA and SANTA MARTA" in which I explore these two regions of the Caribbean of COLOMBIA looking for its most impresive tourist attractions. 
 241 Ref: MUNTANYA Desembre 2019 (nº 931)
EDITORIAL: CEC
Link: MUNTANYA - Tahití
[català]

SINOPSI: Es publica a la revista MUNTANYA, del CEC, el meu article amb tres recorreguts per les illes de la Societat. En concret, per Raiatea, Huahine i Bora Bora i en el que mostro que aquestes tres illes paradisíaques no només tenen platges boniques sinó bones i interessants excursions que combinen els paisatges espectaculars amb natura i història.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista MUNTANYA, del CEC, mi artículo con tres recorridos por las islas de la Sociedad. En concreto, por Raiatea, Huahine y Bora Bora, en el que muestro que estas tres islas paradisíacas no solo tienen playas bonitas si no buenas e interesantes excursiones que combinan los paisajes espectaculares con naturaleza e historia.
 

SYNOPSIS: It is published in MUNTANYA magazine, from CEC mountain club, my article with three routes on the Society Islands. Around Raiatea, Huahine and Bora Bora and I show that these three  paradisiac islands do not only have beautiful beaches but also good and interesting excursions that combine spectacular landscapes with nature and history.
TRAVELING, POLINESIA FRANCESA 240 Ref: TRAVELING nov 2019
Editorial: Coloralia
WEB: www.
revistatraveling.com
LINK: Polinesia Francesa
[castellano]

SINOPSI: A la revista TRAVELING publiquen un extens reportatge sobre la POLINESIA FRANCESA en el que parlo sobre les illes de Tahití, Moorea, Huahine, Raiatea i Bora Bora per a explicar una mica de les seves tradicions, cultura, gastronomia, natura i gent. 
 

SINOPSIS: En la revista TRAVELING publican un extenso reportaje sobre la POLINESIA FRANCESA en el que hablo sobre las islas de Tahití, Moorea, Huahine, Raiatea y Bora Bora para explicar un poco de sus tradiciones, cultura, gastronomía, naturaleza y gente.
 

SYNOPSIS: In TRAVELING magazine is published an extensive account of my visit to some of the islands in FRENCH POLYNESIA with a brief introduction to the traditions, culture, gastronomy, nature and people of Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea and Bora Bora. 
 MAGELLAN, POLINESIA FRANCESA, Jordi Canal-Soler 239 Ref: MAGELLAN, Sept. 2019
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo Polinesia Francesa
[castellano]

SINOPSI: Al número de setembre publico l'article "Siguiendo los pasos del capitán Cook", on ressegueixo les passes del capità James Cook per les Illes de la Societat el 1769 i documento com han canviat aquestes illes de la POLINÈSIA FRANCESA a partir de l'arribada dels primers europeus. 
 

SINOPSIS: En el número de septiembre publico el artículo "Siguiendo los pasos del capitán Cook", donde resigo el itinerario del capitán James Cook por las Islas de la Sociedad en 1769 y documento cómo han cambiado estas islas de la POLINESIA FRANCESA a partir de la llegada de los primeros europeos. 
 

SYNOPSIS: In september's issue it is published my article "On the steps of Captain Cook", where I follow the itinerary that took captain James Cook through the Society Islands in 1769 and where I document how these islands of FRENCH POLYNESIA have changed since the arrival of the first europeans. 
GIDONA, Tahití, Jordi Canal-Soler 238 Ref: GIDONA, set'19
Editorial: GIDONA
WEB: www.gidona.cat
LINK: Article Tahití Gidona
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "TAHITÍ, LA POSTAL DELS MARS DEL SUD" en el que descric el que es pot veure a TAHITÍ i MOOREA, un parell de les illes de la Societat, un dels arxipèlags que conformen la POLINÈSIA FRANCESA
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "TAHITÍ, LA POSTAL DELS MARS DEL SUD" en el que describo lo que se puede ver en TAHITÍ y MOOREA, un par de las islas de la Sociedad, uno de los archipiélagos que conforman la POLINÈSIA FRANCESA. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "TAHITI, THE POSTCARD OF THE SOUTH SEAS" in which I describe what can be seen in TAHITI and MOOREA, a couple of the Society Islands, one of the archipelagos of FRENCH POLYNESIA
ASTRONOMIA, James Cook, Tránsito de Venus 1769 237 Ref: ASTRONOMÍA Septiembre 2019 
Editorial: ASTRONOMÍA
WEB: www.globalastronomia.com
LINK: Artículo Tránsito Venus 1769 
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "EL TRÁNSITO DE VENUS DE 1769" en el que explico com van ser les expedicions astronòmiques per a observar aquest fenòmen l'any 1769 i faig especial èmfasi en l'expedició del capità James Cook a Tahití, a la POLINÈSIA FRANCESA
 SINOPSIS: Se publica mi artículo "EL TRÁNSITO DE VENUS DE 1769" en el que explico cómo fueron las expediciones astronómicas para observar este fenómeno el año 1769 y hago especial énfasis en la expedición del capitán James Cook a Tahití, en la POLINESIA FRANCESA.
 SYNOPSIS: It is published my article "THE TRANSIT OF VENUS OF 1769" in which I write about the astronomic expeditions sent to observe this phenomenon around the world focusing specially on the one commandeered by captain James Cook to Tahiti, in the FRENCH POLYNESIA.
HISTORIA NG, Narval y Capitán Cook 236 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Agosto 2019
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: A la secció de Hechos históricos apareix el meu article "JAMES COOK A LA CAZA DEL TRÁNSITO DE VENUS" on explico l'origen de la primera expedició al voltant del món del Capità James Cook, amb la missió d'observar el Trànsit de Venus de 1769 des de Tahití, a la POLINÈSIA FRANCESA
 

SINOPSIS: En la sección de Hechos históricos aparece mi artículo "JAMES COOK A LA CAZA DEL TRÁNSITO DE VENUS" donde explico el origen de la primera expedición alrededor del mundo del Capitán James Cook, con la misión de observar el Tránsito de Venus de 1769 desde Tahití, en la POLINESIA FRANCESA.
 

SYNOPSIS: In section Historical facts from the magazine it is published my article "JAMES COOK AND THE TRANSIT OF VENUS" in which I write about the origin of the first expedition of captain James Cook around the world, who had the mission to observe the Transit of Venus of 1769 from Tahiti, in the FRENCH POLYNESIA 
 235 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Agosto 2019
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: A la secció de Animales en la Historia apareix el meu article "EL NARVAL, UNICORNIO DEL RENACIMIENTO" en el que traço la llegenda de l'unicorn i l'enllaço amb les dents de narval que van començar a aparèixer a Europa a partir de l'Edat Mitjana. 
 

SINOPSIS: En la sección de Animales en la Historia aparece mi artículo "EL NARVAL, UNICORNIO DEL RENACIMIENTO" en el que trazo la leyenda del unicornio y la enlazo con los colmillos de narval que empezaron a aparecer en Europa a partir de la Edad Media.
 

SYNOPSIS: In the section Animals in History it is published my article "THE NARWHAL, UNICORN OF THE RENAISSANCE
" in which I trace back the legend of the unicorn and explain it through the tusks of the narwhals that started to come to Europe during the Middle Ages.  
 TRAVELING, JULIO 2019, JOYAS CULTURALES EUROPEAS234 Ref: TRAVELING julio 2019
Editorial: Coloralia
WEB: www.
revistatraveling.com
LINK: Artículo entrevista
[castellano]

SINOPSI: A la revista TRAVELING em fan una entrevista per a parlar de viatges i de l'últim llibre publicat, JOYAS CULTURALES EUROPEAS, tot descrivint algunes de les rutes més simbòliques per a conèixer el patrimoni europeu.   
 

SINOPSIS: En la revista TRAVELING me hacen una entrevista para hablar de viajes y del último libro publicado, JOYAS CULTURALES EUROPEAS
, describiendo algunas de las rutas más simbólicas para conocer el patrimonio europeu.   
 

SYNOPSIS: In TRAVELING magazine I am interviewed to speak about travel books. I also speak about my last published book:  JOYAS CULTURALES EUROPEAS
, describing some of the most symbolic routes to know the european heritage.   

 Cook's Log, July 2019 233 Ref: COOK'S LOG july 2019
Editorial: Captain Cook Society

LINK: My Tahiti Trip
[english]

SINOPSI: La Captain Cook Society edita trimestralment la revista Cook's Log, i en la d'aquest juliol hi surt el meu article explicant el viatge a TAHITÍ que vaig fer seguint la pista del Capità Cook, que a bord de l'Endeavour, hi va arribar per a observar el Trànsit de Venus de 1769. 
 

SINOPSIS: LCaptain Cook Society edita trimestralmente la revista Cook's Log, y en la de este julio trae mi artículo explicando el viaje que hice a TAHITÍ siguiendo la pista del Capitán Cook que, a bordo del Endeavour, llegó para observar el Tránsit de Venus de 1769.
 

SYNOPSIS: Captain Cook Society publishes a quarterly magazine nameds Cook's Log, and on these july's edition it is published my article about my trip to TAHITI in which I followed Captain Cook's steps who, on board Endeavour, came here to observe the Transit of Venus in 1769. 
ZAZPI HAIZETARA, MAURICIO, Jordi Canal-Soler 232 Ref: ZAZPI HAIZETARA junio 2019 nº126
Editorial: ASTERO
WEB: 
www.zazpihaizetara.com
LINK: Artículo Mauricio Criollo
[euskera]

SINOPSI: 
A la revista de viatges en euskera ZAZPI HAIZETARA es publica el reportatge que he escrit sobre l'illa de MAURICI arrel del Festival Internasional Kreol en el que es reivindica la singularitat de la cultura creole d'aquesta illa africana. 
 SINOPSIS: En la revista de viajes en euskera ZAZPI HAIZETARA se publica el reportaje que he escrito sobre la isla de MAURICIO a raíz del Festival Internasional Kreol en el que se reivindica la singularidad de la cultura creole de esta isla africana. 
 SYNOPSIS: En the euskera travel magazine ZAZPI HAIZETARA it is published my article on the island of MAURITIUS in which I write about Festival Internasional Kreol, an event to vindicate the singularity of creole culture in this african island.
 HISTORIA NG231 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Junio 2019
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: A la secció de Personajes Singulares de la revista s'hi publica el meu article "JAMES BROOKE, EL RAJÁ BLANCO DE BORNEO" en el que explico la vida de James Brooke, soldat, aventurer, mercader i rajà de BORNEO que va iniciar una de les dinasties reials més curioses de la història. 


SINOPSIS: En la sección de Personajes Singulares de la revista se publica mi artículo "JAMES BROOKE, EL RAJÁ BLANCO DE BORNEO" en el que explico la vida de James Brooke, soldado, aventurero, mercader y rajá de BORNEO que inició una de les dinastías reales más curiosas de la historia. 
 

SYNOPSIS: In the magazine's section Singular People it is published my article "JAMES BROOKE, THE WHITE RAJAH OF BORNEO" in which I write about the life of James Brooke, soldier, adventurer, merchant and rajah of BORNEO who started one of the most curious royal dinasties in history. 
 HISTORIA NG, Avestruz230 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Mayo 2019
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: A la secció d'Animales en la Historia de la revista s'hi publica el meu article "EL AVESTRUZ: PLUMAS QUE VALÍAN SU PESO EN ORO" en el que descric com va començar la moda i l'ús de les plomes d'estruç a Europa i com van començar les granges d'aquests animals a SUDÀFRICA.
 

SINOPSIS: En la sección de Animales en la Historia de la revista se publica mi artículo "EL AVESTRUZ: PLUMAS QUE VALÍAN SU PESO EN ORO" en el que describo cómo empezó la moda y el uso de las plumas de avestruz en Europa y cómo comenzaron las granjas de estos animales en SUDÁFRICA.
 

SYNOPSIS: In the magazine's section Animales en la Historia it is published my article "THE OSTRICH: FEATHERS AS EXPENSIVE AS GOLD" in which I describe how the fashion of wearing their feathers started in Europe and how they were raised in farms of SOUTH AFRICA.
SOY CARIBE, LA HABANA DE HEMINGWAY  229 Ref: SOY CARIBE, Abril 2019
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: Artículo Habana
[castellano]

SINOPSI: Al número d'abril es publica el meu reportatge "LA HABANA DE HEMINGWAY" on exploro el llegat de l'escriptor nordamericà Premi Nobel amb la capital de CUBA, des del primer hotel on es va allotjar a la casa que s'hi va comprar o els dos bars que solia freqüentar. 
 

SINOPSIS: En el número de abril se publica mi reportaje "LA HABANA DE HEMINGWAY" en el que exploro el legat del escritor norteamericano Premio Nobel con la capital de CUBA, desde el primer hotel en el que se alojó hasta la casa que compró o los dos bares que solía frecuentar. 
 

SYNOPSIS: In april's number has been published the article "HEMINGWAY'S HAVANA" in which I explore the connection that Nobel Laureate author Ernest Hemingway had with CUBA's capital, from the first hotel in which he stayed to the house he bought or the two bars he frequented. 
HISTORIA NG marzo 2019 228 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Febrero 2019
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica la meva ressenya del llibre LA VUELTA AL MUNDO DEL REY ZIBELINE, de Christophe Rufin, una novel·la que recrea la vida de l'explorador aristòcrata comte Maurice August Benyovszky, que viatjà per la Sibèria de RÚSSIA, ALASKA, XINA, Àfrica i Europa i va ser considerat rei a MADAGASCAR.   
 

SINOPSI: Se publica mi reseña del libro LA VUELTA AL MUNDO DEL REY ZIBELINE, de Christophe Rufin, una novela que recrea la vida del explorador aristócrata conde Maurice August Benyovszky, que viajó por la Siberia de RÚSIA, ALASKA, CHINA, África y Europa y fue considerado rey en MADAGASCAR.
 

SYNOPSIS: It is published my review of the book AROUND THE WORLD TOUR OF KING ZIBELINE,a novel in which the writer Christophe Rufin recalls the lif of aristocratic explorer count Maurice August Benyovszky, who travelled thorugh RUSSIA's Siberia, ALASKA, CHINA, Africa and Europe and was considered a King in MADAGASCAR.
GIDONA, FIJI 227 Ref: GIDONA, feb'19
Editorial: GIDONA
WEB: www.gidona.cat
LINK: Article Fiji Gidona
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "FIJI, PARADÍS TROPICAL" en el que explico un recorregut per l'illa gran, Viti Levu, i l'illa d'Ovalau, on hi ha l'antiga capital del país, Levuka. Tant sigui per les seves platges, la seva gent, la seva gastronomia o la seva història plena d'anècdotes de caníbals i missioners, FIJI és un destí dels més interessants del Pacífic.  
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "FIJI, PARAÍSO TROPICAL" en el que explico un recorrido por la isla grande, Viti Levu, i la isla de Ovalau, donde está la antigua capital del país, Levuka. Tanto por sus playas como por su gente, su gastronomía o su història llena de anécdotas de caníbales y misioneros, FIJI
es uno de los destinos más interesantes del Pacífico.  
 

SYNOPSIS: It is published my article "FIJI, TROPICAL PARADISE" in which I describe a journey through Viti Levu Island and Ovalau, where the ancient capital of Levuka is. For its beaches, its people, its gastronomy or its history full of missionary and cannibals annecdotes, FIJI is one of the most interesting destinations i the Pacific.
BUEN VIAJE, Bombay 226 Ref: BUEN VIAJE 159, ene'19
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Bombay
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "BOMBAY, UNA CIUDAD DE PELÍCULA" en la que parlo de Bombay o Mumbai, una de les ciutats més interessants de la ÍNDIA i capital cinematogràfica del país per la qual cosa rep el nom de Bollywood. 
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "BOMBAY, UNA CIUDAD DE PELÍCULA" en la que hablo de Bombay o Mumbai, una de las ciudades más interesantes de ÍNDIA y capital cinematográfica del país, por cuya razón recibe el nombre de Bollywood. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "BOMBAY, A MOVIE CITY" where I write about Bombay or Mumbai, one of the most interesting cities in INDIA and film industry capital of the country, for which it is also named Bollywood.   
 HISTORIA NG, VOSS, Jordi Canal-Soler225 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Enero 2019
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica la meva ressenya del llibre VOSS, de Patrick White, una novel·la que li va valdre el Premi Nobel de Literatura i que s'inspira en la vida de l'explorador  alemany Ludwig Leichhardt, que va morir intentant travessar l'interior d'AUSTRÀLIA
 

SINOPSIS: Se publica mi reseña del libro VOSS, de Patrick White, una novela que le valió el Premio Nobel de Literatura y que se inspira en la vida del explorador alemán Ludwig Leichhardt, que murió intentando atravesar el interior de AUSTRALIA
 

SYNOPSIS: It is published my review of the book VOSS, by Patrick White, a novel that won him the Nobel Prize for Literature and that is inspired on the life of german explorer Ludwig Leichhardt, that died tryeing to cross the interior parts of AUSTRALIA
 
BUEN VIAJE, TANNA
224 Ref: BUEN VIAJE 158, dic'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Tanna
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "TANNA, EDÉN INSULAR" en el que explico una visita a l'illa de Tanna, a l'arxipèlag de VANUATU. L'illa és famosa pel seu volcà Yassur, en erupció des de fa segles i considerat un dels volcans més accessibles delk món, però també per les seves tribus que han decidit prescindir de la modernitat.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "TANNA, EDÉN INSULAR" en el que explico una visita a la isla de Tanna, en el archipiélago de VANUATU. La isla es famosa por su volcán Yassur, en erupción desde hace siglos y considerado uno de los volcanes més accessibles del mundo, pero también por sus tribus que han decidido prescindir de la modernidad.
 

SYNOPSIS: It is published my article "TANNA, ISLAND EDEN" in which I write about a visit to Tanna Island in VANUATU archipelago. his island is famous for its Yassur volcano, in eruption for centuries back and considered one of the most easily reachable volcano on Earth, but the island is also known for its tribes that have decided to do without modenity.


 223 Ref: SOY CARIBE, Dic 2018
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: Reportaje Costa Rica
[castellano]

SINOPSI: Al número de desembre es publica el meu reportatge "TORTUGUERO, PURA VIDA SALVAJE DE COSTA RICA" on descric una visita a aquest lloc de COSTA RICA cèlebre per la gran quantitat de tortugues marines que hi vénen a desovar i que la converteixen en un dels llocs més importants a nivell mundial per gaudir-ne
 

SINOPSIS: En el número de diciembre se publica mi reportaje "TORTUGUERO, PURA VIDA SALVAJE DE COSTA RICA" donde describo una visita a este lugar de COSTA RICA célebre por la gran cantidad de tortugas marinas que vienen a desovar y que la convierten en uno de los lugares más importantes a nivel mundial para disfrutar de ellas.
 

SYNOPSIS: In december's issu it is published my article "TORTUGUERO, PURE WILD LIFE in COSTA RICA" in which I describe a visit to this place of COSTA RICA, well-known for the great quantity of sea turtles that come to lay eggs on its sandy beaches and that make this place into one of the most important ones to enjoy them.
ZOO BCN 222 Ref: ZOO BCN Des. 2018
Editorial: Zoo de Barcelona
WEB: www.zoobarcelona.cat
Link: Article Maurici
[català]

SINOPSI: Es publica el meu article "MAURICI, natura recuperada" en el que descric com a l'illa de MAURICI han anat recuperant algunes de les moltes espècies endèmiques amenaçades i on sembla que es reverteix la tràgica història del dodo, una de les primeres espècies registrades desaparegudes per l'acció de l'home.  
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "MAURICIO, naturaleza recuperada" en el que describo cómo en la isla de MAURICIO han ido recuperando algunas de las muchas especies endémicas amenazadas y donde parece que se revierte la trágica historia del dodo, una de las primeras especies registradas desaparecidas por la acción del hombre. 
 

SYNOPSIS: It ispublished my article "MAURITIUS, recovered nature" in which I describe how in the island of MAURITIUS there has been a recovery of many endangered endemic species and where the history of dodo (one of the first registered species to be lost due to human actions) apparently is not going to repeat itself.
 
MAGELLAN, FIYI, Jordi Canal-Soler 221 Ref: MAGELLAN, Dic. 2018
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo Fiyi
[castellano]

SINOPSI: Al número de desembre publico l'article "En las fauces de FIYI", on descric el viatge per les illes FIJI seguint el rastre del canibalisme que fa un parell de segles encara hi havia en aquest arxipèlag i que es pot veure en les cròniques d'Ovalau, al museu de Suva i a la cova de Naihehe entre d'altres. 

 
SINOPSIS: En el número de diciembre publico el artículo "En las fauces de FIYI", donde describo el viaje por las islas FIYI siguiendo el rastro del canibalismo que hace un par de siglos todavía existía en este archipiélago y que se puede ver en las crónicas de Ovalau, en el museo de Suva y en la cueva de Naihehe entre otros. 
 

SYNOPSIS: In december's issue it is published my article "In FIJI's jaws", where I describe a journey in FIJI following the scent of cannibalism a practice still used two hundred years ago in this archipelago and that can be seen in the chronicles of Ovalau, the museu at Suva and Naihehe cave among others.
Transilvania, Buen Viaje, Rumanía 220 Ref: BUEN VIAJE 157, nov'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Transilvania
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "TRANSILVANIA, SIGUIENDO A DRÁCULA" en el que descric un periple per aquesta zona de ROMANIA associada amb el rei dels vampirs. Menciono els castells de Poenari i Bran, i les ciutats de Brasov i Sighisoara.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "TRANSILVANIA, SIGUIENDO A DRÁCULA" en el que describo un periplo por esta zona de RUMANIA asociada con el rey de los vampiros. Menciono los castillos de Poenari y Bran, y las ciudades de Brasov y Sighisoara.
 

SYNOPSIS: It is published my article "TRANSILVANIA, ON THE FOOTSTEP SOF DRÁCULA" in which I describe a journey across this area of ROMANIA associated with the greatest of vampires. I visit the castles of Poenari and Bran, and the cities of Brasov and Sighisoara.
BUEN VIAJE, LEVUKA, FIYI
219 Ref: BUEN VIAJE 156, oct'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Levuka
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "LEVUKA: OASIS ENTRE LOS MARES DEL SUR" en el que visito la ciutat de LEVUKA a l'Illa d'Ovalau, a FIJI. Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des del 2013, Levuka manté el seu caràcter històric des de 1820, quan la van fundar baleners, comerciants de sàndal, copra i missioners.   
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "LEVUKA: OASIS ENTRE LOS MARES DEL SUR" en el que visito la ciudad de LEVUKA en la Isla de Ovalau, en FIYI
. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2013, Levuka mantiene su carácter histórico desde 1820, cuando fue fundada por balleneros, comerciantes de sándalo, copra y misioneros.   
 

SYNOPSIS: It is published my article "LEVUKA: OASIS AMONG THE SOUTH SEAS" in which I visit LEVUKA, a city in the island of Ovalau in FIJI. Listed in the UNESCO World Heritage since 2013, Levuka maintains its historical character as founded in 1820 by whalers, sandal and copra merchants and missionaries.
BUEN VIAJE, BELGRADO 218 Ref: BUEN VIAJE 155, sept'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Belgrado
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "Belgrado, la atractiva capital de SERBIA" en el que faig un breu recorregut per aquesta ciutat, una de les més antigues del continent europeu, en la confluència de dos grans rius i amb una rica història, cultura i gastronomia. 
 

SINOPSI: Se publica mi reportaje "Belgrado, la atractiva capital de SERBIA" en el que hago un breve recorrido por esta ciudad, una de les más antiguas del continente europeo, en la confluencia de dos grandes ríos y con una rica historia, cultura y gastronomía.
 

SYNOPSIS: It is published my article "Belgrade, the beuatiful capital of SERBIA" in which I describe a brief tour around the city, one of the most ancient ones in the european continent, near two great rivers and full of history, culture and gastronomy. 
 217 Ref: ZAZPIKA 02/09/2018 
Editorial: GARA
WEB: ZAZPIKA
LINK: Bosque de Bialowieza
[castellano]

SINOPSI: 
Al dominical ZAZPIKA (7K) del diari GARA es publica el meu reportatge "En los bosques del Pleistoceno" sobre els grans boscos de Bialowieza, a POLÒNIA, on encara hi ha roures de més de 500 anys i l'última població salvatge de bisons europeus del continent.

 
SINOPSIS: En el dominical ZAZPIKA (7K) del periódico GARA se publica mi reportaje "En los bosques del Pleistoceno" sobre los grandes bosques de Bialowieza, en POLONIA, donde todavía hay robles de más de 500 años y la última población salvaje de bisontes europeos del continente.
 

SYNOPSIS: It is published in ZAZPIKA (7K) the Sunday magazine for GARA newspaper my article "In Pleistocene woods" about the big woodlands of Bialowieza, in POLAND, where we can still find 500 year old oaks and the last european bison wild population in the continent.
MUNTANYA Maurici 216 Ref: MUNTANYA Setembre 2018 (nº 926)
EDITORIAL: CEC
Link: Muntanya - Maurici
[català]

SINOPSI: Es publica a la revista MUNTANYA, del CEC, el meu article sobre l'illa MAURICI, en el que descric tres rutes per a descobrir diferents ambients de muntanya plens de natura i història: Le Morne Brabant, Île aux Aigrettes i La Piton de la Petite Rivière Noire.  
 

SINOPSIS: Se publica en la revista MUNTANYA, del CEC, mi artículo sobre la isla MAURICI, en el que describo tres rutas para descubrir diferentes ambientes de montaña llenos de naturaleza e historia: Le Morne Brabant, Île aux Aigrettes y La Piton de la Petite Rivière Noire.
 

SYNOPSIS: It is published in MUNTANYA magazine my article on MAURITIUS island, in which I describe three routes to discover different mountain places full of nature and history: Le Morne Brabant, Île aux Aigrettes and La Piton de la Petite Rivière Noire.
BUEN VIAJE, SUAZILANDIA, Jordi Canal-Soler 215 Ref: BUEN VIAJE 154, ago'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Suazilandia
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "SUAZILANDIA, el último reino de Áfricaen el que faig un breu recorregut per SWAZILANDIA, l'última monarquia absoluta del continent africà i que recentment ha canviat el seu nom a eSWATINI.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "SUAZILANDIA, el último reino de Áfricaen el que hago un breve recorrido por SWAZILANDIA, la última monarquía absoluta del continente africano y que recientemente ha cambiado su nombre a eSWATINI.
 

SYNOPSIS: It is published my article "SWAZILANDIA, the last kingdom of Africa" in which I journey across SWAZILAND, the last absolute monarchy in the african continent and recently news on the media for its change of name to eSWATINI.
2018-08 DEVIAJES 214 Ref: DE VIAJES, ago'18
Editorial: HEARST
WEB: www.hearst.es
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: La periodista Silvia Izquierdo m'entrevista per a parlar a la secció FOCUS EUROPA sobre alguns dels paisatges més espectaculars del continent arrel de la publicació del meu llibre LOS PAISAJES NATURALES MÁS FASCINANTES DE EUROPA
 

SINOPSIS: La periodista Silvia Izquierdo me entrevista para hablar en la sección FOCUS EUROPA sobre algunos de los paisajes más espectaculares del continente a raíz de la publicación de mi libro LOS PAISAJES NATURALES MÁS FASCINANTES DE EUROPA
 

SYNOPSIS: I am interviewed by journalist Silvia Izquierdo to speak about some of the most impressive natural places in Europe as appeared in my last book LOS PAISAJES NATURALES MÁS FASCINANTES DE EUROPA
Roma 213 Ref: BUEN VIAJE 153, jul'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Roma
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "ROMA, Imperial y Barrocaen el que descric una visita a la capital d'ITÀLIA per a veure especialment les ruïnes de l'antiga ciutat imperial i les posteriors construccions de l'època barroca, des de les esglésies fins a les fonts.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "ROMA, Imperial y Barroca" en el que describo una visita a la capital de ITALIA para ver especialmente las ruinas de la antigua ciudad imperial y las posteriores construcciones de la época barroca, desde las iglesias hasta las fuentes.
 

SYNOPSIS: It is published my article "ROME, Imperial and Baroque" in which I describe a visit to ITALY's capital to see mainly the ruins of the ancient imperial city and the remains of the baroque buildings that include from churches to fountains.
SOY CARIBE 212 Ref: SOY CARIBE, Jul 2018
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: Reportaje Cartagena
[castellano]

SINOPSI: Al número de juliol es publica el meu reportatge "CARTAGENA DE INDIAS" on descric un itinerari per aquesta ciutat del Carib de COLOMBIA rica en arquitectura, història i gastronomia. 
 

SINOPSIS: En el número de julio se publica mi reportaje "CARTAGENA DE INDIAS" donde describo un itinerario por esta ciudad del Caribe de COLOMBIA rica en arquitectura, historia y gastronomía. 
 

SYNOPSIS: In july's number is published my article "CARTAGENA DE INDIAS" in which I describe an itinerary through this city of the Caribbean of COLOMBIA rich in architecture, history and gastronomy.  
CAPE TOWN, SUDAFRICA 211 Ref: Junio 2018
Editorial de Florida
LINK: Reportaje Cape Town
[english]

SINOPSI: en el setmanari dominical d'un dels diaris de més tirada de Florida, amb més de dos milions de lectors, es publica l'article sobre CAPE TOWN, a SUDÀFRICA, que escric juntamnet amb en Sergi Reboredo amb les seves fotos.   
 
SINOPSIS: en el semanario dominical de uno de los periódicos demás tirada de Florida, con más de dos millones de lectores, se publica el artículo sobre CAPE TOWN, en SUDÁFRICA, que escribo junto a Sergi Reboredo con sus fotografías.   
 
SYNOPSIS: in the sunday magazine of one of the most read newspapers in Florida is published an article about CAPE TOWN in SOUTH AFRICA, that I have written with Sergi Reboredo, accompanied by his photos.  
BUEN VIAJE, Venecia, Jordi Canal-Soler 210 Ref: BUEN VIAJE 152, jun'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Venecia
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "VENECIA, entre góndolas, plazas y anécdotasen el que descric una visita a una de les ciutats més conegudes del món, a ITÀLIA, però fent incidència amb alguna de les zones menys visitades i desconegudes, fora de la ruta clàssica del turista.  
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "VENECIA, entre góndolas, plazas y anécdotasen el que describo una visita a una de las ciudades más conocidas del mundo, en ITALIA, pero haciendo hincapie en alguna de las zonas menos visitadas y desconocidas, fuera de la ruta clásica del turista.
 

SYNOPSIS: It is published my article "VENICE, among gondola, squares and anecdotes" in which I describe a visit to one of the most well-known cities in the world, in ITALY, but focusing in some of the less visited and off the beaten track places out of the usual tourist route.
 209 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Junio 2018
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "El tigre en la India, trofeo de maharajás", on traço la història del tigre com a animal icònic en les caceres dels rajàs de l'ÍNDIA durant el raj britànic, per acabar esdevenint un animal en perill d'extinció.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "El tigre en la India, trofeo de maharajás", donde trazo la historia del tigre como animal icónico en las cacerías de los rajás de la ÍNDIA durante el raj británico, para acabar convirtiéndose en un animal en peligro de extinción.
 

SYNOPSIS: It is published my article "The tiger in India, trophy of maharajas", where I trace the history of the tiger as an iconic animal in the hunting days of the rajas of INDIA during the British Raj and that finally became an animal in danger of extintion.  
BUEN VIAJE, Jordi Canal-Soler, Tokio, Kioto 208 Ref: BUEN VIAJE 151, may'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Tokio y Kioto
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "TOKIO Y KIOTO, CONTRASTES DE JAPÓNen el que escric sobre les dues ciutats més conegudes del JAPÓ i n'identifico les principals diferències però també algunes de les similituds.  
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "TOKIO Y KYOTO, CONTRASTES DE JAPÓN" en el que escribo sobre las dos ciudades más conocidas de JAPÓN y menciono las principales diferencias pero también algunas de las similitudes que comparten.
 

SYNOPSIS: It is published my article "TOKYO and KYOTO, " in which I write about JAPAN's most celebrated cities. I mention their main differences but I also point out some similarities they share
BUEN VIAJE, Tallinn, Jordi Canal-Soler 207 Ref: BUEN VIAJE 150, abr'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Tallinn
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "TALLINN, LA PERLA DEL BÁLTICOen el que escric sobre la capital d'ESTÒNIA, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pel seu casc històric tan ben conservat que la converteix en una de les ciutats més boniques d'Europa.  
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "TALLINN, LA PERLA DEL BÁLTICOen el que escribo sobre la capital de ESTONIA, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su casco histórico tan bien conservado que la convierte en una de las ciudades más bonitas de Europa.  
 

SYNOPSIS: It is published my article "TALLINN, THE PEARL OF THE BALTIC" in which I write about ESTONIA's capital city, declared World Heriatge by UNESCO for its ancient historic centre so well preserved that it is considered one of the most beautiful cities in Europe.   
ZAZPI HAIZETARA, GHANDRUK, JORDI CANAL-SOLER 206 Ref: ZAZPI HAIZETARA abril 2018 nº113
Editorial: ASTERO
WEB: 
www.zazpihaizetara.com
LINK: Artículo Ghandruk 7H
[euskera]

SINOPSI: 
A la revista de viatges en euskera ZAZPI HAIZETARA es publica el reportatge conjunt que hem preparat amb en Patxi Uriz amb el meu text i les seves fotografies: "GHANDRUK", un recorregut per un dels trekkings més senzills de NEPAL però que permet gaudir d'una de les vistes més boniques de l'Himàlaia i un dels pobles més interessants de les muntanyes d'Àsia.
SINOPSIS: En la
revista de viajes en euskera ZAZPI HAIZETARA se publica el reportaje conjunto que hemos preparado con Patxi Uriz con mi texto y sus fotografías: "GHANDRUK", un recorrido por uno de los trekkings más sencillos de NEPAL pero que permite gozar de una de las vistas más bonitas del Himalaya y uno de los pueblos más interesantes de las montañas de Asia.
 SYNOPSIS: In ZAZPI HAIZETARA basque travel magazine  it is published the article I wrote (with Patxi Uriz's photographies): "GHANDRUK", a tour along one of the easiest trekkings in NEPAL that nevertheless boasts one of the best views of the Himalaya and one of the most interesting peoples in the mountains of Asia. 
 BUEN VIAJE, MARRUECOS, Marrakech, Essauira, Jordi Canal-Soler

205 Ref: BUEN VIAJE 149, mar'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Marrakech
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "ESAUIRA Y MARRAKECH: MAR Y MONTAÑA EN MARRUECOSen el que escric sobre aquestes dues ciutats del MARROC, tan diferents però tan similars a la vegada.  
 

SINOPSI: Se publica mi reportaje "ESAUIRA Y MARRAKECH: MAR Y MONTAÑA EN MARRUECOS" en el que escribo sobre estas dos ciudades de MARRUECOS, tan diferentes pero tan similares a la vez.
 

SYNOPSIS: It is published my article "ESSAOUIRA AND MARRAKECH: SEA AND MOUNTAINS IN MOROCCO" where I write about these two cities of MOROCCO, so different and yet similar. 
2018-03_MUNDONEGRO_MAURICIO 204 Ref: MUNDO NEGRO, Mar. 2018
EDITORIAL: MUNDO NEGRO
WEB: www.mundonegro.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: En la revista MUNDO NEGRO publico l'article "MAURICIO, La Isla Criolla", en el que escric sobre la descendència dels esclaus portats a l'illa de MAURICI i com han anat forjant una cultura particular que ha acabat sent un exemple d'integració racial per a tota la resta del món. 
 


SINOPSIS: En la revista MUNDO NEGRO publico el artículo "MAURICIO, La Isla Criolla", en el que escribo sobre la descendencia de los esclavos llevados a la isla de MAURICIO y como han ido forjándose una cultura particular que ha acabado siendo un ejemplo de integración racial para todo el resto del mundo.
 


SYNOPSIS: In MUNDO NEGRO magazine is published my article "MAURITIUS, The Kreole Island", in which I write about the offspring of the slaves brought to the islands of MAURITIUS that with time have developed a unique 
ratial integration that should be an example to the rest of the world.
BUEN VIAJE, OMAN, Jordi Canal-Soler 203 Ref: BUEN VIAJE 148, feb'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Omán
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "OMÁN, LA ARABIA MÁS SUAVEen el que escric sobre la costa i el desert d'OMAN, relatant l'interés de Muscat i de Sur, on encara hi ha constructors de barques tradicionals, i els castells medievals prop del desert de Sharqiya.  
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "OMÁN, LA ARABIA MÁS SUAVEen el que escribo sobre la costa y el desierto de OMAN, relatando el interés de Mascate y de Sur, donde todavía quedan constructores de barcas tradicionales, y los castillos medievales cerca del desierto de Sharqiya.
 

SYNOPSIS: It is published my article "OMAN, THE SOFTEST ARABIA" in which I write about the coast and desert of OMAN, focusing on Muscat and Sur, the only place where traditional boat building goes on, and the medieval castles near the Sharqiya Sands desert.
 2018-02 HISTORIA National Geographic portada202 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Febrero 2018
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "El dodo, el ave del país de las maravillas", on explico la història del descobriment del dodo a l'illa MAURICI i la seva posterior extinció a causa de la introducció a l'illa d'animals foranis que van acabar impedint-ne la reproducció.
 

SINOPSIS: Se publica mi  artículo "El dodo, el ave del país de las maravillas", donde explico la historia del descubrimiento del dodo en la isla de MAURICIO y su posterior extinción a causa de la introducción en la isla de animales foráneos que acabaron impidiendo su reproducción.
 

SYNOPSIS: It is published my  article "The dodo, the bird from Wonderland", where I write about the history of the discovery of the dodo in  MAURITIUS and its subsequent extinction due to the introduction in the island  of stranger animals that made impossible its reproduction.
MAGELLAN, Jordi Canal-Soler, Paricutin, México 201 Ref: MAGELLAN, Ene. 2018
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo Volcán Paricutin
[castellano]

SINOPSI: Al número de gener publico l'article "Paricutín, el nacimiento de un volcán", on descric amb testimonis com va ser l'erupció del volcà Paricutín a MÈXIC el 1943. I també hi descric com és ara una ascensió dalt del con perfecte enmig d'un camp de lava que ha sepultat un parell de pobles sencers. 
 

SINOPSIS: En el número de enero publico el artículo "Paricutín, el nacimiento de un volcán", donde describo con testigos como fue la erupción del volcán Paricutín en MÉXICO en 1943. Y también describo como es ahora una ascensión a lo alto del cono perfecto en medio de un campo de lava que ha sepultado un par de pueblos enteros.
 

SYNOPSIS: In january's number of MAGELLAN MAGAZINE is published my article "Paricutin, the birth of a Volcano" in which I describe with witnesses how was the eruption of Paricutin volcano in MEXICO in 1943. And I describe as well how is it nowadays a hike to the top of its perfect cone.
MAURICIO, BUEN VIAJE, Jordi Canal-Soler 200 Ref: BUEN VIAJE 147, ene'18
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Mauricio
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "MAURICIO, LA ISLA PARAÍSOen el que escric sobre els llocs més interessants de l'illa de MAURICI i en repasso la història a partir del seu descobriment pels portuguesos i comento sobre algunes espècies endèmiques que hi van sorgir, com el famós dodo.  
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "MAURICIO, LA ISLA PARAÍSO" en el que escribo sobre los lugares más interesantes de la isla de MAURICIO
y repaso su historia a partir de su descubrimiento por los portugueses y comento sobre algunas especies endémicas que surgieron en ella, como el famoso dodo.  
 

SYNOPSIS: It is published my article "MAURITIUS, PARADISE ISLAND", in which I describe the most interesting places on the island of MAURITIUS and review its history from its discovery by portuguese ships and I write about some endemic species from the island, like the famous dodo. 
HISTORIA National Geographic, Rinocerontes India 199 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Enero 2018
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "El rinoceronte indio del rey Manuel I", on explico la història del rinoceront que el soldà de Cambay va regalar al governador de l'Índia portuguesa i que va viatjar fins a la cort de Manuel I i pel mediterrani fins a Marsella i Roma.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "El rinoceronte indio del rey Manuel I", donde cuento la historia del rinoceronte que el sultán de Cambay regaló al gobernador de la Índia portuguesa y que viajó hasta la corte de Manuel I y por el mediterráneo hasta Marsella y Roma.
 

SYNOPSIS: It is published my article "The indian rhinoceros of king Manuel I", where I recount the story of the rhino that the sultan of Cambay gave to the gobernor of portuguese India portuguesa and travelled to the court of Manuel I and through the mediterranean to Marseille and Rome.
MAGELLAN, MAURICIO, Jordi Canal-Soler 198 Ref: MAGELLAN, Dic. 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo Mauricio
[castellano]

SINOPSI: Al número de desembre publico l'article "Primero fue Mauricio, después el cielo", on parlo sobre els principals punts d'interès de l'illa de MAURICI a la vegada que explico la seva història i naturalesa, vinculada especialment en la conservació de les espècies d'aquest paradís natural. 
 

SINOPSIS: En el número de diciembre publico el artículo "Primero fue Mauricio, después el cielo", donde hablo sobre los principales puntos de interés de la isla de MAURICIO a la vez que explico su historia y naturaleza, vinculada especialmente en la conservación de las especies de este paraíso natural.
 

SYNOPSIS: In december's isse it is published my article "First it was Mauritius, then, heaven", in which I write about the main interesting points in the island of MAURITIUS and refer to history and nature, specially about conservation efforts to preserve the species of this nature paradise.
BUEN VIAJE, Kerala 197 Ref: BUEN VIAJE 146, dic'17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Reportaje Kerala
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "KERALA, LA VIGOROSA VIDA AL SUR DE INDIAen el que explico algunes de les visites obligades si es viatja a Kerala, al sud de l'ÍNDIA. Backwaters, cultura i natura amb selves tropicals. 


SINOPSIS: Se publica mi reportaje "KERALA, LA VIGOROSA VIDA AL SUR DE INDIAen el que explico algunas de las visitas obligadas si se viaja a Kerala, en el sur de INDIA. Backwaters, cultura y naturaleza con selvas tropicales. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "KERALA, VIGOROUS LIFE IN SOUTH INDIA" in which I write about some must-see places when travelling to Kerala, in south INDIABackwaters, culture and nature with tropical jungles. 
HISTORIA NG, Leones de Tsavo, Kenya, Uganda, Jordi Canal-Soler 196 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Diciembre 2017
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Los leones devoradores de hombres de Tsavo", on explico la història dels dos lleons menjadors d'homes que van impedir durant un temps la construcció del ferrocarril de KENYA a UGANDA
 

SINOPSI: Se publica mi artículo "Los leones devoradores de hombres de Tsavo", donde explico la historia de los dos leones devoradores de hombres que impidieron durante un tiempo la construcción del ferrocarril de KENYA a UGANDA.
 

SYNOPSIS: It is published my article "The man-eating lions of Tsavo", in which I write about the story of two lions that stopped for some weeks the construction of KENYA to UGANDA railway with their attacks.
BUEN VIAJE, BUDAPEST, HUNGRÍA, Jordi Canal-Soler 195 Ref: BUEN VIAJE 145, nov'17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "BUDAPEST, CASTILLOS Y PALACIOS AL LADO DEL DANUBIOen el que explico alguns dels punts més interessants de visita a la ciutat de Budapest, la capital d'HONGRIA.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "BUDAPEST, CASTILLOS Y PALACIOS AL LADO DEL DANUBIOen el que explico algunos de los puntos más interesantes de visita a la ciudad de Budapest, la capital de HUNGRIA.
 

SYNOPSIS: It is published my article "BUDAPEST, CASTLES AND PALACES ON THE DANUBE" in which I write about about some interesting places in Budapest, capital of HUNGARY.
MAGELLAN, Barrancas del Cobre, México, Jordi Canal-Soler 194 Ref: MAGELLAN, Nov. 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de novembre publico l'article "EL FERROCARRIL BARRANCAS DEL COBRE", on descric un viatge a bord del Tren del Chepe que recorre les Barrancas del Cobre, una extensió de canons geológics a l'estat de Chihuahua de MÈXIC
 

SINOPSIS: En el número de noviembre publico el artículo "EL FERROCARRIL BARRANCAS DEL COBRE", en el que describo un viaje a bordo del Tren del Chepe que recorre les Barrancas del Cobre, una extensión de cañones geológicos en el estado de Chihuahua de MÉXICO
 

SYNOPSIS: In november's number I publish the article "EL FERROCARRIL BARRANCAS DEL COBRE", in which I describe a travel on board the Chepe Train that runs through Barrancas del Cobre, a canyon net in Chihuahua, MEXICO. 
SOY CARIBE, CUBA, Jordi Canal-Soler 193 Ref: SOY CARIBE, Nov 2017
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de novembre es publica el meu reportatge "DESCUBRE CUBA" on descric un itinerari per l'illa més gran de les Antilles descobrint l'essència de Cuba i visitant llocs com Baracoa, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos, La Habana i Viñales. 
 

SINOPSIS: En el número de noviembre se publica mi reportaje "DESCUBRE CUBA" donde describo un itinerario por la isla más grande de las Antillas descubriendo la esencia de Cuba y visitando lugares como Baracoa, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos, La Habana y Viñales. 
 

SYNOPSIS: in november's issue it is published my article"DISCOVER CUBA" where I write about an itinerary through the biggest of the Greater Antilles discovering the esence of Cuba and visiting places like Baracoa, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos, La Habana and Viñales. 
 Trekking de Ghandruk, Nepal, Jordi Canal-Soler192 Ref: AIRE LIBRE 269, Oct 2017
Editorial:
WEB: www.airelibre.com
LINK: Trekking de Ghandruk
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "TREKKING DE GHANDRUK EN NEPAL", en el que explico com aquest recorregut per les muntanyes baixes del NEPAL ens pot aproximar a una de les comunitats més sorprenents del país, els gurung, i un dels paisatges més bells, la serra dels Annapurna.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "TREKKING DE GHANDRUK EN NEPAL", en el que explico como este recorrido por las montañas bajas del NEPAL nos puede acercar a una de las comunidades más sorprendentes del país, los gurung, y uno de los paisajes más bellos, la sierra de los Annapurna.
 

SYNOPSIS: It is published my article "GHANDRUK TREKKING IN NEPAL"
 in which I write about this short low mountain trek in NEPAL where we can discover one of its most surprising people, the gurung, and some of the most impressive landscape in the country: the Annapurna range.  
BUEN VIAJE, SENEGAL, CASAMANCE, Jordi Canal-Soler 191 Ref: BUEN VIAJE 144, oct '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Casamance
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "CASAMANCE, EL MUNDO APARTE DE SENEGALen el que recorro el sud de SENEGAL per la regió de la Casamance, una zona on el paisatge, la gent, la llengua i la cultura són molt diferents dels del nord del país: una terra amb reis, bruixots, boscos i platges paradisíaques
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "CASAMANCE, EL MUNDO APARTE DE SENEGALen el que recorro el sur de SENEGAL por la región de la Casamance, una zona donde el paisaje, la gente, la lengua y la cultura son muy distintos de los del norte del país: una tierra con reyes, brujos, bosques y playas paradisíacas
 

SYNOPSIS: it is published my article "CASAMANCE, A WORLD APART IN SENEGAL" in which I travel the south of SENEGAL through the region of Casamance, a zone where landscape, people, language and culture is very different from the north: a land of kings, sorcerers, jungles and paradisiac beaches.  
Guinea, Monte Nimba, Jordi Canal-Soler 190 Ref: MAGELLAN, Oct. 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número d'octubre publico l'article "MÁS ALLÁ DEL MONTE NIMBA", on descric l'aproximació i l'ascensió al Mont Nimba, el cim més alt de GUINEA i que fa frontera amb LIBERIA i COSTA D'IVORI. Hi descobreixo un món de selva tropical en perill amb un gran protagonista, el ximpanzè.  
 

SINOPSIS: En el número de octubre publico el artículo "MÁS ALLÁ DEL MONTE NIMBA", donde describo la aproximación y la ascensión al Monte Nimba, el pico más alto de GUINEA y que hace frontera con LIBERIA y COSTA DE MARFIL. Descubro ahí una selva tropical en peligro con un gran protagonista: el chimpanzé.
 

SYNOPSIS: In october's issue it is published my article "BEYOND MOUNT NIMBA" in which I describe an approach and climbing of Mount Nimba, the highest peak in GUINEA, bordering with LIBERIA and IVORY COAST. There I discover a tropical rainforest in danger with a single main character: the chimpanzee. 
 BUEN VIAJE, País Dogón, Jordi Canal-Soler189 Ref: BUEN VIAJE 143, sep '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: País Dogón
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "TRADICIONES VIVAS EN EL ANCESTRAL PAÍS DOGÓNen el que explico el que es pot veure en un trekking pel País Dogón de MALI seguint els camins que recorren el penya-segat de Bandiagara, al Sud-Est del país, una terra habitada pels Dogón, que han aconseguit mantenir moltes de les seves tradicions intactes. 
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "TRADICIONES VIVAS EN EL ANCESTRAL PAÍS DOGÓNen el que explico lo que se puede ver en un trekking por el País Dogón de MALI siguiendo los caminos que recorren el acantilado de Bandiagara, en el sureste del país, una tierra habitada por los Dogón, que han conseguido mantener muchas de sus tradiciones intactas.
 

SYNOPSIS: It is published my article "LIVE TRADITIONS IN THE ANCESTRAL DOGON COUNTRY" in which I write about a trekking through the Dogon Country in MALI following the paths
up and down Bandiagara escarpment, in the southeast, a land inhabited by the Dogon people which have been able to conserve intact much of their traditions.
MAGELLAN, País Dogón, Jordi Canal-Soler 188 Ref: MAGELLAN, Sept. 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo País Dogón
[castellano]

SINOPSI: Al número de setembre publico l'article "TREKKING EN EL PAÍS DOGÓN", on descric una ruta de quatre dies pel País Dogón de MALI al llarg del penyasegat de Bandiagara i els assentaments a dalt i a baix del precipici, una de les excursions més interessants de tot Àfrica
 

SINOPSIS: En el número de septiembre publico el artículo "TREKKING EN EL PAÍS DOGÓN"
, donde describo una ruta de cuatro días por el País Dogón de MALI a lo largo del acantilado de Bandiagara y los asentamientos arriba y abajo del precipicio, una de les excursiones más interesantes de toda África. 
 

SYNOPSIS: In september's issue of Magellan Magazine it is published my article "TREKKING IN DOGON COUNTRY", where I describe a four-day itinerary in MALI's Dogon Country along Bandiagara escarpment and the villages up and down the cliff, one of the most interesting excursions in the whole Africa
MUNDO NEGRO, PAÍS DOGÓN, Jordi Canal-Soler 187 Ref: MUNDO NEGRO, Sept. 2017
EDITORIAL: MUNDO NEGRO
WEB: www.mundonegro.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: En la revista MUNDO NEGRO publico l'article "El País Dogón", on descric la vida i costums dels Dogón que viuen al llarg del penyasegat de Bandiagara, a MALI, i que vaig recórrer en un trekking.SINOPSIS: En la revista MUNDO NEGRO se publica el artículo "El País Dogón", donde describo la vida y costumbres de los Dogón que viven a lo largo del acantilado de Bandiagara, en MALI, y que recorrí en un trekking.
 


SYNOPSIS: In MUNDO NEGRO magazine it is published my article "Dogon Country" in which I describe life and customs of Dogon people, who live along Bandiagara scarpment in MALI and which I visited on a trekking expedition. 

HISTORIA National Geographic, Fiebre del Caucho, Jordi Canal-Soler 186 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Septiembre 2017
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "La fiebre del caucho que ensangrentó el Amazonas", on explico el per què es va donar la Febre del Cautxú i detallo algunes de les atrocitats que van fer homes com Julio César Arana o Carlos Fermín Fitzcarrald a les selves de BRASIL, PERÚ i COLÒMBIA explotant l'or blanc de l'Amazones.   
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "La fiebre del caucho que ensangrentó el Amazonas", en el que explico el por qué se dio la Fiebre del Caucho y detallo algunas de las atrocidades realizadas por hombres como Julio César Arana o Carlos Fermín Fitzcarrald en las selvas de BRASIL PERÚ y COLOMBIA explotando el oro blanco del Amazonas.
 

SYNOPSIS: It is published my article "The rubber boom that swept the Amazon" in which I explain the causes of the rubber boom and give details on some of the atrocities made by men like Julio C. Arana and Carlos F. Fitzcarrald in the jungles of BRASIL, PERU and COLOMBIA exploiting the white gold of the Amazon.
MUNTANYA. CEC, NEPAL, CHITWAN, Jordi Canal-Soler 185 Ref: MUNTANYA Setembre 2017 
(nº 922)
EDITORIAL: CEC
Link: Muntanya 922, Chitwan
[català]

SINOPSI: Es publica a la revista MUNTANYA, del CEC, dins de l'especial sobre el NEPAL, el meu article "LA SELVA DE CHITWAN" en el que parlo del Parc Nacional del sud del país on abunden encara els tigres, elefants, micos i, especialment, els rinoceronts indis, visibles en una diversitat d'excursions que permeten conèixer la natura i els pobles que viuen a Chitwan. La fotografia que apareix en portada és meva.
 


SINOPSIS: Se publica en la revista MUNTANYA, del CEC, dentro del especial sobre el NEPAL, mi artículo "LA SELVA DE CHITWAN" en el que hablo del Parque Nacional del sur del país donde abundan aún tigres, elefantes, monos y, especialmente, rinocerontes indios, visibles en una diversidad de excursiones que permiten conocer la naturaleza y los pueblos que viven en Chitwan. La foto de portada es mía.
 


SYNOPSIS: It is published in MUNTANYA magazine, by CEC, inside the special issue about NEPAL, my article "CHITWAN JUNGLE" in which I write about the National Park at the South of the country wwhere still abound tigers, elephants and indian rhinos. It is possible to see them on a range of excursions that allow to know the nature and people that live in Chitwan. Cover photo is mine.
BUEN VIAJE, CHITWAN, NEPAL, Jordi Canal-Soler 184 Ref: BUEN VIAJE 142, ago '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Chitwan BUEN VIAJE
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "CHITWAN, ENTRE BOSQUES TROPICALES Y DENSA SELVAen el que explico per què la selva de Chitwan, al sud de NEPAL, és un dels llocs imprescindibles en una visita a aquest país asiàtic: elefants, cocodrils, tigres i, sobretot, rinoceronts indis. 
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "CHITWAN, ENTRE BOSQUES TROPICALES Y DENSA SELVAen el que explico por qué la selva de Chitwan, en el sur de NEPAL, es uno de los lugares imprescindibles en una visita a este país asiático: elefantes, cocodrilos, tigres y, sobre todo, rinocerontes indios. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "CHITWAN, AMONG TROPICAL FORESTS AND DENSE JUNGLE" in which I write about why the jungle of Chitwan, at the south of the NEPAL, is one of the places to visit in the country: elephants, crocodiles, tigers and, above all, indian rhinoceros.
  
ZAZPIKA, 7K, NEPAL, Jordi Canal-Soler 183 Ref: ZAZPIKA 27/08/2017 
Editorial: GARA
WEB: ZAZPIKA
LINK: Trekking en Nepal
[castellano]

SINOPSI: 
Al dominical ZAZPIKA (7K) del diari GARA es publica el reportatge conjunt que hem preparat amb en Patxi Uriz amb el meu text i les seves fotografies: "EL TREKKING DE GHANDRUK", un recorregut per un dels trekkings més senzills de NEPAL però que permet gaudir d'una de les vistes més boniques de l'Himàlaia i un dels pobles més interessants de les muntanyes d'Àsia.
 

SINOPSIS: En el dominical ZAZPIKA (7K) del periódico GARA se publica el reportaje conjunto que hemos preparado con Patxi Uriz con mi texto y sus fotografías: "EL TREKKING DE GHANDRUK", un recorrido por uno de los trekkings más sencillos de NEPAL pero que permite gozar de una de las vistas más bonitas del Himalaya y uno de los pueblos más interesantes de las montañas de Asia.
 

SYNOPSIS: In the sunday magazine ZAZPIKA (7K) of GARA newspaper it is published the article I wrote (with Patxi Uriz's photographies): "EL TREKKING DE GHANDRUK", a tour along one of the easiest trekkings in NEPAL that nevertheless boasts one of the best views of the Himalaya and one of the most interesting peoples in the mountains of Asia. 
Diari Ara, Kerala, Kochi, Jordi Canal-Soler 182 Ref: DIARI ARA, 13/08/2017
Editorial: Diari Ara
WEB: www.ara.cat
LINK: Les últimes xarxes de Kochi
[català]

SINOPSI: A la revista Ara Diumenge del diari ARA hi publico el meu reportatge "LES ÚLTIMES XARXES DE KOCHI", on explico la decadència de les xarxes xineses de pesca d'aquesta ciutat de Kerala, a l'ÍNDIA, a causa de la contaminació i el dragatge de l'aigua i l'envelliment dels pescadors.
 

SINOPSIS: En la revista Ara Diumenge del periódico ARA publico mi reportaje "LAS ÚLTIMAS REDES DE KOCHI", donde explico la decadencia de las redes de pesca chinas de esta ciudad de INDIA a causa de la contaminación y el dragado del agua y el envejecimiento de los pescadores.


SYNOPSIS: In the magazine Ara Diumenge of ARA newspaper I publish the article "THE LAST NETS OF KOCHI" in which I write about the decadence of the chinese fishing nets in this city of INDIA caused by contamination and dredging of water and the ageing of fishermen.  
AIRE LIBRE, NEGUEV, ISRAEL, Jordi Canal-Soler 181 Ref: AIRE LIBRE 267, Jul-Ago 2017
Editorial:
WEB: www.airelibre.com
LINK: Néguev, desierto de Israel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "NÉGUEV, EL DESIERTO DE ISRAEL", en el que explico una ruta pel desert més gran d'ISRAEL explicant la seva geologia, història, llegendes i habitants. 
 


SINOPSIS: S'hi publica el meu reportatge "NÉGUEV, EL DESIERTO DE ISRAEL", en el que explico una ruta por el desierto más grande de ISRAEL contando sobre su geología, historia, leyendas y habitantes. 
 


SYNOPSIS: It is published my article "NEGUEV, the desert of ISRAEL", in which I explain a route through the biggest desert in ISRAEL, reccounting as well about its geology, history, legends and inhabitants. 
 BUEN VIAJE, DJERBA, Jordi Canal-Soler

180 Ref: BUEN VIAJE 141, julio '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Djerba
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "DJERBA, PARAÍSO MEDITERRÁNEOen el que explico què es pot veure a aquesta illa de la costa de TUNÍSIA plena de llegendes, història i tradicions, des dels antics grecs fins als romans, els aragonesos, castellans, turcs i, finalment, els propis tunisians


SINOPSIS: Se publica mi reportaje "DJERBA, PARAÍSO MEDITERRÁNEO" en el que explico qué se puede ver en esta isla de la costa de TÚNEZ
llena de leyendas, historia y tradiciones, desde los antiguos griegos hasta los romanos, los aragoneses, castellanos, turcos y, finalmente, los propios tunecinos.
 

SYNOPSIS: It is published my article "DJERBA, MEDITERRANEAN PARADISEin which I write about the things to see on this island at the coast of TUNISIA full of legends, history and traditions, from the ancient greeks to the romans, people from Aragon and Castille, the turks and, finally, tunisians. 
 MAGELLAN, NEPAL, Jordi Canal-Soler179 Ref: MAGELLAN, Julio 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo Trekking Ghandruk
[castellano]

SINOPSI: Al número de juliol-agost publico l'article "TREKKING en GHANDRUK, NEPAL", on explico com és un tresc de tres dies per un dels recorreguts més senzills però més escènics de NEPAL, visitant pobles de l'ètnia gurung i veient les muntanyes de l'Annapurna.
 

SINOPSIS: En el número de julio-agosto publico el artículo "TREKKING en GHANDRUK, NEPAL", donde explico como es un trekking de tres días por uno de los recorridos más sencillos pero más escénicos de NEPAL, visitando pueblos de la etnia gurung y viendo las montañas del Annapurna. 
 

SYNOPSIS: In july-august number it is published the article "TREKKING in GHANDRUK, NEPAL" where I explain how is a 3 day trekking in one of the easiest routes and most scenic in NEPAL
, visiting gurung villages and taking a glance of the Annapurna mountains.  
SOY CARIBE, PANAMÁ, Jordi Canal-Soler 178 Ref: SOY CARIBE, Julio 2017
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: Artículo Guna Yala
[castellano]

SINOPSI: Al número de juliol es publica el meu reportatge "GUNA YALA, el Paraíso de PANAMÁ" on descric una estada en una de les illes de l'antic arxipèlag de San Blas, ara anomenat Guna Yala, un conjunt d'illes autònomes de Panamà. 
 

SINOPSIS: En el número de julio se publica mi reportaje "GUNA YALA, el Paraíso de PANAMÁ
" donde describo una estancia en una de las islas del antiguo archipélago de San Blas, ahora llamado Guna Yala, un conjunto de islas autónomas de Panamá. 
 

SYNOPSIS: In july's number it is published my article "GUNA YALA, PANAMA's paradise" in which I write about a stay in one of the islands of San Blas archipelago (nowadays referred as Guna Yala), a group of autonomous islands in Panama.
  
ZAZPI HAIZETARA, Jordi Canal-Soler, MÉXICO, Barrancas del Cobre 177 Ref: ZAZPI HAIZETARA junio 2017 nº104
Editorial: ASTERO
WEB: www.zazpihaizetara.com
LINK: Artículo Barrancas del Cobre
[euskera]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Barrancas del Cobre" sobre el recorregut en el Tren del Chepe pels inmensos canons del Nord de MÈXIC on viuen els Rarámuri (també anomentas Tarahumara), una ètnica local especialitzada en córrer llargues distàncies. 
 


SINOPSIS: Se publica mi artículo "Barrancas del Cobre" sobre el recorrido en el Tren del Chepe por los inmensos cañones del Norte de MÉXICO donde viven los Rarámuri (también llamados Tarahumara), una etnia local especializada en correr largas distancias. 
 


SYNOPSIS: It is published my article "Barrancas del Cobre"
about a journey on the Chepe Train across the vast canyons of north MEXICO, where Rarámuri people (also known as Tarahumara) live, a local ethnic group specialized in long distance running.  
BUEN VIAJE, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, Jordi Canal-Soler 176 Ref: BUEN VIAJE 140, junio '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Cartagena Indias
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "CARTAGENA DE INDIAS y el encanto del caribe colombianoen el que faig un recull de les atraccions d'aquesta ciutat del Carib de COLOMBIA, patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per la seva estructura colonial magníficament conservada. 
 


SINOPSI: Se publica mi reportaje "CARTAGENA DE INDIAS y el encanto del caribe colombianoen el que hago una recopilación de las atracciones de esta ciudad del Caribe de COLOMBIA, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su estructura colonial magníficamente conservada. 
 


SYNOPSIS: It is published my article "CARTAGENA DE INDIAS and the enticing colombian caribbean" in which I describe the main attractions of this city in the Caribbean of COLOMBIA, listed in UNESCO's World Heritage for its colonial structure perfectly preserved.
MAGELLNA, TUNEZ, Jordi Canal-Soler 175 Ref: MAGELLAN, Junio 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo desierto Túnez
[castellano]

SINOPSI: Al número de juny publico l'article "TÚNEZ, la puerta del desierto", en el que descric l'aventura d'endinsar-se al Sahara amb quad per a anar a descobrir una antiga fortalesa del segle II d.C. construïda pels romans al mig del desert a Ksar Ghilane.
 

SINOPSIS: En el número de junio publico el artículo "TÚNEZ, la puerta del desierto", en el que describo la aventura de adentrarse en el Sahara con quad para ir a descubrir una antigua fortaleza del siglo II d.C. construída por los romanos en medio del desierto de TÚNEZ en Ksar Ghilane.

 

SYNOPSIS: It is published my article "TUNISIA, gate to the desert", in which I describe the adventure of entering the Sahara on an ATV to discover the ruins of an old roman fortress built in the 2nd century A.D. in the middle of the desert of TUNISIA in Ksar Ghilane.
BUEN VIAJE, Valle Sagrado de los Incas, Perú, Jordi Canal-Soler 174 Ref: BUEN VIAJE 139, Mayo '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Valle Sagrado
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "VALLE SAGRADO DE LOS INCAS: GRANDEZA EN LOS ANDES" on descric els atractius turístics i paisatgístics d'aquesta vall sagrada per als inques i que conté alguns dels patrimonis arquitectònics inques més famosos del PERÚ, com el Machu Picchu, Ollantaytambo, Písac,...
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "VALLE SAGRADO DE LOS INCAS: GRANDEZA EN LOS ANDES" donde describo los atractivos turísticos y paisajísticos de este valle sagrado para los incas y que contiene algunos de los patrimonios arquitectónicos incas más famosos de PERÚ, como Machu Picchu, Ollantaytambo, Písac,...
 

SYNOPSIS: It is published my article "SACRED VALLEY OF THE INCAS: GREATNESS IN THE ANDES" in which I describe the touristic and landscape atractions of these sacred valley of the incas that contains some of the most famous monuments of the incas in PERU, like Machu Picchu, Ollantaytambo, Písac,...
Bisons Europeus, ZOO Oh!, Jordi Canal-Soler 173 Ref: ZOO Oh! Maig 2017
Editorial: Zoo de Barcelona
WEB: www.zoobarcelona.cat
Link: Article Bisons europeus
[català]

SINOPSI: Es publica el meu article "Els últims bisons europeus" on explico un viatge per la banda de POLÒNIA del Bosc de Bialowieza, l'últim bosc primari d'Europa on encara hi viu una població de bisons europeus salvatges
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "Los últimos bisontes europeos" donde explico un viaje por el lado de POLONIA del Bosque de Bialowieza, el último bosque primario de Europa donde todavía vive una importante población de bisontes europeos salvajes. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "The last european bisons" where I recount a journey through the part in POLAND of Bialowieza Forest, the last primeval forest in Europe and home to a big herd of wild european bisons. 
American Express, Polinesia Francesa, Jordi Canal-Soler 172 Ref: AMERICAN EXPRESS, Mayo 2017
EDITORIAL: AMERICAN EXPRESS
WEB: 
[castellano]

SINOPSI: A la revista d'AMERICAN EXPRESS per a MÈXIC es publica aquest mes el reportatge amb fotografies de Sergi Reboredo i text compartit amb ell sobre un creuer amb el Paul Gauguin, el vaixell que recorre les illes de la POLINÈSIA FRANCESA i descobreix aquest arxipèlag que forma part dels territoris d'ultramar de FRANÇA.
 

SINOPSIS: En la revista de AMERICAN EXPRESS para MÉXICO se publica este mes el reportaje con fotografías de Sergi Reboredo y texto compartido con él sobre un crucero con el Paul Gauguin, el barco que recorre las islas de la POLINESIA FRANCESA y descubre este archipiélago que forma parte de los territorios de ultramar de FRANCIA.
 

SINOPSIS: In AMERICAN EXPRESS magazine for MEXICO it is published this month the article with photos from Sergi Reboredo and shared text about Paul Gauguin's cruise ship traveling around the islands of FRENCH POLYNESIA, discovering this Territoire d'Outremer of FRANCE.
MAGELLAN, Montalbano, Jordi Canal-Soler, Sicilia 171 Ref: MAGELLAN, Mayo 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: Artículo Montalbano
[castellano]

SINOPSI: Al número de maig publico l'article "Tras los pasos de Montalbano", en el que faig un recorregut pel sud-est de Sicília, ITALIA, seguint les passes del comissari Salvo Montalbano, el personatge de les novel·les d'Andrea Camilleri els casos del qual succeeixen sempre al voltant de la regió de Ragusa. 
La portada és una foto meva.
 

SINOPSI: Se publica mi reportaje "Tras los pasos de Montalbano", en el que hago un recorrido por el sudeste de Sicilia, ITALIA, siguiendo los pasos del comisario Salvo Montalbano, el personaje de las novelas de Andrea Camilleri cuyos casos siempre suceden alrededor de la región de Ragusa. 
La foto de portada es mía.
 

SYNOPSIS: It is published my article "In the footsteps of Montalbano" where I follow Montalbano's route in the area of Ragusa, where most of the cases of fiction detective Commissario Montalbano, created by Andrea Camilleri, happen.
Cover photo is mine.Salar de Uyuni, Bolivia, Jordi Canal-Soler 170 Ref: BUEN VIAJE 138, Abril '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "UYUNI, ESPECTACULAR DESIERTO DE SAL" on faig un recorregut per les meravelles geològiques, naturals i paisatgístiques que es poden veure al Salar d'Uyuni, el desert de sal més gran del món, a BOLIVIA  
La portada és una foto meva.
 

SINOPSI: Se publica mi reportaje "UYUNI, ESPECTACULAR DESIERTO DE SAL" donde hago un recorrido por las maravillas geológicas, naturales y paisajísticas que se pueden ver en el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, en BOLIVIA 
La foto de portada es mía.
 

SYNOPSIS: It is published my article "UYUNI, INCREDIBLE SALT DESERT" where I explain the geological, natural and landscape marvels that can be seen at Salar de Uyuni, the biggest salt desert in the world, in BOLIVIA
.  
Cover photo is mine.
MAGELLNA, KOCHI, Jordi Canal-Soler 169 Ref: MAGELLAN, Abril 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número d'abril publico l'article "Las últimas redes de Fort Kochi", sobre el que queda del sistema de xarxes de pesca que van introduir els xinesos a Kerala, ÍNDIA, i que ha persistit durant segles fins que la reducció de la pesca i l'alt cost del manteniment han obligat als pescadors a abandonar-les.
 

SINOPSIS: En el número de abril publico el artículo "Las últimas redes de Fort Kochi", sobre lo que queda del sistema de redes de pesca que introdujeron los chinos en Kerala, ÍNDIA, y que ha persistido durante siglos hasta que la reducción de la pesca y el alto coste del mantenimiento han obligado a los pescadores a abandonarlas.
 

SYNOPSIS: In april's number I write the article "The last fish nets of Fort Kochi", about the last remaining chinese fish nets in Kerala, INDIA, which after centuries of being used they are being abandoned because of the scarce captures and high costs of maintenance. 
 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Robinson Crusoe, Jordi Canal-Soler

168 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Abril 2017
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Alexander Selkirk, el verdadero Robinson", on relato la història del nàufrag Alexander Selkirk, abandonat a una illa davant les costes de XILE el 1704 i que va servir d'inspiració per al personatge de Robinson Crusoe a la novel·la de Daniel Defoe.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "Alexander Selkirk, el verdadero Robinson", donde relato la historia del náufrago Alexander Selkirk, abandonado en una isla delante de las costas de CHILE en 1704 y que sirvió de inspiración para el personaje de Robinson Crusoe en la novela de Daniel Defoe.
 

SINOPSI: It is published mi article "Alexander Selkirk, el verdadero Robinson", where I trace the story of the castaway Alexander Selkirk, abandoned in an island off the coats of CHILE in 1704 who served as inspiratin for Daniel Defoe's Robinson Crusoe.
BUEN VIAJE, PANAMÁ, Jordi Canal-Soler 167 Ref: BUEN VIAJE 137, Mar '17
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Panamá
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "NATURALEZA, HISTORIA Y MODERNIDAD EN CIUDAD DE PANAMÁ" on explico els atractius de la ciutat de Panamà i del proper Canal, amb regions de selva sense tocar però també tota una metròpoli moderna.   
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "NATURALEZA, HISTORIA Y MODERNIDAD EN CIUDAD DE PANAMÁ" donde explico los atractivos de la ciudad de Panamá y del cercano Canal, con regiones de selva sin tocar pero también toda una metrópolis moderna.
 

SYNOPSIS: It is published my article "NATURE, HISTORY AND MODERNITY IN PANAMA CITY" where I write about the main attractions in Panama city and surroundings, including the Canal and the rainforest.
SOY CARIBE, Jordi Canal-Soler, México 166 Ref: SOY CARIBE, Marzo 2017
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: Artículo Caribe mexicano
[castellano]

SINOPSI: Al número de març es publica el meu reportatge "CARIBE DE MÉXICO" on descric què queda de la cultura Maia a la península del Iucatán de MÈXIC, al costat del Carib, amb algunes de les ruïnes més impressionants de tot Amèrica Central.  
 

SINOPSIS: En el número de marzo se publica mi reportaje "CARIBE DE MÉXICO" donde describo qué queda de la cultura Maya en la península del Yucatán de MÉXICO, junto al Caribe, con algunas de las ruinas más impresionantes de toda América Central.  
 

SYNOPSIS: In march number of the magazine, it is published my article "MEXICAN CARIBBEAN" in which I describe what remains of the mayan culture in MEXICO's Yucatán
 VIAJAHORA, Tana Toraja, Jordi Canal-Soler165 Ref: VIAJAHORA nº14 
Editorial: VIAJAHORA
WEB: www.viajahora.com
LINK:
[castellano]


SINOPSI: Al número 14 s'hi publica el meu article "INDONESIA, LA MUERTE EN TANA TORAJA", on descric els rituals funeraris i la història i cultura del poble Toraja a l'illa de Sulawesi a INDONESIA, amb grans i llargues cerimònies d'enterrament i en record dels seus morts. 
 

SINOPSIS: En el número 14 se publica mi artículo "INDONESIA, LA MUERTE EN TANA TORAJA", donde describo los rituales funerarios y la historia y cultura del pueblo Toraja en la isla de Sulawesi de INDONESIA, con grandes y largas ceremonias de entierro y en recuerdo de sus muertos.
 

SYNOPSIS: In number 14 of the magazine it is published my article "INDONESIA, DEATH IN TANA TORAJA", where I describe the funerary rituals of Toraja people in Sulawesi Island in INDONESIA, with elaborated burying ceremonies and celebrations to their dead. 
DIARIO MEDICO, Jordi Canal-Soler 164 Ref: DIARIO MEDICO 20/03/17
Editorial: DIARIO MEDICO
WEB: www.diariomedico.com
LINK:
[castellano]

SINOPSI: Hi publico un article sobre el Museu Heart of Cape Town de l'hospital Groote Schuur de Ciutat del Cap, a SUDÀFRICA, on s'hi recreen les dos sales de cirurgia que van servir al Dr. Christiaan Barnard per a fer el primer trasplantament de cor humà ara fa 50 anys.  
 

SINOPSIS: Publico un artículo sobre el Museo Heart of Cape Town del hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo, en SUDÁFRICA, donde se recrean los dos quirófanos que sirvieron al Dr. Christiaan Barnard para realizar el primer trasplante de corazón humano hace 50 años. 
 

SYNOPSIS: It is published my article on the Museum Heart of Cape Town at Groote Schuur Hospital in Cape Town, SOUTH AFRICA, where it is shown the two ORs in which Dr. Christiaan Barnard perform the first human heart transplant in hitstory, 50 years ago.
 BUEN VIAJE, Costa Rica, Jordi Canal-Soler163 Ref: BUEN VIAJE 136, Feb 2017
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Costa Rica Natural
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "COSTA RICA: Pura Vida natural" on descric una visita a quatre Parcs Naturals de COSTA RICA (Corcovado, Tortuguero, Poás i Monteverde) per a conèixer-ne les plantes, animals i geologia.   
 


SINOPSIS: Se publica mi reportaje "COSTA RICA: Pura Vida natural" donde describo una visita a cuatro Parques Naturales de COSTA RICA (Corcovado, Tortuguero, Poás y Monteverde) para conocer sus plantas, animales y geología. 
 


SYNOPSIS: It is published my article "COSTA RICA: Natural Pure Life" in which I describe a visit to four Natural Parks of COSTA RICA 
(Corcovado, Tortuguero, Poás and Monteverde) to know about their plants, animals and geology. 
 Magellan Febrero 2017, Kawah Ijen, Indonesia162 Ref: MAGELLAN, Febrero 2017
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de febrer publico l'article "KAWAH IJEN, la mina del infierno", sobre les difícils condicions de vida dels miners de l'est de Java, que extreuen cada dia el sofre solidificat de la caldera d'aquest volcà d'INDONESIA. La muntanya és també un destí turístic dels més sorprenents d'Àsia.
 

SINOPSIS: En el número de febrero publico el artículo "KAWAH IJEN, la mina del infierno", sobre las difíciles condiciones de vida de los mineros del Este de Java, que extraen cada día el azufre solidificado de la caldera de este volcán de INDONESIA. La montaña es también un destino turístico de los más sorprendentes de Asia.
 

SYNOPSIS: In this number my article tells about the miners of "KAWAH IJEN, hell's mine", and I explain the poor conditions of the workers in this volcano caldera mine of East Java in INDONESIA where they mine sulphur. It's also a touristic spot with some of the most wonderful sceneries in Asia
BUEN VIAJE, SVALBARD, Jordi Canal-Soler161 Ref: BUEN VIAJE 135, Ene. 2017
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo SVALBARD
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "SVALBARD, la suprema belleza del Ártico" on descric alguna de les activitats hivernals que es poden fer a aquest arxipèlag de NORUEGA: excursions en moto de neu, esquí, visites a coves de gel i experiències gastronòmiques curioses 
 


SINOPSIS: Se publica mi reportaje "SVALBARD, la suprema belleza del Ártico" en el que describo alguna de las actividades invernales que se pueden hacer en este archipiélago de NORUEGA: excursiones en moto de nieve, esquí, visitas a cuevas de hielo y experiencias gastronómicas curiosas.
 


SYNOPSIS: It is published my article "SVALBARD, supreme beauty of the Arctic" in which I describe some of the winter activities possible on this archipelago belonging to NORWAY: snowmobile excursions, ski, ice caves visits and some curious gastronomic experiences.
 ZOO Oh!, Jordi Canal-Soler, Sri Lanka, India160 Ref: ZOO Oh! Desembre 2016
Editorial: Zoo de Barcelona
WEB: www.zoobarcelona.cat
[català]

SINOPSI: Es publica el meu article "A la cerca dels elefants indis" on descric un viatge per INDIA i SRI LANKA buscant els elefants asiàtics. Més enllà dels temples i les processons, les plantacions i els treballs als boscos o els passejos per a turistes, en aquests dos països encara queden elefants salvatges.   
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "Buscando elefantes indios" donde describo un viaje por INDIA SRI LANKA buscando elefantes asiáticos. Más allá de los templos y las procesiones, las plantaciones y los trabajos en los bosques o los paseos para turistas, en estos dos países todavía quedan elefantes salvajes.
 
SYNOPSIS: It is published my article "Looking for indian elephants" in which I describe a travel in INDIA and SRI LANKA
looking for asiatic elephants. Beyond the temples and processions, plantations and forests workings or tourist rides, there are still wild elephants in these two countries. 
 MUNDO NEGRO, Esclavos, Jordi Canal-Soler159 Ref: MUNDO NEGRO, Dic. 2016
EDITORIAL: MUNDO NEGRO
WEB: www.mundonegro.com
LINK: Artículo Bosquimanos
[castellano]

SINOPSI: En la revista MUNDO NEGRO publico l'article "En busca de la tierra perdida", on parlo sobre l'estat actual de les reclamacions que els bosquimans de BOTSWANA van fer al seu govern arrel de la prohibició de viure al Parc Nacional Kalahari, la seva terra ancestral.
 

SINOPSIS: En la revista MUNDO NEGRO publico el artículo "En busca de la tierra perdida", en el que hablo sobre el estado actual de las reclamaciones que los bosquimanos de BOTSWANA hicieron a su gobierno a raíz de la prohibición de vivir en el Parque Nacional Kalahari, su tierra ancestral.
 

SYNOPSIS: In the magazine MUNDO NEGRO I publish the article "Looking for the lost land" in which I speak about the state of the claims issued by bushmen tribes in BOTSWANA against its government prohibition of living in Kalahari National Park, its ancestral land. 
BUEN VIAJE, Luxembourg, Jordi Canal-Soler 158 Ref: BUEN VIAJE 134, Dic. 2016
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo Luxemburgo
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "Luxemburgo, aires del medievo sobre acantilados" on repasso els llocs més interessants de la ciutat de LUXEMBURG i faig una fugaç visita al castell de Vianden, un dels més impressionants d'Europa.  
 


SINOPSIS: Se publica mi reportaje "Luxemburgo, aires del medievo sobre acantilados" donde repaso los lugares más interesantes de la ciudad de LUXEMBURGO
 y donde hago una fugaz visita al castillo de Vianden, uno de los más impresionantes de Europa. 
 


SYNOPSIS: It is published my article "Luxembourg, medieval times on cliffs" in which I list the most interesting places of LUXEMBOURG city and country, paying a quick visit to Vianden, one of the most impressive castles in Europe.
 157 Ref: SOY CARIBE, Dic 2016
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK:
[castellano]

SINOPSI: Al número de desembre es publica el meu reportatge "La isla bonita de Belice" on descric les virtuts de l'illa de San Pedro de BELICE, cantades ja per Madonna com a Isla Bonita i on la calma, el busseig i la bona gastronomia conviden a relaxar-se. 


SINOPSI: En el número de diciembre se publica mi reportaje "La isla bonita de Belice" donde describo las virtudes de la isla de San Pedro de BELICE, cantadas ya por Madonna como Isla Bonita y donde la calma, el buceo y la buena gastronomía invitan a relajarse.
 

SYNOPSIS: In december's number it is published my article "The Isla Bonita of Belize" where I describe the virtues of the island of San Pedro in BELIZE, chanted by Madonna as the Isla Bonita and where calmness, scuba diving and a delicious gastronomy invite to relax.
 156 Ref: ASTRONOMÍA Diciembre 2016 
Editorial: ASTRONOMÍA
WEB: www.astronomia-mag.com
LINK: Artículo navegación estelar
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "Navegación estelar en Polinesia", on descric la història de la navegació sense instruments que va permetre als navegants polinesis descobrir totes les illes de l'Oceà Pacífic inscrites dins el Triangle Polinesi, desde NOVA ZELANDA a RAPA NUI i fins HAWAII.
 
SINOPSI: Se publica mi artículo "Navegación estelar en Polinesia", donde describo la historia de la navegación sin instrumentos que permitió a los navegantes polinesios descubrir todas las islas del Océano Pacífico inscritas dentro del Triángulo Polinesio, desde NUEVA ZELANDA a RAPA NUI y hasta HAWAII.
 
SYNOPSIS: It is published my article "Wayfinding in Polynesia", where I describe the history of navigating without instruments that allowed polynesians to discover all the islands in the Pacific Ocean inscribed in the Polynesian Triangle, from NEW ZEALAND to RAPA NUI and HAWAII.
 MAGELLAN, BIALOWIEZA, Jordi Canal-Soler155 Ref: MAGELLAN, Diciembre 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de desembre publico l'article "BIAŁOWIEŻA, el Último Bosque de Europa", on descric l'experiència de visitar el bosc de BIAŁOWIEŻA a l'Est de POLÒNIA, l'últim bosc primari del continent on encara hi viuen bisons europeus. L'article ha rebut el primer premi al primer concurs de Relatos Viajeros organitzat per la revista Magellan i l'Escola d'Escriptura Laboratori de Lletres. La foto de portada és també meva.
 

SINOPSI: En el número de diciembre publico el artículo "BIAŁOWIEŻA, el Último Bosque de Europa", donde describo la experiencia de visitar el bosque de BIAŁOWIEŻA al Este de POLONIA, el último bosque primario del continente donde todavía viven bisontes europeos. El artículo ha recibido el primer premio en el primer concurso de Relatos Viajeros organizado por la revista Magellan y la Escuela de Escritura Laboratori de Lletres. La foto de portada es también mía.


SYNOPSIS: In december's number it is published my article "BIAŁOWIEŻA, the Last Forest of Europe", where I describe the experience of visiting the forest of BIAŁOWIEŻA, in East POLAND, the last primeval forest where still european bisons roam. The article received the first prize in the first competition of Travel articles organized by Magellan magazine and Laboratori de Lletres Writing School. The cover image is also mine. 
 eBiz Africa Review, Cataratas Victoria, Zimbabwe154 Ref: eBiz AFRICA Review Dic '16
Editorial: eBizAfrica
WEB: www.ebizafricareview.com
Link:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "LAS CATARATAS VICTORIA, UNA OBRA MAESTRA", on descric una visita a les famoses cascades Victòria del riu Zambezi, entre ZÀMBIA i ZIMBABWE, "descobertes" per David Livingstone el 1855 i batejades en honor de la reina d'Anglaterra. 
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo  "LAS CATARATAS VICTORIA, UNA OBRA MAESTRA", donde describo una visita a las famosas cataratas Victoria del río Zambeze, entre ZAMBIA y ZIMBABWE, "descubiertas" por David Livingstone en 1855 y bautizadas en honor de la reina de Inglaterra.
 

SYNOPSIS: It is published my article "VICTORIA FALLS, A MASTERPIECE", where I describe a a visit to the famous Victoria Falls in Zambeze River, between ZAMBIA and ZIMBABWE, "discovered" by David Livingstone in 1855 and named after Great Britain's Queen.
 Afrokairos, Sudáfrica, Kruger, Jordi Canal-Soler153 Ref: AFROKAIRÓS Nov. 2016
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: Trekking Kruger
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la web el meu article "TREKKING POR EL KRUGER" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que descric una excursió a peu per l'interior del Parc Nacional més gran de SUDÀFRICA buscant rastres d'animals i coneixent d'aprop la seva natura..
 

SINOPSIS:
 Se publica en la web mi artículo "TREKKING POR EL KRUGERdentro de la sección VIAJAR y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que describo una excursión a pie por el interior del Parque Nacional más grande de SUDÁFRICA buscando rastros de animales y conociendo de cerca su naturaleza. 


SYNOPSIS: It is published myarticle "TREKKING THE KRUGER" in the section TRAVEL AND DISCOVER AFRICA, where I describe a trek across the interior of the biggest National Park in SOUTH AFRICA, looking for animal signs and discovering nature. 
 AIRE LIBRE, PAIS DOGON, MALI, Jordi Canal-Soler152 Ref: AIRE LIBRE 260, Noviembre 2016
Editorial:
WEB: www.airelibre.com
LINK: Artículo País Dogón
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "UN TREKKING POR EL PAÍS DOGÓN", en el que traço un itinerari muntanyenc per la base i el cim del penyasegat de Bandiagara, a MALI, on viu encara el poble Dogón i que conserva algunes de les seves tradicions animistes
 


SINOPSIS: Se publica mi reportaje "UN TREKKING POR EL PAÍS DOGÓN", donde trazo un itinerario montañero por la base y la cima del acantilado de Bandiagara, en MALI, donde vive todavía el pueblo Dogón y que conserva algunas de sus tradiciones animistas.
 


SYNOPSIS: It is published my article "A TREKKING IN DOGON COUNTRY", where I describe a mountaineering itinerary through the base and the top of Bandiagara cliff in MALI, where Dogon people still leave maintaining some of their animistic traditions.
 KOMODO, Jordi Canal-Soler, Indonesia, Magellan151 Ref: MAGELLAN, Noviembre 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de novembre publico l'article "KOMODO, viaje a la leyenda", on faig un recorregut per l'illa de Komodo, a INDONÈSIA per a veure'n els famosos dragons gegants, animals de llegenda que fins al segle XX no es van poder confirmar per la ciència. 
 

SINOPSIS: En el número de noviembre publico el artículo "KOMODO, viaje a la leyenda", donde hago un recorrido por la isla de Komodo, en INDONESIA, para ver a los famosos dragones gigantes, animales de leyenda que hasta el siglo XX no pudieron ser confirmados por la ciencia.  
 

SYNOPSIS: It is published my article "KOMODO, journey to the legend" in which I travel to Komodo Island, in INDONESIA, to watch the famous giant dragons, legendary animals not confirmed by science until 20th century.
 
 HISTORIA NG, Jordi Canal-Soler, Alaska, Canadá150 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Octubre 2016
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Entre Alaska y Canadá: Los Españoles en el Gran Norte", on relato la història de les exploracions de la costa nord-oest d'Amèrica pels espanyols fins arribar a ALASKA i CANADÀ.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "Entre Alaska y Canadá: Los Españoles en el Gran Norte", en el que relato la historia de las exploraciones de la costa noroeste de América por los españoles hasta llegar a ALASKA y CANADÁ
 

SYNOPSIS: It is published my article "Between Alaska and Canada: The Spaniards in the Great North" in which I recount the history of spanish explorations of the Northwest coast of CANADA and ALASKA.
 BUEN VIAJE, WEIMAR, Alemania, Jordi Canal-Soler149 Ref: BUEN VIAJE 133, Sept. 2016
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo WEIMAR
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "Weimar, cuna del romanticismo alemán" sobre la ciutat de Weimar, a ALEMANYA, on van viure genis de la talla de Goethe i Schiller que van iniciar el romanticisme al país. 
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "Weimar, cuna del romanticismo alemán" sobre la ciudad de Weimar, en ALEMANIA, donde vivieron genios de la talla de Goethe y Schiller que iniciaron el romanticismo en el país. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "Weimar, craddle of german romanticism" where I write about the city of Weimar in GERMANY, where geniuses like Goethe and Schiller lived and started romanticism cultural movement in the country. 
 MAGELLAN, Tautavel, Jordi Canal-Soler148 Ref: MAGELLAN, Octubre 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número d'octubre publico l'article "TAUTAVEL, un viaje al pasado de 450.000 años", on descric una visita al Museu de l'Home de Tautavel i la Caune de l'Arago a FRANÇA per a conèixer el lloc d'excavació de les restes de l'homínid més antic del país, amb 450.000 anys.
 

SINOPSIS: En el número de octubre publico el artículo "TAUTAVEL, un viaje al pasado de 450.000 años" en el que describo una visita al Museo del Hombre de Tautavel y la Caune de l'Arago en FRANCIA para conocer el lugar de excavación de los restos del homínido más viejo del país, con 450.000 años.
 

SYNOPSIS: It is published the article "TAUTAVEL, a travel to the past 450.000 years ago" in which I describe the visit to the Museum of Homme de Tautavel and the Caune de l'Arago in FRANCE to know the digging site of the oldest hominid bones of the country, 450.000 years old.
 MUNTANYA, Chilkoot Trail, Alaska, Jordi Canal-Soler147 Ref: MUNTANYA Setembre 2016 
(nº 917)
EDITORIAL: CEC
Link: Muntanya 917
[català]

SINOPSI: Es publica a la revista MUNTANYA, del CEC, un llarg reportatge sobre la ruta del trekking del Chilkoot Trail que connecta ALASKA i el CANADÀ seguint la ruta dels cercadors d'or que descric al llibre TERRES DEL NORD. 
 

SINOPSIS: Se publica en la revista MUNTANYA del CEC un largo reportaje sobre la ruta del trekking del Chilkoot Trail que conecta ALASKA y CANADA siguiendo la ruta de los buscadores de oro que describo en el libro TIERRAS DEL NORTE.
 

SYNOPSIS: It is published in MUNTANYA magazine, a publication of CEC, a long article about the Chilkoot Trail trekking that connects ALASKA and CANADA following the steps of the gold prospectors that I describe in the book TERRES DEL NORD
. 
 BUEN VIAJE, NIMES, Jordi Canal-Soler146 Ref: BUEN VIAJE 132, Sept. 2016
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo NIMES
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "NÎMES, especial enclave romano en Francia", en el que mostro com han sobreviscut les millors ruïnes de l'època romana de FRANÇA en aquesta ciutat del sud del país.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "NÎMES, especial enclave romano en Francia", en el que muestro como han sobrevivido las mejores ruinas de la época romana de FRANCIA en esta ciudad del sur del país. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "NÎMES, special roman enclave in France" were I show the roman ruins of this southern city of FRANCE have survived.
 AIRE LIBRE, Valonia, Jordi Canal-Soler145 Ref: AIRE LIBRE 258, Septiembre 2016
Editorial:
WEB: www.airelibre.com
LINK:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "VALONIA EN BICI", en el que descric tres itineraris per a fer en bicicleta per la regió de Valonia a BÈLGICA, tot descobrint-ne la història, gastronomia, cultura i tradicions. 
 


SINOPSIS: Se publica mi reportaje "VALONIA EN BICI" en el que describo tres itinerarios para hacer en bicicleta por la región de Valonia en BÉLGICA, descubriendo su historia, gastronomía, cultura y tradiciones.
 


SYNOPSIS: It is published my article "VALONIA ON BYCICLE" where I describe three itineraries to ride through the region of Wallonia in BELGIUM, discovering its history, gastronomy, culture and traditions.
 AFROKAIROS, DRAKENSBERG, Jordi Canal-Soler144 Ref: AFROKAIRÓS Septiembre 2016
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: Drakensberg
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la web el meu article "DRAKENSBERG" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que descric una excursió per la regió de Monk's Cowl entre la frontera de SUDÀFRICA i LESOTHO, a l'àrea més muntanyosa del país.
 


SINOPSIS: Se publica mi artículo "DRAKENSBERG" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que describo una excursión por la región de Monk's Cowl entre la frontera de SUDÁFRICA y LESOTHO, en el área más montañosa del país.
 


SYNOPSIS: It is published my article "DRAKENSBERG" in the section TRAVEL AND DISCOVER AFRICA, where I describe a trek in the region of Monk's Cowl between the frontier of SOUTH AFRICA and LESOTHO, in the most mountainous area of the country.
 AFRICA y EL BREXIT, SUDÁFRICA, KIMBERLEY, Jordi Canal-Soler143 Ref: MUNDO NEGRO, Sept. 2016
EDITORIAL: MUNDO NEGRO
WEB: www.mundonegro.com
LINK: Artículo KIMBERLEY
[castellano]

SINOPSI: Inicio col·laboració amb la revista MUNDO NEGRO publicant l'article "Kimberley, la ciudad de los diamantes", on detallo la història d'aquesta ciutat de SUDÀFRICA on es van descobrir diamants a finals del segle XIX i on es va excavar el Big Hole, el forat més gran fet mai a pic i pala per l'home.
 

SINOPSIS: Inicio colaboración con la revista MUNDO NEGRO publicando el artículo "Kimberley, la ciudad de los diamantes", donde detallo la historia de esta ciudad de SUDÁFRICA donde se descubrieron diamantes a finales del siglo XIX y donde se excavó el Big Hole, el agujero más grande hecho nunca a pico y pala por el hombre.
 

SYNOPSIS: I start a collaboration with MUNDO NEGRO magazine publishing the article "Kimberley, the city of diamonds", where I describe the history of this city of SOUTH AFRICA were diamonds were discovered in 19th century and were Big Hole was excavated, the biggest man-made hole in History. 
 Valonia en Bici, Magellan142 Ref: MAGELLAN, Agosto 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número d'agost publico l'article "Recorrer Valonia en bici", on descric tres itineraris per a descobrir la regió de Valònia de BÈLGICA en bicicleta.
 

SINOPSIS: En el número de agosto publico el artículo "Recorrer Valonia en bici", donde describo tres itinerarios para descubrir la región de Valonia de BÉLGICA en bicicleta.
 
 

SYNOPSIS: It is published in august my article "Across Wallonia on a bike" where I describe three routes in BELGIUM to discover its southern region, WALLONIA.
 Mostar, Bosnia Hercegovina, Buen Viaje141 Ref: BUEN VIAJE 131, Agosto 2016
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo MOSTAR
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "MOSTAR, la ciudad de la reconciliación", en el que descric un passeig per aquesta ciutat de BOSNIA HERCEGOVINA que va patir especialment durant la guerra dels Balcans.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "MOSTAR, la ciudad de la reconciliación", en el que describo un paseo por esta ciudad de BOSNIA HERCEGOVINA que sufrió especialmente durante la guerra de los Balcanes.
 

SYNOPSIS: It is published my article "MOSTAR, the city of reconcilliation", in which I describe this city of BOSNIA-HERZEGOVINA that suffered so much during the Yugoslav War.
SOY CARIBE, Jordi Canal-Soler 140 Ref: SOY CARIBE, Julio 2016
EDITORIAL: SOY CARIBE
WEB: www.soycaribe.es
LINK: De Viaje al Caribe
[castellano]

SINOPSI: Al número especial de juliol "Experiencias únicas en el Caribe" publico el meu article "De Viaje al Caribe", el primer d'una sèrie de reportatges on aniré explicant els meus viatges pels països del Carib: CUBA, COSTA RICA, PANAMÀ, COLÒMBIA, MÈXIC, BELICE,...
 

SINOPSI: En el número especial de julio "Experiencias únicas en el Caribe" publico el artículo "De Viaje al Caribe", el primero de una serie de reportajes donde iré explicando mis viajes por los países del Caribe: CUBA, COSTA RICA, PANAMÁ, COLOMBIA, MÉXICO, BELICE,...
 

SYNOPSIS: In july's special number "Unique experiences in the Caribbean" it is published the article "Traveling to the Caribbean", the first of a series of publications in which I will be recalling my travels in the caribbean countries: CUBA, COSTA RICA, PANAMA, COLOMBIA, MEXICO, BELIZE,...
 Bali, Indonesia, Magellan, Jordi Canal-Soler139 Ref: MAGELLAN, Julio 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de juliol publico l'article "BALI, entre dioses, templos y volcanes", on faig un recorregut per l'illa de Bali a través de la seva cultura ancestral i la religió hinduista, úniques a INDONÈSIA.
 

SINOPSIS: En el número de julio publico el artículo "BALI, entre dioses, templos y volcanes", donde hago un recorrido por la isla de Bali a través de su cultura ancestral y la religión hinduista, únicas en INDONESIA.
 

SYNOPSIS: In july's issue it is published my article "BALI, among gods, temples and volcanoes", in which I describe a tour of the island of Bali discovering its traditions and hinduits religion, unique in INDONESIA.
 BUEN VIAJE, Jordi Canal-Soler, Tana Toraja, Indonesia138 Ref: BUEN VIAJE 130, Julio 2016
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Tana Toraja
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "TANA TORAJA, Territorio de Insólitas Tradiciones", en el que descric les tradicions funeràries dels Toraja, una ètnia que viu a l'illa de Sulawesi d'INDONÈSIA.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "TANA TORAJA, Territorio de Insólitas Tradiciones", en el que describo las tradiciones funerarias de los Toraja, una etnia que vive en la isla de Sulawesi de INDONESIA.
 

SYNOPSIS: It is published my article "TANA TORAJA, Territory of incredible traditions", in which I describe the funerary traditions of the Toraja people, an ethnic group in the island of Sulawesi in INDONESIA.
 SAPIENS, FEBRE DE L'OR DEL KLONDIKE, Jordi Canal-Soler137 Ref: SÀPIENS 170 Juliol 2016
Editorial:
WEB: www.sapiens.cat
[català]

SINOPSI: Es publica el meu article "La Febre de l'Or del Klondike" en el que explico com va es va descobrir l'or del YUKON i quines van ser les conseqüències de la marea humana que poc després va desplaçar-se cap a les Terres del Nord buscant un somni daurat que només es va complir per a pocs.  
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "La Fiebre del Oro del Klondike" en el que cuento como se descubrió el oro del YUKON y cuáles fueron las consecuencias de la marea humana que poco después se desplazó hacia las Tierras del Norte buscando un sueño dorado que solo se cumplió para pocos.
 
SYNOPSIS: It is published my article "The Klondike Gold Rush" in which I recount the discovery of the YUKON gold and explain the consequences of the stampede of people going to the Northern Lands following for a golden dream that only few achieved.
 
Afrokairos, South Africa, Table Mountain, Jordi Canal-Soler
136 Ref: AFROKAIRÓS Junio 2016
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: Table Mountain
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la web el meu article "TABLE MOUNTAIN" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que descric una excursió a dalt de la cèlebre muntanya que domina Ciutat del Cap a SUDÀFRICA.
 

SINOPSIS: Se publica en la web mi artículo "TABLE MOUNTAIN" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que describo una excursión a la célebre montaña que domina Ciudad del Cabo en SUDÁFRICA.
 

SYNOPSIS: It is published my article "TABLE MOUNTAIN" in the section TRAVEL AND DISCOVER AFRICA, in which I describe an excursion to the top of the famous mountain that dominates Cape Town in SOUTH AFRICA.
 Formentera, Zazpi Haizetara, Sergi Reboredo, Jordi Canal-Soler135 Ref: ZAZPI HAIZETARA Mayo 2016 nº92
Editorial: ASTERO
WEB: www.zazpihaizetara.com
LINK: 
[euskera]

SINOPSI: En aquest número es publica l'article "Formentera" de Sergi Reboredo en el que col·laboro en el text per a explicar un recorregut natural per l'illa de les Balears.
 


SINOPSIS: En este número se publica el artículo "Formentera" de Sergi Reboredo, en el que colaboro en el texto para explicar un recorrido natural por la isla de las Baleares. 

 


SYNOPSIS: In this number it is published the article "Formentera" by Sergi Reboredo in which I collaborate in the text to trace a natural tour round the Balearic island.
 TANA TORAJA, MAGELLAN, Jordi Canal-Soler

134 Ref: MAGELLAN, Junio 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de juny publico l'article "Muerte en Tana Toraja", on descric les cerimònies funeràries de Tana Toraja, el país Toraja de les illes Cèlebes (Sulawesi) a INDONÈSIA.
 

SINOPSIS: En el número de junio publico el artículo "Muerte en Tana Toraja", donde describo las ceremonias funerarias de Tana Toraja, el país Toraja de las islas Célebes (Sulawesi) en INDONESIA.
 

SYNOPSIS: In june number I publish my article "Death in Tana Toraja" about the funerary ceremonies in Tana Toraja, in Sulawesi Island (INDONESIA).
 BUEN VIAJE, Mayo 2016, Ciudad del Cabo, Jordi Canal-Soler133 Ref: BUEN VIAJE 129, Mayo 2016
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "CIUDAD DEL CABO, Dinámica y multicultural", en el que descric una ruta per Ciutat del Cap, la capital legislativa de SUDÀFRICA i el primer assentament europeu al país. 
 

SINOPSIS: Se publica mi reportatge "CIUDAD DEL CABO, Dinámica y multicultural", en el que describo una ruta por Ciudad del Cabo, la capital legislativa de SUDÁFRICA y el primer asentamiento europeo en el país.
 

SYNOPSIS: It is published my article "CAPE TOWN, Dynamic and pluricultural", in which I describe a visit to Cape Town, the legislative capital of SOUTH AFRICA and its first settlement by europeans.
 ZAZPI HAIZETARA, Mansiones inglesas, Jordi Canal-Soler132 Ref: ZAZPI HAIZETARA Abril 2016 nº91
Editorial: ASTERO
WEB: www.zazpihaizetara.com
LINK: 
[euskera]

SINOPSI: En aquest número es publica el meu article "Ingeles handikien egoitzak, Las grandes Mansiones inglesas", en el que descric algunes de les grans cases senyorials d'Anglaterra (REGNE UNIT) com Chatsworth, Castle Howard i Blenheim Palace.
 


SINOPSIS: En este número se publica mi artículo "Ingeles handikien egoitzak, Las grandes Mansiones inglesas", en el que describo algunas de las grandes casas señoriales de Inglaterra (REINO UNIDO) como Chatsworth, Castle Howard y Blenheim Palace.

 


SYNOPSIS: In this new number it is published my article "English big Country Houses" in which I describe some of the big aristocratic mansions of England (UK) like Chatsworth, Castle Howard and Blenheim Palace.
 
AIRE LIBRE, Sudáfrica, Jordi Canal-Soler
131 Ref: AIRE LIBRE 255, Mayo 2016
Editorial:
WEB: www.airelibre.com
LINK:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "SUDÁFRICA, tres excursiones para sumergirse en su naturaleza", en el que descric tres rutes per a passejar per la natura de SUDÀFRICA
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "SUDÁFRICA, tres excursiones para sumergirse en su naturaleza" en el que describo tres rutas para pasear por la naturaleza de SUDÁFRICA.
 

SYNOPSIS: It is published my article "SOUTH AFRICA, three excursions to enjoy its nature" in which I describe three routes to discover the nature of SOUTH AFRICA.
 Zoo Oh!, Camèlids dels Andes, Jordi Canal-Soler130 Ref: ZOO Oh! Abril 2016
Editorial: Zoo de Barcelona
WEB: www.zoobarcelona.cat
[català]

SINOPSI: Es publica el meu article "Camèlids dels Andes" on descric un viatge per PERÚ i BOLÍVIA buscant els 4 camèlids que es poden trobar a Sudamèrica: Vicuña, Alpaca, Llama i Guanac.
 
SINOPSIS: se publica mi artículo "Camélidos de los Andes" en el que describo un viaje por PERÚ y BOLIVIA buscando los 4 camélidos que se pueden encontrar en Suramérica: Vicuña, Alpaca, Llama y Guanaco. 
 
SYNOPSIS: It is published my article "Camelids of the Andes" in which I describe a journey through PERU and BOLIVIA looking for the 4 camelids that live in South-America: Llama, Vicuña, Alpaca and Guanaco.
 MAGELLAN, Jerusalén129 Ref: MAGELLAN, Mayo 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: 
[castellano]

SINOPSI: Al número de maig publico l'article "La ciudad vieja de JERUSALÉN", on faig un recorregut per dins i fora de les muralles de la ciutat antiga de la capital d'ISRAEL coneixent aspectes de la seva història vinculats a les tres religions monoteistes més importants del món.
 

SINOPSIS: En el número de mayo publico el artículo "La ciudad vieja de JERUSALÉN" en el que hago un recorrido por dentro y fuera de las murallas de la ciudad antigua de la capital de ISRAEL conociendo aspectos de su historia vinculados a las tres religiones monoteístas más importantes del mundo.
 

SYNOPSIS: In this new number it is published my article "The Old City of JERUSALEM" in which I describe a tour in and out of the walls of the ancient city of the capital of ISRAEL, knowing aspects of its history related to the three most important montheistic religions in the world. 
 ZAZPI HAIZETARA 90, Borneo128 Ref: ZAZPI HAIZETARA Marzo 2016 nº90
Editorial: ASTERO
WEB: www.zazpihaizetara.com
LINK: Borneo
[euskera]

SINOPSI: En aquest número col·laboro amb el fotògraf Sergi Reboredo en la redacció del text del reportatge "BORNEO, El sueño del Lejano Oriente", en el que detallem un viatge per la part de MALÀISIA del nord de l'illa de Borneo, Sabah.
 


SINOPSIS: En este número colaboro con el fotógrafo Sergi Reboredo en la escritura del texto del reportaje "BORNEO, El sueño del Lejano Oriente", en el que detallamos un viaje por la parte de MALASIA del norte de la isla de Borneo, Sabah.
 


SYNOPSIS: On this number I join photographer Sergi Reboredo to write the article "BORNEO, a Far East dream", in which we describe a tour through the MALAYSIAN north part of the island of Borneo, Sabah. 
 EXCURSIONISME, Chilkoot Trail, Jordi Canal-Soler127 Ref: EXCURSIONISME Mar-Abr 2015
Editorial: UEC
WEB: www.excursionisme.cat
[català]

SINOPSI: Es publica a la revista de la UEC un llarg reportatge sobre la ruta del trekking del Chilkoot Trail que connecta ALASKA i el CANADÀ seguint la ruta dels cercadors d'or que descric al llibre TERRES DEL NORD. 
 

SINOPSIS: Se publica en la revista de la UEC un largo reportaje sobre la ruta del trekking del Chilkoot Trail que conecta ALASKA y CANADÁ siguiendo la ruta de los buscadores de oro que describo en el libro TERRES DEL NORD
 

SYNOPSIS: It is published in the UEC magazine a long article about the Chilkoot Trail trekking that connected ALASKA and CANADA, following the steps of the gold prospectors that I describe in the book TERRES DEL NORD.   

AFROKAIROS, Senegal, Sibiloumbaye

126 Ref: AFROKAIRÓS Abril 2016
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: El rey descalzo
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la web el meu article "EL REY DESCALZO" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que explico la meva trobada amb el rei Sibiloumbaye d'Oussouye, al SENEGAL.
 

SINOPSIS: Se publica en la web mi artículo "EL REY DESCALZO" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que explico mi encuentro con el rey Sibiloumbaye de Oussouye, en el SENEGAL.
 

SYNOPSIS: it is published on the web mi article "THE BAREFOOTED KING" in the section TRAVEL AND DISCOVER AFRICA, in which I describe my encounter with king Sibiloumbaye of Oussouye, in SENEGAL.
 BUEN VIAJE 128, Perú, Iquitos125 Ref: BUEN VIAJE Marzo-Abr '16
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Iquitos
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "IQUITOS, Sorprendente ciudad envuelta por la selva peruana", en el qual recorro els carrers de la capital de l'Amazònia del PERÚ i ens endinsem per la selva a la cerca dels seus habitants.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "IQUITOS, Sorprendente ciudad envuelta por la selva peruana", en el cual recorro las calles de la capital del Amazonas de PERÚ y nos adentramos por la selva en busca de sus habitantes.
 

SYNOPSIS: It is published my article "IQUITOS, surprising city in the peruvian jungle", in which I walk along the streets of the capital of amazonian PERU and we enter the jungle looking for its inhabitants.
 KRUGER PARK, Jordi Canal-Soler, South Africa124 Ref: eBiz AFRICA Review Feb-Abril '16
Editorial: eBizAfrica
WEB: www.ebizafricareview.com
Link:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el reportatge "DE SAFARI POR EL PARK KRUGER", on descric un safari pel Parc Nacional Kruger, el més gran de SUDÀFRICA i un dels més grans de tot l'Àfrica.
 


SINOPSIS:
 Se publica el reportaje "SAFARI EN EL KRUGER", donde describo un safari por el Parque Nacional Kruger, el más grande de SUDÁFRICA y uno de los más grandes de todo África.
 


SYNOPSIS:
 It is published my article "SAFARI IN THE KRUGER", where I describe a safari in Kruger National Park, the biggest in SOUTH AFRICA and one of the biggest in the whole Africa.  
 Aire Libre, Hawái, Jordi Canal-Soler 123 Ref: AIRE LIBRE 254, Abril 2016
Editorial:
WEB: www.airelibre.com
LINK: HAWAI Paraíso del Cine
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "HAWÁI, PARAÍSO DEL CINE", en el que faig un recorregut per l'illa de Kauai a l'arxipèlag de HAWAII,visitant els llocs on s'hi han rodat pel·lícules de Hollywood, algunes d'elles veritables èxits de taquilla.  
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "HAWÁI, PARAÍSO DEL CINE", en el que hago un recorrido por la isla de Kauai en el archipiélago de HAWÁI, visitando los lugares donde se han rodado varios éxitos de taquilla de Hollywood.
 

SYNOPSIS: It is published my article "HAWAII, CINEMA PARADISE" in which were I travelround Kauai (in the archipelago of HAWAII) visiting the filming spots of some great Hollywood blockbuster movies.
 ZAZPI HAIZETARA 89, Guinea122 Ref: ZAZPI HAIZETARA Marzo 2016 nº89
Editorial: ASTERO
WEB: www.zazpihaizetara.com
LINK:
[euskera]

SINOPSI: En aquest número es publica el meu reportatge "GUINEE FORESTIERE" en el que descric un itinerari per aquesta regió de GUINEA CONAKRY a través de la selva primigènia i pujant al Mont Nimba, una Reserva de la Biosfera de la UNESCO en perill, amb una població propera de ximpanzès.
 
SINOPSIS: En este número se publica mi reportaje "GUINEE FORESTIERE" en el que describo un itinerario por esta región de GUINEA CONAKRY a través de la selva primigenia y subiendo al Monte Nimba, una Reserva de la Biosfera de la UNESCO en peligro, con una población cercana de chimpancés.
 

SYNOPSIS: On this number is published my article "GUINEE FORESTIERE" in which I describe a tour around this region of GUINEA CONAKRY through primeval forests and climbing Mount Nimba, a UNESCO's Biosphere Reserve with a chimpanzee group nearby.
Magellan 15, Néguev, el Desierto de Israel121 Ref: MAGELLAN, Marzo 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
LINK: NÉGUEV 
[castellano]

SINOPSI: Al número de març publico l'article "NÉGUEV, El Desierto de Israel", on faig un recorregut per les terres ermes del sud d'ISRAEL visitant llocs emblemàtics com el cràter Ramon Makhtesh, En Avedat i una haima beduïna, per a sentir la veritable vida del desert.
 

SINOPSIS: En el número de marzo publico el artículo "NÉGUEV, El Desierto de Israel", donde hago un recorrido por las tierras yermas del sur de ISRAEL
, visitando lugares emblemáticos como el cráter Ramon Makhtesh, En Avedat y una haima beduina, para sentir la verdadera vida del desierto.  
 

SYNOPSIS: I publish the article "NEGEV, the Desert of Israel", where I tour the south of ISRAEL
, visiting places like Ramon Makhtesh crater, En Avedat and a bedouin tent, to feel the very life of the desert. 
 AFROKAIROS, EGIPTO, Pirámides, Jordi Canal-Soler120 Ref: AFROKAIRÓS Enero 2016 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_ene16
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Dentro de las pirámides" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, on explico les sensacions d'endinsar-se dins les tombes més grans del món, les piràmides de Gizeh a EGIPTE. 
 

SINOPSIS: Se publica en la web mi artículo "Dentro de las pirámides" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde explico las sensaciones de adentrarse en las tumbas más grandes del mundo, las pirámides de Guiza en EGIPTO. 
 

SYNOPSIS: It is published on the website mi article "Inside the pyramids" in the section TRAVEL AND DIISCOVER AFRICA, in which I write about the experience of entering the biggest tombs in the world, the Gizeh pyramids in EGYPT.  
 BUEN VIAJE, Té de Ceilán, Jordi Canal-Soler119 Ref: BUEN VIAJE Ene-Feb '16
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Té de Ceilán
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "CEILÁN, EL PARAÍSO DEL TÉ", en el qual recorro les terres altes del centre de SRI LANKA per a veure'n les plantacions de te.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "CEILÁN, EL PARAÍSO DEL TÉ", en el que recorro las tierras altas del centro de SRI LANKA para ver sus plantaciones de té.
 

SYNOPSIS: It is published my article "CEYLON, Paradise of Tea", in which I visit the highlands of SRI LANKA'S centre to see its tea plantations. 
 7K, Up Helly Aa, Jordi Canal-Soler118 Ref: ZAZPIKA 17/01/2016 
Editorial: GARA
WEB: ZAZPIKA
LINK: Up Helly Aa
[castellano]

SINOPSI: 
Al dominical ZAZPIKA (7K) del diari GARA es publica el meu article "Up Helly Aa", centrat en la celebració víking de les illes SHETLAND, la major concentració de torxes enceses del món en un festival de foc i disfresses víkings que commemoren el passat nòrdic de les illes.
 

SINOPSIS: En el dominical ZAZPIKA (7K) del periódico GARA se publica mi artículo "Up Helly Aa", centrado en la celebración vikinga de las islas SHETLAND, la mayor concentración de antorchas del mundo en un festival de fuego y disfraces vikingos que conmemoran el pasado nórdico de las islas.
 

SYNOPSIS: In the sunday magazine ZAZPIKA (7K) of GARA newspaper is published my article "Up Helly Aa
", about the viking celebration in SHETLAND, biggest torch concentration in the world, with a burning ship an hundredes of viking-dressed men to celebrate the norse inheritance of the islands.

VIAJAHORA, HAWAI 
117 Ref: VIAJAHORA nº13 
Editorial: VIAJAHORA
WEB: www.viajahora.com
LINK:
[castellano]


SINOPSI: Al número 13 s'hi publica el meu article "HAWÁI, UN PARAÍSO DE CINE", on descric un itinerari per l'illa de Kauai, a HAWAII, buscant els exteriors de pel·lícules tan mítiques com "En busca del Arca Perdida", "Jurassic Park" o "South Pacific".
 

SINOPSIS: En el número 13 se publica mi artículo "HAWÁI, UN PARAÍSO DE CINE", donde describo un itinerario por la isla de Kauai, en HAWAI, buscando los exteriores de películas tan míticas como "En busca del Arca Perdida", "Jurassic Park" o "South Pacific"
 

SYNOPSIS: In number 13 it is published my article "HAWAII, A CINEMA PARADISE", where I describe a rout through the island of Kauai, in HAWAII, looking for the exteriors of films like "Raiders of the Lost Ark", "Jurassic Park" or "South Pacific".
MAGELLAN, Alaska, Yukon, Jordi Canal-Soler 116 Ref: MAGELLAN, Enero 2016
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
[castellano]

SINOPSI: A l'especial Primer aniversari de la revista s'hi torna a publicar el meu article "ALASKA, el camino del oro hacia el Klondike", en el que recorro el Chilkoot Trail entre ALASKA i el YUKON seguint les passes dels aventurers que van marxar-hi durant la Febre de l'Or del Klondike. 
 
SINOPSIS: En el especial primer aniversario de la revista se publica de nuevo mi artículo "ALASKA, el camino del oro hacia el Klondike", en el que recorro el Chilkoot Trail entre ALASKA y el YUKON siguiendo los pasos de los aventureros que marcharon por aquí durante la Fiebre del Oro del Klondike.
 
SYNOPSIS: In the special first anniversary issue of the magazine it is published again my article "ALASKA, the gold path to the Klondike", where I walk the Chilkoot Trail between ALASKA and the YUKON following the steps of the adventurers that followed the Gold Rush to the Klondike
ZAZPI HAIZETARA, Bangkok, Jordi Canal-Soler 115 Ref: ZAZPI HAIZETARA Diciembre 2015 nº
Editorial: ASTERO
WEB: www.zazpihaizetara.com
LINK:
[euskera]

SINOPSI: En aquest número col·laboro en el text de l'article de Sergi Reboredo "BANGKOK: Fusión de cocina asiática" en el que parlem de les possibilitats culinàries i gastronòmiques de Bangkok, la capital de TAILÀNDIA.
 


SINOPSIS: En este número colaboro en el texto del artículo de Sergi Reboredo "BANGKOK: Fusión de cocina asiática" en el que hablamos de las posibilidades culinarias y gastronómicas de Bangkok, la capital de TAILANDIA.
 


SYNOPSIS: In this number I collaborate in the text of Sergi Reboredo's article "BANGKOK: Fusion of asiatic cooking" in which we explain the culinary and gastronomic possibilities of Bangkok, the capital of THAILAND.
MALDIVAS, BUEN VIAJE 114 Ref: BUEN VIAJE Dic '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "MALDIVAS, PARAÍSO TROPICAL DE BLANCAS PLAYAS", en el qual recorro algunes de les illes d'aquest arxipèlag de del Pacífic: les MALDIVES.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "MALDIVAS, PARAÍSO TROPICAL DE BLANCAS PLAYAS", en el cual recorro el algunas islas de este archipiélago del Pacífico: las MALDIVAS.
 

SYNOPSIS: It is published my article "MALDIVES, TROPICAL PARADISE OF WHITE BEACHES", in which I travel thrugh some of the islands of this Pacific archipelago: the MALDIVES.
 AFROKAIROS, Mezquita de Djenné, MALI113 Ref: AFROKAIRÓS Dic. 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: 
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "LA GRAN MEZQUITA DE DJENNÉ" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que explico com és l'edifici més gran de fang del món, la gran mesquita de Djenné a MALI.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "LA GRAN MEZQUITA DE DJENNÉdentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que explico como es el edificio de barro más grande del mundo, la gran mezquita de Djenné en MALI
 

SYNOPSIS: It is published in this magazine my article "The great mosque of Djenné" in the section TRAVEL and DISCOVER AFRICA, in which I explain the history of the biigest building of the world made with clay, the Great Mosque of Djenné in MALI.
 HISTORIA NG, India, Maharajas112 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Diciembre 2015
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "MAHARAJÁS, Los fabulosos príncipes de la India", on relato la història dels maharajàs i el Raj Britànic i descobreixo algunes de les anècdotes i extravagàncies de la vida als seus palaus de l'ÍNDIA.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "MAHARAJÁS, Los fabulosos príncipes de la India", donde relato la historia de los maharajás y el Raj Británico y descubro algunas de las anécdotas y extravagancias de la vida en sus palacios de INDIA. 
 
SYNOPSIS: It is published my article "MAHARAJAS, the fabulous princes of India", where I tell about the history of the Maharajas and the British Raj and I discover some of the anecdotes and extravagances in their INDIA palaces.

 MAGELLAN MAG, Alaska y Yukon, Jordi Canal-Soler111 Ref: MAGELLAN, Diciembre 2015
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
WEB: www.magellanmag.com
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "ALASKA, el camino del oro hacia el Klondike", en el que recorro el Chilkoot Trail entre ALASKA i el YUKON seguint les passes dels aventurers que van marxar-hi durant la Febre de l'Or del Klondike. 
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "ALASKA, el camino del oro hacia el Klondike", en el que recorro el Chilkoot Trail entre ALASKA y el YUKON siguiendo los pasos de los aventureros que marcharon por aquí durante la Fiebre del Oro del Klondike.
 
SYNOPSIS: It is published my article "ALASKA, the gold path to the Klondike", where I walk the Chilkoot Trail between ALASKA and the YUKON following the steps of the adventurers that followed the Gold Rush to the Klondike.
 UEC Excursionisme 389, Pol Nord110 Ref: EXCURSIONISME Nov-Des 2015
Editorial: UEC
WEB: www.excursionisme.cat
[català]

SINOPSI: Es publica a la revista de la UEC un llarg reportatge (amb foto de portada) sobre l'Expedició Últim Grau al Pol Nord, en el que explico el dia a dia de l'expedició fins al Pol Nord. 


SINOPSIS: Se publica en la revista de la UEC un largo reportaje (con foto de portada) sobre la Expedición Último Grado al Polo Norte, en el que explico el día a día de la expedición hasta el Polo Norte. 
 

SYNOPSIS: It is published a long article in the UEC magazine (with front photo) about the Expedition Last Degree to the North Pole, in which I explain the everyday life of an expedition to the North Pole.  

 BUEN VIAJE, SRI LANKA, Jordi Canal-Soler109 Ref: BUEN VIAJE Nov '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK:
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "SRI LANKA, la Isla de los Mil Nombres", en el qual recorrem els principals monuments històrics d'SRI LANKA: Anuradhapura, Polonnaruwa i Sigiriya.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "SRI LANKA, la Isla de los Mil Nombres", en el cual recorremos los principales monumentos históricos de SRI LANKA: Anuradhapura, Polonnaruwa y Sigiriya.
 

SYNOPSIS: It is published my article "SRI LANKA, the island of the Thousand Names", in which we discover the main historic places of SRI LANKA: Anuradhapura, Polonnaruwa and Sigiriya.
 Afrokairos Noviembre 2015108 Ref: AFROKAIRÓS Nov. 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: Cauríes
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "CAURÍES, MONEDAS Y CONCHAS VIAJERAS" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que explico l'origen de la moneda de cloïssa marina que podem trobar per tot ÀFRICA i que té origen a les MALDIVES.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "CAURÍES, MONEDAS Y CONCHAS VIAJERAS" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que explico el origen de la moneda de concha marina que podemos encontrar por todo ÁFRICA y que tiene origen en las MALDIVAS.
 

SYNOPSIS: It is published my article "COWRIES, TRAVELLING SHELLS and MONEY" in the section TRAVEL and DISCOVER AFRICA, in which I explain about
the history of shell currency in AFRICA and its origin in the MALDIVES.
 REVISTA PRESS 22107 Ref: Revista Press #22 Nov - Dic 2015
Editorial: PRESS 
WEB: www.revistapress.com
LINK: Artículo
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge fotogràfic "CATARATAS VICTORIA" en el que em centro en la fauna que habita a la vora de les cascades entre ZIMBABWE i ZAMBIA.
 


SINOPSIS: Se publica mi reportaje fotográfico "CATARATAS VICTORIA" en el que me centro en la fauna que habita cerca de las cataratas entre ZIMBABUE y ZAMBIA.
 


SYNOPSIS: It is published my photographic work "VICTORIA FALLS" on the animals found nearby these falls between ZIMBABWE and ZAMBIA. 
 BUEN VIAJE KOCHI INDIA, Jordi Canal-Soler106 Ref: BUEN VIAJE Oct '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
LINK: Artículo
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "KOCHI, La Ciudad de las Especias", on visitem aquesta ciutat del sud de l'ÍNDIA que durant segles va ser el punt d'intercanvi de mercaderies entre Orient i Occident.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "KOCHI, La Ciudad de las Especias", donde visitamos esta ciudad del sur de INDIA que durante siglos fue el punto de intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "KOCHI, City of Spices" where we visit this southern INDIA city which for centuries was the trading point between East and West.
 AFROKAIROS Octubre 2015, Jordi Canal-Soler105 Ref: AFROKAIRÓS Oct. 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: 
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Makgadikgadi pans de BOTSUANA" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viatgem a aquest país d'Àfrica per a conèixer una de les zones més desèrtiques però a alhora més belles.


SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Makgadikgadi pans de BOTSUANA" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viajamos a este país de África para conocer una de las zonas más desérticas pero a la vez más bellas.
 

SYNOPSIS: It is published in this magazine the article "Makgadikgadi pans of BOTSUANA" in the section TRAVEL and DISCOVER AFRICA, in which we travel to this African country to know one of the most desertic zones but also one of the most beautiful.


 BUEN VIAJE, Cataratas Victoria, Jordi Canal-Soler104 Ref: BUEN VIAJE Sept '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "Las Cataratas Victoria: Impresionante Cara de África", on visitem aquesta meravella natural que l'explorador David Livingstone va redescobrir el 1855 entre ZIMBABUE i ZAMBIA.
 
SINOPSIS: Se publica mi reportaje"Las Cataratas Victoria: Impresionante Cara de África", donde visitamos esta maravilla natural que el explorador David Livingstone redescubrió en 1855 entre ZIMBABUE y ZAMBIA.
 
SYNOPSIS: It is published my article "Victoria Falls: impressive face of Africa", where we visit this natural wonder which explorer David Livingstone rediscovered in 1855 between ZIMBABWE and ZAMBIA.
 AFROKAIROS, AFRICA, MAGIA NEGRA. Jordi Canal-Soler103 Ref: AFROKAIRÓS Sept. 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo:
2015-09_AFROKAIROS.pdf
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Morabitos, grisgrís y mercados mágicosdins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viatgem a SENEGAL, GAMBIA i MALI per a descobrir com la màgia encara forma part de la vida de moltes persones de l'Àfrica occidental.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Morabitos, grisgrís y mercados mágicos" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viajamos a SENEGAL, GAMBIA y MALÍ
para descubrir como la magia todavía forma parte de la vida de muchas personas del África occidental.  
 

SYNOPSIS: It is published in this magazine the article "Marabouts, grisgris and magic markets" in the section TRAVEL and DISCOVER AFRICA, in which we travel to SENEGAL, GAMBIA and MALI to discover how magic still forms part of everyday life of Western Africa.
 BUEN VIAJE, Jordi Canal-Soler, Quijote102 Ref: BUEN VIAJE Agosto '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "La ruta del Quijote en Castilla La Mancha", on faig un recorregut per Castilla La Mancha seguint les petjades del Quijote i Sancho Panza.
 
SINOPSIS: Se publica mi reportaje "La ruta del Quijote en Castilla La Mancha", donde sigo las huellas del Quijote y Sancho Panza por Castilla La Mancha.

 
SYNOPSIS: It is published my article "La ruta del Quijote en Castilla La Mancha" where I follow the footsteps of Don Quixote and Sancho Panza.
 MAGELLAN 8, Jordi Canal-Soler, Polo Norte101 Ref: MAGELLAN, Agosto 2015
EDITORIAL: MAGELLAN MAG
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article Últim Grau al Pol Nord, en el que descric l'expedició de 111 km del grau 89ºN fins l'eix septentrional de la Terra, com un avançament del llibre VIAJE AL BLANCO.
 SINOPSIS: Se publica mi artículo Último Grado al Polo Norte, en el que describo la expedición de 111 km del grado 89ºN hasta el eje septentrional de la Tierra, como un avance del libro VIAJE AL BLANCO.
 SYNOPSIS: It is published mi article Last Degree to the North Pole, where I describe the expedition of 111 km from grade 89ºN to the northern axis of the Earth, featured in my book VIAJE AL BLANCO.
 VIAJES NG Julio 2015100 Ref: VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC, Julio 2015
EDITORIAL: RBA Editorial
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "CANADÁ: LOS PARQUES DE LAS ROCOSAS" en el que descric un viatge des de Vancouver fins a Calgary passant pels parcs de Wells Gray, Mount Robson, Jasper, Yoho y Banff, descobrint la naturalesa salvatge i paisatges espectaculars de les Rocalloses de CANADÀ.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "CANADÁ: LOS PARQUES DE LAS ROCOSAS" en el que describo un viaje desde Vancouver hasta Calgary pasando por los parques de Wells Gray, Mount Robson, Jasper, Yoho y Banff, descubriendo la naturaleza salvaje y paisajes espectaculares de las Rocosas de CANADÁ.
 
SYNOPSIS: It is published my article "CANADA: Parks in the Rockies" in which I describe a journey from Vancouver to Calgary visiting some National Parks as Wells Gray, Mount Robson, Jasper, Yoho and Banff, discovering the wild nature and spectacular sceneries of the CANADIAN Rockies.
 NAO TRAVEL KRUGER, Jordi Canal-Soler99 Ref: NAO TRAVEL #10, Julio-Agosto 2015
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el reportatge "SAFARI EN EL KRUGER", on descric un safari pel Parc Nacional Kruger, el més gran de SUDÀFRICA i un dels més grans de tot l'Àfrica.
 

SINOPSIS: Se publica el reportaje "SAFARI EN EL KRUGER", donde describo un safari por el Parque Nacional Kruger, el más grande de SUDÁFRICA y uno de los más grandes de todo África.
 

SYNOPSIS: It is published my article "SAFARI IN THE KRUGER", where I describe a safari in Kruger National Park, the biggest in SOUTHAFRICA and one of the biggest in the whole Africa.  
 Afrokairos, Julio 201598 Ref: AFROKAIRÓS Julio 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo:
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "SWAZILANDIA, el reino de Mswati IIIdins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viatgem a SWAZILANDIA per a descobrir l'últim país africà amb un monarca absolut.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "SWAZILANDIA, el reino de Mswati III" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viajamos a SWAZILANDIA para descubrir el último país africano con un monarca absoluto.
 

SYNOPSIS: It is published in this magazine the article "SWAZILAND, the realm of Mswati III" in the section TRAVEL and DISCOVER AFRICA, in which we travel to SWAZILAND to discover the last country with ans absolute monarch.
 BUEN VIAJE, ALASKA & YUKON97 Ref: BUEN VIAJE Julio '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
Artículo: ALASKAyYUKON.pdf
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "La ruta del Oro del Klondike", on faig un recorregut per ALASKA & YUKON seguint les petjades dels buscadors d'or que a finals del segle XIX ho van deixar tot per a llençar-se a la cerca dels camps aurífers del Klondike.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "La ruta del Oro del Klondike", donde realizo un recorrido por ALASKA & YUKON siguiendo las huelllas de los buscadores de oro que a finales del siglos XIX lo dejaron todo para lanzarse a la búsqueda de los campos auríferos del Klondike.
 

SYNOPSIS: It is published my article "The Golden route to the Klondike", where I follow the footsteps through ALASKA & YUKON of the gold seekers that left everything to pursue their dream of getting to the Klondike gold fields.
 VIAJE CON ESCALAS, POLO NORTE, Jordi Canal-Soler96 Ref: VIAJE CON ESCALAS 
WEB: www.viajeconescalas.com
Link: Polo Norte
[castellano]

SINOPSI: Al blog VIAJE CON ESCALAS es publica el meu article sobre l'expedició Últim Grau al Pol Nord en el que vam recórrer els últims 111 km fins a l'eix septentrional de la Terra i que després relato al llibre VIAJE AL BLANCO.
 
SINOPSIS: En el blog VIAJE CON ESCALAS se publica mi artículo sobre la expedición Último Grado al Polo Norte, en el que recorrimos los últimos 111 km hasta el eje septentrional de la Tierra y que después relato en el libro VIAJE AL BLANCO.

 
SYNOPSIS: I publish in the blog VIAJE CON ESCALAS a short article abou my expedition Last Degree to the North Pole, in which we covered the last 111 km to reach the northern axis of the Earth and which I wrote about in the book VIAJE AL BLANCO.
 AFROKAIROS junio 2015, BAOBAB, Jordi Canal-Soler95 Ref: AFROKAIRÓS Junio 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: Baobab.pdf
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "BAOBAB, el árbol de Áfricadins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viatgem per MALI, SENEGAL i BOTSWANA descobrint algun dels exemplars més grans d'aquests arbres singulars.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "BAOBAB, el árbol de África" dentro de la sección VIAJAR y DESCUBRIENDO ÁFRICA, en el que viajamos por MALI, SENEGAL y BOTSWANA descubriendo algunos de los ejemplares más grandes de estos árboles singulares.  
 

SYNOPSIS: It is published my article "BAOBAB, the Tree of Africa" where we travel through MALI, SENEGAL and BOTSWANA to look for the biggest examples of this singular tree.
 VIAJES National Geographic Junio 2015, ISLANDIA, Jordi Canal-Soler 94 Ref: VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC, Junio 2015
EDITORIAL: RBA Editorial
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "ISLANDIA" en el que descric un viatge al llarg de la carretera circular que li dóna la volta: guèisers, glaceres, frarets, ponis, víkings, ovelles i balenes apareixen com per art de màgia en un dels països més salvatges d'Europa.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "ISLANDIA" en el que describo un viaje a lo largo de la carretera circular que le da la vuelta: guéisers, glaciares, frailecillos, ponis, vikingos, ovejas y ballenas aparecen como por arte de magia en uno de los países más salvajes de Europa.    
 
SYNOPSIS: It is published my article "ICELAND" in which I describe a journey along the circular road that rounds the country: geysers, glaciers, puffins, ponies, vikings, sheep and whales pop up in one of the most wild countries in Europe.
 Revista OXIGENO, La Mochila de Jordi Canal-Soler93 Ref: OXÍGENO nº 77, Junio 2015
EDITORIAL: Motorpress Ibérica
[castellano]

SINOPSI: A la secció LA MOCHILA DE... em fan una entrevista per a parlar del que m'ha marcat més com a escriptor i aventurer, del meu llibre VIAJE AL BLANCO i de què m'enduria a una illa deserta.
 
SINOPSIS: En la sección LA MOCHILA DE... me hacen una entrevista para hablar de lo que me ha marcado más como escritor y aventurero, de mi libro VIAJE AL BLANCO y de lo que me llevaría a una isla desierta. 
 
SYNOPSIS: In the section THE BACKPACK OF... I'm interviewed to speak about the events that marked me as a writer and adventurer, about my book VIAJE AL BLANCO and about what would I take to a desert island.
 BUEN VIAJE, Junio 2015, WATERLOO92 Ref: BUEN VIAJE Junio '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
Artículo: Hacia Waterloo 
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "Hacia Waterloo", on faig un recorregut per la Valònia de BÈLGICA que va veure el pas de Napoleó Bonaparte i el seu exèrcit en l'anada cap a la seva última batalla.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "Hacia Waterloo", donde hago un recorrido por la Valonia de BÉLGICA que vio pasar a Napoleón Bonaparte y su exército hacia su última batalla. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "To Waterloo" were I follow the steps of Napoleon Bonaparte's army through BELGIUM's Wallonie to Waterloo. 
 NAO TRAVEL 9, Delfines rosados amazonas, Perú, Jordi Canal-Soler91 Ref: NAO TRAVEL #9, Mayo-Junio 2015
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el reportatge "DESTELLOS ROSADOS EN EL AMAZONAS", on descric una expedició remuntant el riu Amazones des d'Iquitos a la selva del PERÚ fins a la reserva de Pacaya Samiria a la recerca dels dofins rosats del riu.
 

SINOPSIS: Se publica el reportaje "DESTELLOS ROSADOS EN EL AMAZONAS", en el que describo una expedición remontando el río Amazonas desde Iquitos en la selva del PERÚ hasta la reserva de Pacaya Samiria en busca de los delfines rosados del río.
 

SYNOPSIS: It is published my article "PINK FLASHES IN THE AMAZON", where I describe an expedition i the Amazon river from Iquitos to Pacaya Samiria reserve in PERU tracing the pink dolphins. 
 AFROKAIROS, Sudáfrica, Jordi Canal-Soler, Robben Island90 Ref: AFROKAIRÓS Mayo 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: RobbenIsland.pdf
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Robben Island, la prisión de Mandeladins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, on visitem la famosa illa presidi situadad davant de Ciutat del Cap a SUDÀFRICA on Nelson Mandela va passar 18 anys dels 27 que va estar empresonat.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Robben Island, la prisión de Mandela" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIR ÁFRICA, donde visitamos la famosa isla presidio delante de Ciudad del Cabo en SUDÁFRICA, donde Nelson Mandela pasó 18 años de los 27 que estuvo en prisión. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "Robben Island, the prison of Mandela" where we visit this famous jail island in front of Cape Town, SOUTHAFRICA, in which Mandela spent 18 of his 27 years in prison.
 ZOO Oh!, Nassuts a Borneo, Malàsia, Jordi Canal-Soler89 Ref: ZOO Oh! Abril 2015
Editorial: Zoo de Barcelona
WEB: www.zoobarcelona.cat
[català]

SINOPSI: Es publica el meu article "Buscant nassuts a Borneo" on descric el viatge al Parc Nacional Bako de l'illa de Borneo (MALÀSIA) per a observar el famós mico nassut, Nasalis larvatus.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "Buscando narigudos en Borneo" en el que describo el viaje al Parque Nacional Bako de la Isla de Borneo (MALASIA) para observar el famoso mono narigudo, Nasalis larvatus.

 
SYNOPSIS: It is published mi article "Looking for proboscis monkeys in Borneo" where I describe a travel to Bako National Park in the MALAYAN island of Borneo to spot the famous long nose monkeys Narvalis larvatus.
 HISTORIA NG 137, Franklin, Jordi Canal-Soler88 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Mayo 2015
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "La expedición perdida de Franklin en el Ártico", on explico el resultat de la desastrosa expedició liderada per Sir John Franklin mentre intentava trobar el Pas del Nord-Oest en la que van naufragar els dos vaixells i moriren de gana i fred els seus 129 tripulants.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "La expedición perdida de Franklin en el Ártico", donde explico el resultado de la desastrosa expedición liderada por Sir John Franklin mientras buscaba el Paso del Noroeste, en la que naufragaron sus dos barcos y perecieron de hambre y frío sus 129 tripulantes.
 

SYNOPSIS: It is published my article "The lost expedition of Franklin to the Arctic", where I trace the results of the expedition led by Sir John Franklin looking for the Northwest Passage, in which two vessels were lost and 129 perished of hunger and coldness.
 Buen Viaje 119, Jordi Canal-Soler, Sudáfrica, Kruger87 Ref: BUEN VIAJE Abril '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
Artículo: De Safari por el Kruger 
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "De Safari por el Kruger", on faig un recorregut pel Parc Nacional Kruger de SUDÀFRICA buscant els seus animals més emblemàtics.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "De Safari por el Kruger", donde realizo un recorrido por el Parque Nacional Kruger de SUDÁFRICA buscando sus animales más emblemáticos.
 

SYNOPSIS: It is published my article "On a safari in the Kruger", where I describe a tour in the Kruger National Park of SOUTHAFRICA looking for its most known animals.
 Gent del Masnou, Jordi Canal-Soler, VIAJE AL BLANCO86 Ref: GENT DEL MASNOU, Abril 2015
EDITORIAL: Gent del Masnou
[català]

SINOPSI: S'hi publica l'article "VIAJE AL BLANCO" sobre l'expedició Últim Grau al Pol Nord, de la qual després vaig escriure el llibre.
 

SINOPSIS: Se publica el artículo "VIAJE AL BLANCO" sobre la expedición Último Grado al Polo Norte de la cual escribí después el libro VIAJE AL BLANCO.
 

SYNOPSIS: It is published my article "VIAJE AL BLANCO" about the expedition Last Degree to the North Pole, for which I later wrote the book "VIAJE AL BLANCO".
 AFROKAIROS, Sudáfrica, Campos de Batalla Zulú, Jordi Canal-Soler85 Ref: AFROKAIRÓS Abr 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: CamposdeBatalla.pdf
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Los campos de Batalla de KwaZulu-Natal" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, on recorrem aquesta província de SUDÀFRICA per a conèixer els llocs de les batalles històriques entre zulús, holandesos i britànics.


SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Los campos de Batalla de KwaZulu-Natal" dentro de la sección VIAJAR y DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde recorremos esta provincia de SUDÁFRICA para conocer los lugares de las batallas históricas entre zulúes, holandeses y británicos. 
 

SYNOPSIS: It is published my article "The KwaZulu-Natal Battle Fields" where we visit the different historic places in this SOUTHAFRICA province were british, dutch and zulu armies fought.
 BLEU & BLANC, Sudáfrica, Safari, Jordi Canal-Soler84 Ref: BLEU & BLANC, Abril 2015
Editorial: Grupo Medios
WEB: www.bleublanc.com.mx
[castellano]

SINOPSI: A la revista BLEU & BLANC es publica el meu reportatge Cover Story "ROMANCE, La luna de miel ideal en SUDÁFRICA" en el que descric les virtuts d'una lluna de mel a la savana africana realitzant un safari.
 
SINOPSIS: En la revista BLEU & BLANC se publica mi reportaje Cover Story "ROMANCE, La luna de miel ideal en SUDÁFRICA" en el que describo las virtudes de una luna de miel en la savana africana realizando un safari.

 
SYNOPSIS: In BLEU & BLANC magazine is published my cover story "ROMANCE, the ideal honeymoon in SOUTHAFRICA" in which I describe the virtues of a safari in the savannah of Africa as a honeymoon. 
 GALOPE AMÉRICA, Jordi Canal-Soler, HAWAII83 Ref: GALOPE AMÉRICA 7, Mar-Abril 2015
Editorial: GALOPE AMÉRICA
WEB: www.galopeamerica.mx
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "Los cowboys de HAWÁI", on parlo d'aquests descendents dels mexicans que van viatjar a les Illes Sandwich per a controlar els grans ramats de vaques salvatges que havien crescut d'ençà de la introducció pels britànics. 
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "Los cowboys de HAWÁI", en el que hablo de estos descendientes de los mexicanos que viajaron a las islas Sándwich para controlar las grandes manadas de vacas salvajes que crecieron desde la introducción por los británicos.
 

SYNOPSIS: It is published my article "The cowboys of HAWAII", in which I write about these desecendants of the first mexican cowboys brought to the Sandwich islands to control the cows, a plague from the introduction of the british.
 BUEN VIAJE, HAWAI, Jordi Canal-Soler82 Ref: BUEN VIAJE Mar-Abril '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
Texto:
[castellano]

SINOPSI: s'hi publica el meu reportatge "HAWAI, Paraíso del Pacífico", on faig un recorregut per la història, la gastronomia, la cultura, l'esport i la natura de les antigues illes Sandwich.
 

SINOPSIS: se publica mi reportaje "HAWAI, Paraíso del Pacífico", donde doy un recorrido por la historia, gastronomía, cultura, deporte y naturaleza de las antiguas Islas Sandwich.


SYNOPSIS: It is published my article "HAWAII, Pacific Paradise", where I make a tour around the history, gastronomy, culture, sport and nature of the old Sandwich Islands.
 
 AFROKAIROS, Sudáfrica, Pingüinos, Jordi Canal-Soler81 Ref: AFROKAIRÓS Mar 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: 
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "PINGÜINOS AFRICANOS" dins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, on visitem la colònia de pingüins del Cap a SUDÀFRICA, prop del Cap de Bona Esperança.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "PINGÜINOS AFRICANOS" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde visitamos la colonia de pingüinos del Cabo en SUDÁFRICA cerca del Cabo de Buena Esperanza.
 

SYNOPSIS: It is published my article "AFRICAN PENGUINS" where we visit the Cape Penguin colony near Cape Town, in SOUTHAFRICA.
 NAO TRAVEL 8, ATACAMA, CHILE, Jordi Canal-Soler80 Ref: NAO TRAVEL #8, Marzo-Abril 2015
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el reportatge "DESIERTO DE ATACAMA", on descric les belleses naturals d'un dels deserts més secs i bells del món, el Desert d'Atacama de CHILE.
 

SINOPSIS: Se publica el reportaje "DESIERTO DE ATACAMA", donde describo las bellezas naturales de uno de los desiertos más secos y bellos del mundo, el Desierto de Atacama de CHILE.
 

SYNOPSIS: It is published my article "ATACAMA DESERT", where I write about the natural beauties of one of the driest and more beautiful deserts in the world, the Atacama desert in CHILE.
 ECUESTRE, Jordi Canal-Soler, Paniolo Hawaii79 Ref: ECUESTRE 385, Mar 2015
Editorial: Motor Press Ibérica
WEB: www.ecuestreonline.com
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "Paniolos, los cowboys de HAWÁI", on parlo d'aquests descendents dels mexicans que van viatjar a les Illes Sandwich per a controlar els grans ramats de vaques salvatges que havien crescut d'ençà de la introducció pels britànics. 
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "Paniolos, los cowboys de HAWÁI", en el que hablo de estos descendientes de los mexicanos que viajaron a las islas Sándwich para controlar las grandes manadas de vacas salvajes que crecieron desde la introducción por los británicos.
 
SYNOPSIS: It is published my article "Paniolos, the cowboys of HAWAII", in which I write about these desecendants of the first mexican cowboys brought to the Sandwich islands to control the cows, a plague from the introduction of the british.
 ALTAÏR MAGAZINE, ALASKA & YUKON, Jordi Canal-Soler78 Ref: ALTAÏR MAGAZINE, Feb 2015
Editorial: Altaïr
WEB: Voces, El Río de Oro
[castellano]

SINOPSI: A la secció VOCES de la nova revista ALTAÏR MAGAZINE es publica el meu reportatge "El Río de Oro, Buscando Fortuna en el Klondike", on segueixo els passos dels primers buscadors d'or que es van endinsar al YUKON des d'ALASKA per a buscar l'or del Klondike.
 

SINOPSIS: En la sección VOCES de la nueva revista ALTAÏR MAGAZINE se publica mi reportaje "El Río de Oro, Buscando Fortuna en el Klondike", en el que sigo los pasos de los primeros buscadores de oro que se adentraron en el YUKÓN desde ALASKA para buscar el oro del Klondike. 
 

SYNOPSIS: In the section VOCES of the new ALTAÏR MAGAZINE it is published my article "The River of Gold, Looking for Fortune in the Klondike", where I trace the steps of the first gold seekers into the YUKON from ALASKA in pursuit of the Klondike gold.
 BLEU & BLANC FEROE77 Ref: BLEU & BLANC, Feb 2015
Editorial: Grupo Medios
WEB: www.bleublanc.com.mx
[castellano]

SINOPSI: A la revista BLEU & BLANC es publica el reportatge Pop Up: "Ólavsøka, La Fiesta Nacional de las Islas Feroe", on descric els actes dels tres dies de la festa nacional de FEROE.
 
SINOPSIS: En la revista BLEU & BLANC se publica el reportaje Pop Up "Ólavsøka, La Fiesta Nacional de las Islas Feroe", donde describo los actos de los tres días de la fiesta nacional de FEROE.
 
SYNOPSIS: In the mexican magazine BLEU & BLANC is published my article  "Ólavsøka, La Fiesta Nacional de las Islas Feroe", where I describe the festivities of the National Holiday of FEROE.

AFROKAIROS, Jordi Canal-Soler, Cataratas Victoria76 Ref: AFROKAIRÓS Feb 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
Artículo: Victoria Falls
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "LAS CATARATAS VICTORIAdins la secció VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, on visitem les Catarates Victòria del riu Zambezi entre ZAMBIA i ZIMBABWE.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "LAS CATARATAS VICTORIA" dentro de la sección VIAJAR Y DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde visitamos las Cataratas Victoria del río Zambeze entre ZAMBIA y ZIMBABUE.
 

SYNOPSIS: It is published my article "VICTORIA FALLS" where we visit Victoria Falls in the Zambeze River between ZAMBIA and ZIMBABWE.
 BUEN VIAJE, CUBA, Jordi Canal-Soler75 Ref: BUEN VIAJE Ene-Feb '15
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
Texto: Cuba
[castellano]

SINOPSI: s'hi publica el meu reportatge sobre la CUBA més revolucionària, on exploro tota l'illa des de Santiago a Orient fins a la Vall de Viñales a Occident i em detinc especialment a L'Havana coneixent alguns dels bars que van entusiasmar a celebritats com Ernest Hemingway.


SINOPSIS: se publica mi reportaje sobre la CUBA más revolucionaria, donde exploro toda la isla desde Santiago en Oriente hasta el Valle de Viñales en Occidente y me detengo especialmente en La Habana conociendo alguno de los bares que entusiasmaron a celebridades como Ernest Hemingway.
 

SYNOPSIS: It is published my article on revolutionary CUBA, with a long journey from Santiago in the East to Viñales in the West, with a stop at Havana to know some of the bars visited by celebrities like Ernest Hemingway.
 AFROKAIROS, Jordi Canal-Soler, Kimberley74 Ref: AFROKAIRÓS Ene 2015
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "KIMBERLEY, AGUJEROS Y DIAMANTES EN SUDÁFRICAdins la secció DESCUBRIENDO ÁFRICA, on explico la història de la mineria dels diamants a Kimberley, SUDÀFRICA, on hi ha la mina excavada a pic i pala més gran del món.
 
SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "KIMBERLEY, AGUJEROS Y DIAMANTES EN SUDÁFRICA" dentro de la sección DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde explico la historia de la minería de los diamantes en Kimberley, SUDÁFRICA, donde existe la mina excavada a pico y pala más grande del mundo. 
 
SYNOPSIS: It is published my article "KIMBERLEY, HOLES AND DIAMONDS IN SOUTHAFRICA" where I explain the history of diamond mining in Kimberley, SOUTHAFRICA, where there is the biggest pick and shovel mine in the world.
 NAOTRAVEL 7, WATERLOO, Jordi Canal-Soler73 Ref: NAO TRAVEL #7, Enero-Febrero 2015
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el reportatge "Hacia WATERLOO con NAPOLEÓN", on segueixo la ruta de Bonaparte a Valònia (BÈLGICA) fins la gran batalla en la que va perdre el seu imperi.
 

SINOPSIS: se publica mi reportaje "Hacia WATERLOO con NAPOLEÓN", donde sigo la ruta de Bonaparte en Valonia (BÉLGICA) hasta la gran batalla en la que perdió su imperio.
 

SYNOPSIS: It is published my article "TO WATERLOO WITH NAPOLEON", where I follow the steps of Bonaparte in Wallonia (BELGIUM) to the last great battle where he lost his empire.
VIAJAHORA 12, Jordi Canal-Soler, HUNGRÍA
72 Ref: VIAJAHORA nº12
Editorial: VIAJAHORA
WEB: www.viajahora.com
LINK: Reportaje
[castellano]


SINOPSI: Al número 12 s'hi publica el meu article "HUNGRÍA AL NATURAL", on descric un itinerari per la zona de Pannonia i la visita a tres Parcs Nacionals d'extrema bellesa en una zona del país i d'Europa encara força desconegudes i que faran que un viatge a HONGRIA ens desveli uns quants secrets ben guardats.
 

SINOPSIS: En el número 12 se publica mi artículo "HUNGRÍA AL NATURAL", donde describo un itinerario por la zona de Pannonia y la visita a tres Parques
Nacionales de extrema belleza en una zona de HUNGRÍA y de Europa aún bastante desconocidas.
 

SYNOPSIS: In number 12 of VIAJAHORA magazine it is published my article "NATURAL HUNGARY", where I describe an itinerary through the region of Pannonia and a visit to three extremely beautiful and not very known National Parks of HUNGARY.

 
Afrokairós, Jordi Canal-Soler, Okavango
71 Ref: AFROKAIRÓS Dic 2014
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "NAVEGANDO POR EL DELTA DEL OKAVANGO" dins la secció DESCUBRIENDO ÁFRICA, on descric un passeig en Mokoro, la barca tradicional, per les aigües del Delta de l'Okavango de BOTSWANA.
Podeu llegir l'article aquí.
 
SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "NAVEGANDO POR EL DELTA DEL OKAVANGO" dentro de la sección DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde describo un paseo en Mokoro, la barca tradicional, por las aguas del Delta del Okavango de BOTSWANA.
Podéis leer el artículo aquí.
 
SYNOPSIS: It is published my article "
NAVIGATING THROUGH THE OKAVANGO DELTA" where I describe a boat cruise on a mokoro, the traditional boat, through the canals of the Okavango Delta in BOTSWANA.
You can read the story
here.
 70 Ref: BUEN VIAJE Dic '14
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
Texto: San Pedro de Atacama
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "SAN PEDRO DE ATACAMA: Luz y vida en el desierto chileno", en el que descric els encants que poden descobrir-se en aquesta regió desèrtica de XILE.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "SAN PEDRO DE ATACAMA: Luz y vida en el desierto chileno", donde describo los encantos que pueden descubrirse en esta región desértica de CHILE.

 

SYNOPSIS: It is published my article "SAN PEDRO DE ATACAMA: Light and life in the chilean desert", where I describe the attractions to discover while visiting this desertic region of CHILE.
 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Jordi Canal-Soler, 69 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Diciembre 2014
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Humboldt, el naturalista que redescubrió América", on repasso la biografia d'Alexander von Humboldt, el naturalista alemany que va recórrer Sudamèrica explorant-ne la geografia, flora i fauna i que és considerat l'últim científic universal.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "Humboldt, el naturalista que redescubrió América", donde repaso la biografía de Alexander von Humboldt, el naturalista alemán que recorrió Sudamérica explorando la geografía, flora y fauna y que está considerado el último científico universal.
 

SYNOPSIS: It is published my article "Humboldt, the naturalist who rediscovered America", where I trace the biography of Alexander von Humboldt, the german naturalist that travelled South America exploring the geography, flora and fauna and who is considered the last universal scientist.
 EVOQUE, Waterloo, Jordi Canal-Soler68 Ref: ÈVOQUE #12 Noviembre 2014
EDITORIAL: ÈVOQUE
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge "Con Napoleón hacia Waterloo" en què faig un recorregut per Valònia, BÈLGICA, resseguint la ruta de Napoleó que va acabar a la batalla de Waterloo.

Pots llegir l'article aquí.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje "Con Napoleón hacia Waterloo", en el que hago un recorrido por Valonia, BÉLGICA, resiguiendo la ruta de Napoleón que terminó en la batalla de Waterloo.  

Puedes leer el artículo
aquí.


SYNOPSIS: It is published my article "With Napoleon to Waterloo" where I trace the steps of Napoleon through Wallon during the last days before the battle of Waterloo. 

You can read the article
here.
 NAO TRAVEL 6, POLO NORTE, VIAJE AL BLANCO, Jordi Canal-Soler67 Ref: NAO TRAVEL #6, Noviembre-Diciembre 2014
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el reportatge sobre l'expedició Últim Grau al Pol Nord i un detall sobre el meu llibre VIAJE AL BLANCO, escrit després de l'experiència i on explico el dia a dia del viatge de 111 km en esquís fins al grau 90ºN.Surto en portada.
 

SINOPSIS: Se publica el reportaje sobre la expedición Último Grado al Polo Norte y un detalle sobre mi libro VIAJE AL BLANCO, escrito después de la experiencia y donde explico el día a día del viaje de 111 km en esquís hasta el grado 90ºN. Salgo en portada.
 

SYNOPSIS: It is published my article on the expedition Last Degree to the North Pole and a short reference to my book VIAJE AL BLANCO, written after my experience and where I explain the daylife of a 111 km crossing to the degree 90ºN. I feature in the cover. 
BLEU & BLANC FEROE, Jordi Canal-Soler66 Ref: BLEU & BLANC, Nov 2014
Editorial: Grupo Medios
WEB: www.bleublanc.com.mx
[castellano]

SINOPSI: A la revista BLEU & BLANC es publica el reportatge Round Trip: "FEROE, remotas islas vikingas", un recorregut per les diferents illes d'aquest arxipèlag de l'Atlàntic Nord entre NORUEGA, ESCÒCIA i ISLÀNDIA.
 
SINOPSIS: En la revista BLEU & BLANC se publica el reportaje Round Trip: "FEROE, remotas islas vikingas", un recorrido por las distintas islas de este archipiélago del Atlántico Norte entre NORUEGA, ESCÒCIA e ISLÀNDIA.
 
SYNOPSIS: In BLEU & BLANC magazine is published my article "FAROE, remote viking islands", an itinerary round the different islans of this archipelago of the distant North atlantic between NORWAY, SCOTLAND and ICELAND.
 AFROKAIROS, Lesotho, Jordi Canal-Soler65 Ref: AFROKAIRÓS Nov 2014
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "LESOTHO, un país de montañasdins la secció DESCUBRIENDO ÁFRICA, on descric un recorregut per la capital i proximitats de LESOTHO.
 
SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "LESOTHO, un país de montañas" dentro de la sección DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde describo un recorrido por la capital y proximidades de LESOTHO.
 
SYNOPSIS: It is published my article "LESOTHO, a country of mountains" in the section DISCOVERING AFRICA, where I describe a route through the capital of LESOTHO.
 REVISTA BUEN VIAJE, BALI, Jordi Canal-Soler64 Ref: BUEN VIAJE Nov-Dic '14
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "BALI, la isla de los dioses", en el que descric un recorregut per l'illa de BALI, una de les més famoses d'INDONÈSIA i considerada un paradís a la terra, on la religió hindú ha agafat un caràcter propi.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "BALI, la isla de los dioses", donde describo un recorrido por la isla de BALI, una de las más bellas de INDONESIA y considerada un paraíso en la tierra, donde la religión hindú ha desarrollado un carácter propio.
 
SYNOPSIS: It is published my article "BALI, the island of gods", where I describe an itinerary round the island of BALI, one of the most beautiful islands of INDONESIA and considered a heaven on earth, where hindu religion has a character of its own.
 AFROKAIROS, Kruger, Sudáfrica, Jordi Canal-Soler63 Ref: AFROKAIRÓS Octubre 2014
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "DE SAFARI POR EL KRUGER" dins la secció DESCUBRIENDO ÁFRICA, on descric un recorregut pel Parc Nacional Kruger de SUDÀFRICA.
 
SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "DE SAFARI POR EL KRUGER" dentro de la sección DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde describo un recorrido por el Parque Nacional Kruger de SUDÁFRICA.
 
SYNOPSIS: It is published my article "A SAFARI IN THE KRUGER" in the section DISCOVERING AFRICA, where I describe a route through Kruger National Park in SOUTHAFRICA.
 Rutas del Mundo, Octubre 2014, Trekking País Dogón, Jordi Canal-Soler62 Ref: RUTAS DEL MUNDO Oct '14
Editorial: MC Ediciones
WEB: RUTAS
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Un trekking por el País Dogón", on descric una ruta de trekking al llarg de la falla de Bandiagara de MALI, passant per diferents pobles de l'ètnia Dogón, una tribu que manté encara moltes tradicions ancestrals.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "Un trekking por el País Dogón", donde describo una ruta de trekking a lo largo de la falla de Bandiagara de MALI, pasando por varios pueblos de la etnia Dogón, una tribu que mantiene todavía muchas tradiciones ancestrales. 
 
SYNOPSIS: It is published my article "Trekking through the Dogon Country" where I describe a route along the Bandiagara Escarpment of MALI passing by some Dogon villages that maintain still its ancestral traditions. 

 CLÍO Historia, Octubre 2014, Momias incas de montaña, Jordi Canal-Soler61 Ref: CLÍO Oct '14
Editorial: MC Ediciones
WEB: CLIO
Artículo: Momias de montaña
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Momias incas de montaña", on descric les diferents mòmies que s'han trobat congelades als cims de muntanyes andines i que formaven part del ritual del Capac Cocha dels inques de PERÚ, XILE i ARGENTINA.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "Momias incas de montaña", donde describo las diferentes momias que se han encontrado congeladas en las cimas de montañas andinas y que formaban parte del ritual del Capac Cocha de los incas de PERÚ, CHILE y ARGENTINA.
 
SYNOPSIS: It features my article "Inca mummies of the mountains" where I write about the frozen mummies found in the andean mountains that where sacrificed in the Capac Cocha rituals of incan PERU, CHILE and ARGENTINA
 Buen Viaje, SOUTH BEACH, Jordi Canal-Soler60 Ref: BUEN VIAJE Sept-Oct '14
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "SOUTH BEACH, la playa Art Déco de América", en el que repasso la història de la platja de Miami per a explicar-ne el gran creixement a partir dels anys 20 amb edificis que ara són Monuments Nacionals dels EUA.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "SOUTH BEACH, la playa Art Déco de América", en el que repaso la historia de la playa de Miami para explicar su gran crecimiento a partir de los años 20 con edificios que ahora son Monumentos Nacionales de los EEUU.
 
SYNOPSIS: It is published my article "SOUTH BEACH, the Art Deco beach of America" in which i trace the history of Miami beach to understand its boom in the 1920s with buildings that now are National Monuments in the USA.
 DIARI DE GIRONA, Jordi Canal-Soler, El Negre de Banyoles59 Ref: DIARI DE GIRONA 11/09/2014
Editorial: Prensa Ibérica
WEB: www.diaridegirona.cat
[català]

SINOPSI: Dins la secció del Reportatge del diari s'hi publica el meu article "La tomba oblidada del Negre de Banyoles", on faig un repàs de la història de la tomba del Negre de Banyoles del Museu Darder enterrat a Gaborone el 2000 i en descric l'aspecte actual.
 
SINOPSIS: Dentro de la sección del Reportaje del periódico se publica mi artículo "La tumba olvidada del Negro de Banyoles"
, donde hago un repaso de la historia del Negro de Banyoles del Museu Darder enterrado en Gaborone el 2000 y donde describo el aspecto actual de la tumba. 
 
SYNOPSIS: In the Report section of the newspaper it is published my article "The forgotten tomb of the Negro of Banyoles" in which I trace the history of the grave of the Negro of Banyoles from the Museu Darder buried in Gaborone in 2000 and I describe the nowadays state of the grave.
 AFROKAIROS septiembre 2014 Nilo Egipto58 Ref: AFROKAIRÓS Septiembre 2014 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "VIAJAR POR ÁFRICA A LO LARGO DEL NILO" dins la secció DESCUBRIENDO ÁFRICA, on descric un viatge en faluca pel riu Nil a EGIPTE.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "VIAJAR POR ÁFRICA A LO LARGO DEL NILO" dentro de la sección DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde describo un viaje en faluca por el río Nilo en EGIPTO.
 

SYNOPSIS: It is published my article "TRAVEL THROUGH AFRICA ALONG THE NILE" in the section DISCOVERING AFRICA, where I describe a travel on a felucca along the river Nile in EGYPT.
 NAO 5, Barrancas del Cobre, Jordi Canal-Soler57 Ref: NAO TRAVEL #5, Septiembre-Octubre 2014
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge sobre les Barrancas del Cobre de MÈXIC, uns canons naturals quatre cops més grans que el Grand Canyon i on viuen els Tarahumara.


SINOPSIS: Se publica mi reportaje sobre las Barrancas del Cobre de MÉXICO, unos cañones naturales cuatro veces más grandes que el Grand Canyon donde habitan los Tarahumara. 
 

SYNOPSIS: It is published my article on the Copper Canyon of MEXICO, some natural geological canyons four times bigger than Grand Canyon and home to the Tarahumara indians.
 BUEN VIAJE Junio-Julio 2014 FEROE56 Ref: BUEN VIAJE Julio-Agosto '14
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "FEROE, Imponente e Indómito Paisaje", en el que repasso les característiques principals de les FEROE, un remot arxipèlag al Mar del Nord amb penya-segats, ocells marins, ovelles i descendents dels víkings. 
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "FEROE, Imponente e Indómito Paisaje", en el que repaso las características principales de las FEROE, un remoto archipiélago en el Mar del Norte con acantilados, aves marinas, ovejas y descendientes de los vikingos. 
 
SYNOPSIS: It is published my article "FEROE, Impressive and Wild Landscape" about the remote FEROE archipelago in the Northern Sea, full of cliffs, seabirds, sheep and viking descendants.
 EVOQUE 9, Dubrovnik55 Ref: ÈVOQUE #09 Julio-Agosto 2014
EDITORIAL: ÈVOQUE
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "DUBROVNIK, La Perla del Adriático" en què faig un recorregut per la història i els punts més interessants d'aquesta ciutat del mediterrani de CROÀCIA.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "DUBROVNIK, La Perla del Adriático" en el que hago un recorrido por la historia y los puntos más interesantes de esta ciudad del mediterráneo de CROACIA.
 

SYNOPSIS: It is published my article "DUBROVNIK, the Pearl of the Adriatic" in which I describe the history and the main attractions of this city on the Mediterranean of CROATIA.
 Tierra y Tecnología 44, Alaska y Yukon
54 Ref: TIERRA Y TECNOLOGIA 44, 2º Semestre 2013
EDITORIAL: ICOG
[castellano]

SINOPSI: A la revista del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España s'hi publica el meu article "La Fiebre del Oro del Klondike", on descric la història i les penalitats dels buscadors d'or que es van llençar a l'aventura entre Alaska & Yukon.
 

SINOPSIS: En la revista del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España se publica mi artículo "La Fiebre del Oro del Klondike", donde describo la historia y las penalidades de los buscadores de oro que se lanzaron a la aventura entre Alaska & Yukón.


 

SYNOPSIS: In the magazine of the Illustrious Official College of Geologists of Spain is published my article "The Klondike Gold Rush" in which I describe the history and hardships of those goldseekers who ventured into Alaska & Yukon.

 OXÍGENO, Osos Alaska, Jordi Canal-Soler53 Ref: OXÍGENO nº 67, Jul/Ago 2014
EDITORIAL: Motorpress Ibérica
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "OSOS DE ALASKA", on descric tres itineraris per aquest Estat dels EUA per a observar l'ós bru. A ALASKA és l'únic lloc del món on s'hi pot trobar l'ós blanc, el negre i el bru.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "OSOS DE ALASKA" donde describo tres itinerarios por este Estado de los EEUU para observar al oso pardo. ALASKA es el único lugar del mundo donde puede encontrarse el oso blanco, negro y pardo.
 

SYNOPSIS: It is published my article "BEARS OF ALASKA" where I describe three itineraries through ALASKA to observe the brown bear.
 NAO 4, Wadi Ram, Lawrence of Arabia, Jordi Canal-Soler52 Ref: NAO TRAVEL #4, Julio-Agosto 2014
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu reportatge sobre el Desert de WADI RAM de JORDÀNIA, conegut sobretot per Lawrence d'Aràbia i la revolta que hi va gestar.
 

SINOPSIS: Se publica mi reportaje sobre el Desierto de WADI RAM de JORDANIA, conocido sobre todo por Lawrence de Arabia y la revuelta árabe que se gestó ahí.
 

SYNOPSIS: It is published my article on the WADI RUM desert of JORDAN, mainly known for Lawrence of Arabia and the Arab Revolt that started there. 
TODO AVENTURA, POLO NORTE, Jordi Canal-Soler51 Ref: TODOAVENTURA nº 35, Julio 2014
EDITORIAL: 
LINK:
[castellano]

SINOPSI: Surt publicat el meu reportatge sobre l'Expedició Últim Grau al POL NORD (90ºN), amb fotografies inèdites i alguna anècdota addicional.
 


SINOPSIS: Sale publicado mi reportaje sobre la Expedición Último Grado al POLO NORTE (90ºN), con fotografías inéditas y alguna anécdota adicional.
 


SYNOPSIS: It is published my review about the Last Degree to the North Pole Expedition (90ºN), with inedit photos and some new anecdotes.

ESPACIO 115, Meteoritos en Atacama, Jordi Canal-Soler
50 Ref: ESPACIO nº 115, Julio 2014
EDITORIAL: Grupo V
[castellano]

SINOPSI: A la revista de Juliol de la prestigiosa revista ESPACIO s'hi publica el meu article sobre els Meteorits al desert d'Atacama de XILE, un dels millors llocs del món per a trobar meteorits i seu del Museo del Meteorito, únic al món. 
 SINOPSIS: En la revista de Julio de la prestigiosa revista ESPACIO se publica mi artículo sobre los Meteoritos en el desierto de Atacama de CHILE, uno de los mejores sitios del mundo para encontrar meteoritos y sede del Museo del Meteorito, único en el mundo. 
SYNOPSIS: In the july issue of this prestigious astronomic magazine is published my article on the Meteorites of Atacama Desert in CHILE, one of the best places to find them and seat of the Meteorite Museum.

 Fondària 88, Jordània, Jordi Canal-Soler49 Ref: FONDÀRIA nº 88, Juny-Setembre 2014
EDITORIAL: Editorial Anthias, S.L.
[català]

SINOPSI: A la revista del CIB (Club d'Immersió de Biologia) s'hi publica el meu article "Deserts i derelictes" on descric la immersió al mar Roig per a descobrir el derelicte Cedar Pride, a JORDÀNIA
 
SINOPSIS: En la revista del CIB (Club d'Immersió de Biologia) se publica mi artículo "Desiertos y pecios" donde describo la inmersión en el mar Rojo para descubrir el pecio Cedar Pride, en JORDANIA

SYNOPSIS: In CIB magazine is published my article "Deserts and sunken ships" where I write about the Red Sea diving to discover the Cedar Pride, in JORDAN.  
 El Espectador, Polo Norte, Jordi Canal-Soler48 Ref: EL ESPECTADOR 10 Junio 2014 
Editorial: EL ESPECTADOR
WEB: www.elespectador.com
LINK: artículo
[castellano]

SINOPSI: A la secció BUEN VIAJE de EL ESPECTADOR, el diari més antic de Colòmbia, es publica el meu article "10 días en el Polo Norte", on descric l'expedició Últim Grau al Pol Nord, des dels 89ºN fins el 90ºN.
 


SINOPSIS: En la sección BUEN VIAJE de EL ESPECTADOR, el periódico más antiguo de Colombia, se publica mi artículo "10 días en el Polo Norte", donde describo la expedición Último grado al Polo Norte, desde los 89ºN hasta el 90ºN.  
 


SYNOPSIS: in the BUEN VIAJE section of EL ESPECTADOR, the oldest newspaper in Colombia is published my article "10 days in the North Pole", where I write about the Last Degree to the North Pole Expedition, from 89ºN to 90ºN.
 Afrokairós, junio 2014, Jordi Canal-Soler47 Ref: AFROKAIRÓS Junio 2014 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_junio14
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "CAMERÚN, Todo un continente en un país" dins la secció DESCUBRIENDO ÁFRICA, on descric els atractius per a fer un viatge al CAMERÚN.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "CAMERÚN, Todo un continente en un país" dentro de la sección DESCUBRIENDO ÁFRICA, donde describo los atractivos para realizar un viaje a CAMERÚN.
 

SYNOPSIS: It is published my article "CAMEROON, a whole continent in a single country" in the section DISCOVERING AFRICA, where I number the attractions of a travel to CAMEROON. 
Revista BUEN VIAJE, Dubrovnik, Jordi Canal-Soler46 Ref: BUEN VIAJE Mayo-Junio '14
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Dubrovnik, la perla del Adriático", on explico un recorregut per l'antiga Ragusa a la costa dalmàtica de CROÀCIA. La portada és d'una foto meva.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "Dubrovnik, la perla del Adriático", donde explico un recorrido por la antigua Ragusa en la costa dalmática de CROACIA. La portada es de una foto mía
 
SYNOPSIS: It is published my article "Dubrovnik, the pearl of the Adriatic" where I describe an itinerary through the old Ragusa in the dalmatian coast of CROATIA. The front cover photography is mine.
 VIAJAHORA 11, Frioul, Jordi Canal-Soler45 Ref: VIAJAHORA nº10 
Editorial: VIAJAHORA
WEB: www.viajahora.com
LINK: Reportaje
[castellano]

SINOPSI: Al número 11 s'hi publica el meu article "ISLAS FRIOUL, las islas naturales de Marsella", on descric un itinerari per l'arxipèlag de les illes Frioul que hi ha davant de Marsella, FRANÇA, unes illes estratègiques, espai natural i de reminiscències literàries al Château d'If, on Dumas va empresonar el seu Conde de Montecristo.
 

SINOPSIS: En el número 11 se publica mi artículo "ISLAS FRIOUL, las islas naturales de Marsella" donde describo un itinerario por el archipiélago de las islas Frioul que se encuentra delane de Marsella, FRANCIA, unas islas estratégicas, espacio natural y de reminiscencias literarias en el Château d'If, donde Dumas aprisionó a su Conde de Montecristo.
 

SYNOPSIS: In number 11 of this magazine is published my article "FRIOUL ISLANDS, the natural islands of Marseille" where I describe an itinerary through the archipelago in front of Marseille, FRANCE, with Château d'If, of Conde de Montecristo's fame, included. 
 Afrokairos Mali Jordi Canal-Soler44 Ref: AFROKAIRÓS Mayo 2014 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_may14
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "A lo largo del río Níger, en MALI" dins la secció DESCUBRIENDO ÁFRICA, sobre el viatge que vaig fer per MALI
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "A lo largo del río Níger, en MALI" dentro de la sección DESCUBRIENDO ÁFRICA, sobre el viaje que hice por MALI
 

SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article "Along the Niger river in MALI" in the section DISCOVERING AFRICA, about my travel to MALI.
NAO Travel #3, Jordi Canal-Soler, Mali 
43 Ref: NAO TRAVEL #3 Mayo-Junio 2014
Editorial: INK DESIGN
WEB: Issuu.com/naotravel
[castellano]

Sinopsi: S'hi publica el reportatge "El País Dogón de MALI", on descric un itinerari per la falla de Bandiagara a la descoberta del que queda d'aquesta etnia ancestral de MALI.
 

Sinopsis: Se publica el reportaje "El País Dogón de MALI", donde describo un itinerario por la falla de Bandiagara a la descubierta de lo que queda de esta etnia ancestral.
 

Synopsis: The article "The Dogon Country of MALI" is published in the third number of NAO TRAVEL Magazine. In it, I write about a trip along the Bandiagara escarpment looking for what remains of this ancestral ethnic group.
BUEN VIAJE Komodo Jordi Canal-Soler42 Ref: BUEN VIAJE Marzo-Abril 2014
Editorial: BUEN VIAJE
WEB: Revista Buen Viaje
[castellano]

Sinopsi: S'hi publica el meu article "Komodo más allá de la leyenda", on explico l'itinerari des de Lombok fins a Komodo a INDONESIA en barca tradicional per a anar a veure els famosos dragons de Komodo, una de les espècies animals més desconegudes.
 

Sinopsis: Se publica mi artículo "Komodo más allá de la leyenda", donde explico el itinerario desde Lombok hasta Komodo en INDONESIA para ir a ver los famosos dragones de Komodo, una de las especies más desconocidas.
 

Synopsis: My article "Komodo beyond the legend"
is published in May 2014's number. Here I write about the journey from Lombok to Komodo in INDONESIA to watch the famous Komodo dragons, one of the most unknown species. 
FCEH, Pol Nord, Jordi Canal-Soler 41 Ref: ESPORTS D'HIVERN Abril 2014
Editorial: FCEH
WEB: www.fceh.cat
[català]

Sinopsi: Es publica el meu article "Últim Grau al Pol Nord" on descric l'aventura de 111 km en esquís recorrent del grau 89 fins el 90ºN a través del gel del Pol Nord des de la base polar BARNEO.
 

Sinopsis: Se publica mi artículo "Último Grado al Polo Norte" donde describo la aventura de 111 km en esquís recorriendo del grado 89 hasta el 90ºN a través del hielo del Polo Norte desde la base polar BARNEO.
 

Synopsis: It features my article "Last Degree to the North Pole" in which I describe the adventure of crossing 111 km on skis from degree 89 to 90ºN across the ice of North Pole from the BARNEO polar base. 
 Zoo Oh Barcelona, Dofí rosat, Jordi Canal-Soler40 Ref: ZOO Oh! Abril 2014
Editorial: Zoo de Barcelona
WEB: www.zoobarcelona.cat
[català]

Sinopsi: Es publica el meu article "Buscant dofins a l'Amazones" on descric el viatge per les selves de l'Amazònia de PERÚ a la recerca dels dofins rosats de riu, l'Inia geoffrensis, els més difícils de veure. Vam haver d'endinsar-nos en la reserva natural de Pacaya Samiria per a poder-los fotografiar.
 

Sinopsis: Se publica mi artículo "Buscando delfines en el Amazones" donde describo el viaje por las selvas de la Amazonia de PERÚ en busca de los delfines rosados de río, Inia geoffrensis, los más dfíciles de ver. Tuvimos que adentrarnos en la reserva natural de Pacaya Samiria para poder fotografiarlos. 

 

Synopsis: My article "Looking for dolphins in the Amazon" is published in the Barcelona Zoo Magazine. In it, I write about our journey along the river Amazon in PERU looking for the evasive river pink dolphins, Inia geoffrensis. We visited Pacaya Samiria Natural Reserve in order to take photos of them.

 AFROKAIROS, GAMBIA, Jordi Canal-Soler39 Ref: AFROKAIRÓS Abril 2014 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_abr14
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "GAMBIA: Agua y Naturaleza" dins la secció VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viatge que vaig fer per GAMBIA
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "GAMBIA: Agua y naturaleza" dentro de la sección VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viaje que hice por GAMBIA 
 

SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article "GAMBIA: Water and Nature" in the section TRAVELS IN AFRICA, about my travel to GAMBIA.
ZAZPI HAIZETARA 68 HAWAII38 Ref: ZAZPI HAIZETARA Marzo 2014 nº68
Editorial: ASTERO
WEB: www.zazpihaizetara.com
LINK: artículo
[euskera]

SINOPSI: Es publica en euskera el meu article "HAWAII: Zinemako Paradisua" en el que recorro els escenaris de l'arxipèlag de HAWAII que han estat utilitzats en diverses pel·lícules de Hollywood.
 


SINOPSIS: Se publica en euskera mi artículo "HAWAII: Zinemako Paradisua" en el que recorro los escenarios del archipiélago de HAWAI que han sido utilizados en varias películas de Hollywood.  
 


SYNOPSIS: It is published in euskera my article "HAWAII: Zinemako Paradisua" in which I describe some of the landscapes of the Hawaiian archipelago used in various Hollywood movies.
 TREN, Barrancas del Cobre, México, Jordi Canal-Soler37 Ref: TREN Marzo 2014 
Editorial: TREN
WEB: www.revistatren.com
LINK: artículo
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "Las Barrancas del Cobre" on descric el viatge en el Tren del Chepe a través de la Sierra Tarahumara creuant un sistema de canons naturals al nord de MÈXIC quatre cops com el Grand Canyon.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "Las Barrancas del Cobre" donde describo el viaje en el Tren del Chepe a través de la Sierra Tarahumara cruzando un sistema de cañones naturales en el norte de MÉXICO cuatro veces tan grande como el Grand Canyon.
 

SYNOPSIS: In the march edition of the magazine, my article "Las Barrancas del Cobre" is published. In it I describe the trip aboard the Chepe Train crossing the Tarahumara Sierra of MEXICO, a system of natural canyons four times as big as the Colorado Grand Canyon. 
 BuceoWorld Hawái Jordi Canal-Soler36 Ref: BUCEOWORLD Marzo 2014 
Editorial: BUCEOWORLD
WEB: www.buceos.es
LINK: artículo
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Bucear entre mantas gigantes", sobre la immersió nocturna que vaig fer a la costa de Kona a HAWAII per a observar els hàbits alimentaris de les mantes gegants.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Bucear entre mantas gigantes", sobre la inmersión nocturna que hice en la costa de Kona en HAWÁI para observar los hábitos alimentarios de las mantas gigantes.
 

SYNOPSIS: In the march edition of the magazine, my article "Diving among manta rays" is published. In it I write about the nocturnal dive I made in HAWAII Kona coast with manta rays. 
 Jordi Canal-Soler MUNTANYA 907 CEC Pol Nord35 Ref: MUNTANYA Març 2014
(nº 907)
EDITORIAL: CEC
Link: Muntanya 907
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Últim Grau al POL NORD", on hi descric el viatge a través del gel per a recórrer del grau 89 al 90ºN fins a l'eix septentrional del nostre planeta esquiant 111 km juntament amb tres companys i amb tot el material necessari arrossegat sobre trineus. 
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "Último grado al POLO NORTE", donde describo el viaje a través del hielo para recorrer del grado 89 al 90ºN hasta el eje septentrional de nuestro planeta esquiando 111 km junto a tres compañeros y con todo el material necesario arrastrado sobre trineos.
 

SYNOPSIS: It is published my article "Last Degree to the NORTH POLE" where I explain the journey through the ice to ski 111 Km from degree 89 to 90ºN just to the NORTH POLE in company of three colleagues and pulling everything we needed in winter pulkas.
 Afrokairós Marzo 2014, Senegal Casamance, Jordi Canal-Soler34 Ref: AFROKAIRÓS Marzo 2014 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_mar14
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "La Casamance de Senegal" dins la secció VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viatge que vaig fer a aquesta regió del sud de SENEGAL.
 

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "La Casamance de Senegal" dentro de la sección VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viaje que hice en esta región del sur de SENEGAL
 

SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article "The Casamance of Senegal" in the section TRAVELS IN AFRICA, about my travel to this region in the south of SENEGAL.
 ASTRONOMIA Marzo 2014 MAUNA KEA33 Ref: ASTRONOMÍA Marzo 2014 
Editorial: ASTRONOMÍA
WEB: www.astronomia-mag.com
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "MAUNA KEA: El espacio desde el Paraíso", on descric els telescopis d'un dels millors observatoris astronòmics del món, al cim del Mauna Kea, la muntanya més alta de HAWAII.
 

SINOPSIS: Se publica mi artículo "MAUNA KEA: El espacio desde el Paraíso" en el que describo los telescopios de uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo, en la cima del Mauna Kea, la montaña más alta de HAWÁI.
 

SYNOPSIS: In ASTRONOMIA magazine, one of the leading Astronomy magazines in Spain is published my article "MAUNA KEA: The Space from the Paradise" where I write about one of the best astronomic observatories in the world, in the summit of Mauna Kea, highest mountain of HAWAII
AFROKAIROS, MALI, DOGON, Jordi Canal-Soler 32 Ref: AFROKAIRÓS Febrero 2014 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_feb14
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "El País Dogón de Mali" dins la secció VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viatge que vaig fer al llarg de la falla de Bandiagara, on viu el Poble Dogón de MALI.
 

SINOPSIS:  Se publica en la revista mi artículo "El País Dogón de Mali" dentro de la sección VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viaje que hice a lo largo de la falla de Bandiagara donde vive el Pueblo Dogón de MALI
 

SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article "The Dogon Country of MALI" in the section TRAVELS IN AFRICA, about my travel along Bandiagara escarpment, where the Dogon People of MALI live.
 
31 Ref: AFROKAIRÓS Enero 2014 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_ene14
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Desiertos y oasis del Egipto de Faraones" dins la secció VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viatge que vaig fer pel desert occidental d'EGIPTE. 
 


SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Desiertos y oasis del Egipto de Faraones" dentro de la sección VIAJES POR ÁFRICA, sobre el viaje que hice por el desierto occidental de EGIPTO.
 


SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article "Deserts and oasis of the Egypt of Pharoahs" in the section TRAVELS IN AFRICA, about my travel through the western desert of EGYPT 
 
30 Ref: VIAJE CON ESCALAS 
WEB: www.viajeconescalas.com
LINK: China
[castellano]SINOPSI: Al blog VIAJE CON ESCALAS es publica el meu article sobre la visita que vaig fer a XINA i concretament a la seva ciutat més moderna: XANGAI.
 


SINOPSIS: en el blog VIAJE CON ESCALAS se publica mi artículo sobre la visita que hice a CHINA y concretamente a su ciudad más moderna: SHANGHAI.
 


SYNOPSIS: in the travel blog VIAJE CON ESCALAS is published my article on my visit to CHINA and its most modern city: SHANGHAI.

 VIAJAHORA 10 ALASKA Jordi Canal-Soler29 Ref: VIAJAHORA nº10 
Editorial: VIAJAHORA
WEB: www.viajahora.com
LINK: Reportaje
[castellano]

SINOPSI: Al número 10 s'hi publica el meu article "ALASKA, El Camí de l'Or cap al Klondike", on descric el meu viatge al llarg del Chilkoot Trail entre ALASKA i CANADÀ seguint els passos dels cercadors d'or que al 1897 van marxar cap al nord durant la Febre de l'Or.SINOPSIS: En el número 10 se publica mi artículo "ALASKA, El Camino del Oro hacia el Klondike", en el que describo mi viaje a lo largo del Chilkoot Trail entre ALASKA y CANADÁ siguiendo los pasos de los buscadores de oro que en 1897 marcharon hacia el norte durante la Fiebre del Oro.
 

SYNOPSIS: In number 10 is published my article "ALASKA, The Golden Path to the Klondike" in which I describe my trekking along the Chilkoot Trail between ALASKA and CANADA following the footsteps of the gold seekers that in 1897 went North during the Gold Rush.
 Afrokairós Jordi Canal-Soler28 Ref: AFROKAIRÓS Diciembre 2013 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_nov13
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Tánger querido (MARRUECOS)" dins la secció VIAJES POR ÁFRICA, sobre la visita a aquesta ciutat del MARROC. 
 


SINOPSIS: 
Se publica en la revista mi artículo "Tánger querido (MARRUECOS)" dentro de la sección VIAJES POR ÁFRICA, sobre la visita a esta ciudad de MARRUECOS.
 


SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article "Dear Tangier (MOROCCO)" in the section TRAVELS IN AFRICA, about my visit to this city in MOROCCO 
27 Ref: AFROKAIRÓS Noviembre 2013 
Editorial: AFROKAIRÓS
WEB: www.afrokairos.com
LINK: AFROKAIRÓS_nov13
[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Mont Nimba (GUINEA CONAKRY)" dins la secció VIAJES POR ÁFRICA, sobre l'expedició amb la que vaig pujar al cim més alt de GUINEA
 


SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Monte Nimba (GUINEA CONAKRY)" dentro de la sección VIAJES POR ÁFRICA, sobre la expedición con la que subí al pico más alto de GUINEA.
 


SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article "Mount Nimba (GUINEA CONAKRY)" in the section TRAVELS IN AFRICA, about the expedition with which I climbed the highest mountain in GUINEA
 26 Ref: VÈRTEX Setembre-Octubre 2013 (nº250)
EDITORIAL: FEEC
[català]

SINOPSI: Especial de la revista de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya sobre les illes CANÀRIES. S'hi publica el meu article "La vegetació del Teide i rodalies".
 
SINOPSIS: Especial de la revista de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña sobre las Islas CANARIAS. Se publica mi artículo "La vegetación del Teide y cercanías"
 
SYNOPSIS: Special number of the magazine from the Federation of Hiking Organizations of Catalonia dedicated to the CANARY Islands. My article "The vegetation of Teide and nearby areas" is published. 
 25 Ref: DIARIO La Región, 19 Octubre 2013
WEB: www.diariolaregion.com
LINK: Delfines en el amazonas

SINOPSI: Es publica al principal diari d'Iquitos (PERÚ) el relat "Buscando delfines en el Amazonas", on descric l'expedició a la reserva de Pacaya-Samiria de la selva amazònica peruana a la recerca dels dofins de riu.
 
SINOPSIS: Se publica en el principal periódico de Iquitos (PERÚ) el relato "Buscando delfines en el Amazonas", donde describo la expedición a la reserva de Pacaya-Samiria de la selva amazónica en busca de los delfines de río. 
 
SYNOPSIS: the first newspaper of Iquitos (PERU) publishes my account of the expedition to the Nature Reserve of Pacaya-Samiria in search of the river dolphins.
 Nationalia Jordi Canal-Soler24 Ref: NATIONALIA, Juny 2013
[català]

SINOPSI: Es publica al portal digital de CIEMEN, Nationalia, el meu article sobre l'estat de la nació hawaiana dins dels Estats Units: "Els drets del poble hawaiià, un reconeixement lent".
 
SINOPSIS: se publica en Nationalia, el portal digital de CIEMEN, mi artículo sobre el estado de la nación hawaiana dentro de los Estados Unidos: "Los derechos del pueblo hawaiano, un reconocimiento lento"
 
SYNOPSIS: published in Nationalia, the digital version of CIEMEN, my article about the situation of the nation of Hawaii inside the U.S.: "The rights of the hawaiian people, a steady recognition".

FONDARIA 85 Jordi Canal-Soler
23 Ref: FONDÀRIA, Maig-Juny 2013 (nº85)
EDITORIAL: Editorial Anthias
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Els Gegants del Yucatán", on descric la immersió entre desenes de taurons balena a uns quilòmetres de la costa de Isla Mujeres, al Yucatán de MÈXIC
Text al Link.

SINOPSIS: se publica mi artículo "Los gigantes del Yucatán", donde describo la inmersión entre decenas de tiburones ballena a unos kilómetros de la costa de Isla Mujeres, en el Yucatán de MÉXICO.
Texto completo en el
Link.

SYNOPSIS: published my article "The Giants of Yucatan", where I write about an inmersion within dozens of whale sharks in front of Isla Mujeres, in the Mexican Yucatan.
Whole text at Link.
STORICA NG 5122 Ref: STORICA, Maggio 2013 (nº51)
EDITORIAL: RBA
[italiano]
 
SINOPSI: És la versió italiana de la revista espanyola HISTORIA National Geographic. S'hi publica el meu article sobre el Rei Kamehameha, el primer rei de les Illes HAWAII
 
SINOPSIS: es la versión italiana de la revista española HISTORIA National Geographic. Se publica mi artículo sobre el Rey Kamehameha, el primer rey de las Islas HAWAII.
 
SYNOPSIS: in the italian version of the spanish magazine HISTORIA National Geographic appears my article on King Kamehameha, first king of HAWAII
 
21 Ref: VÈRTEX, Abril-Maig 2013 (nº 247)
EDITORIAL: FEEC
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Chilkoot Trail, El Camí de l'Or", on hi descric l'itinerari seguint el camí del Chilkoot (entre ALASKA i el YUKON) per on va passar la febre de l'Or del Klondike. 
Podeu accedir a la informació del contingut del número a través d'aquest link.
 
SINOPSIS: se publica mi artículo "Chilkoot Trail, El Camino del Oro", donde describo el itinerario siguiendo el camino del Chilkoot (entre ALASKA y el YUKON) por donde pasó la Fiebre del Oro del Klondike.
Podéis acceder a la información del contenido del número a través de este
link.
 
SYNOPSIS: published my article "Chilkoot Trail, the golden path", were I follow the steps of the Gold Rush along the Chilkoot Trail (between ALASKA & YUKON).
You can access the text by clicking on this link.
 20 Ref: VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC, Abril 2013
EDITORIAL: RBA Editorial
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "ALASKA, Naturaleza Virgen". Hi descric el recorregut des d’Anchorage a Fairbanks visitant els parcs nacionals dels Fiords de Kenai i Chugach, el fiord de Prince William i el parc nacional de Denali, amb el cim més alt de Nord-Amèrica, el McKinley, al centre del parc. 
Podeu accedir al número a través d'aquest link.
 
SINOPSIS: Se publica mi artículo "ALASKA, Naturaleza Virgen", donde describo el recorrido desde Anchorage a Fairbanks visitando los parques nacionales de los Fiordos de Kenai y Chugach, el fiordo de Prince William y el Parque Nacional Denali, con la cima más alta de Norteamérica, el McKinley, en su centro.
Podéis acceder al número a través de este link
 
SYNOPSIS: in the article "ALASKA, Virgin Nature" I write about the route from Anchorage to Fairbanks, visiting Kenai Fiords and Chugach National Parks, Prince William Sound and Denali National Park, with the highest peak of northamerica, Mount McKinley, in its center. You may access information on this number through this link
 
19 Ref: ZOO OH!, 1/2013
EDITORIAL: Zoo de Barcelona
[català]

SINOPSI: Al primer número de l'any de la revista ZOO Oh!, la revista del ZOO de Barcelona, hi apareix el meu article "Viatge a Komodo", en el que descric el viatge que vam realitzar aquest octubre passat a l'illa de Komodo, a INDONÈSIA. Des de Lombok vam prendre una barca tradicional per a vorejar l'illa de Sumbawa i arribar fins a la remota Komodo, l'illa dels Dragons, on vam poder veure en llibertat els cèlebres i quasi mítics dracs.
 SINOPSIS: en el primer número del año de la revista ZOO Oh!, la revista del ZOO de Barcelona, se publica mi artículo "Viaje a Komodo", en el que describo el viaje que hicimos este octubre pasado a la isla de Komodo, en INDONESIA. Desde Lombok tomamos una barca tradicional para costear la isla de Sumbawa y llegar hasta la remota Komodo, la isla de los Dragones, donde pudimos ver en libertad a los célebres y casi míticos dragones. 
 SYNOPSIS: in the first number of the year of ZOO de Barcelona's magazine (ZOO Oh!) is published my article "Travel to Komodo" were I write about the travel that we didin october 2012 to Komodo Island, in INDONESIA. From Lombok, we took a traditional boat to navigate through Sumbawa to the far and distant Komodo, the Dragon Island, were we could see the nearly mythical dragons in their habitat.
 Perros 18 Ref: PERROS Y COMPAÑÍA, Marzo 2013
EDITORIAL: Grupo V
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "Balto y Togo, los héroes de Nome", on aprofundeixo en els fets de la cursa contra la diftèria a Nome,
 ALASKA, del 1925 i indago en la vida de Leonhard Seppala, el millor musher de la història i l'artífex de l'èxit de la cursa. Balto és segurament el gos més conegut d'aquella aventura, però Togo, el gos líder del trineu de Seppala, hi va tenir un paper crucial sense el qual no hauria pogut aconseguir-se el transport de l'antitoxina que va salvar al poble de Nome. 
 
SINOPSIS: se publica mi artículo "Balto y Togo, los héroes de Nome", donde profundizo en los hechos de la carrera de 1925 contra la difteria a Nome, ALASKA, e indago en la vida de Leonhard Seppala, el mejor musher de la historia y el artífice del éxito de la carrera. Balto es seguramente el perro más conocido de aquella aventura, pero Togo, el perro líder del trineo de Seppala, tuvo un papel crucial sin el cual no hubiera sido possible el transporte de la antitoxina que salvó al pueblo de Nome. 
 
SYNOPSIS: in "Balto and Togo, the heroes of Nome" I explain the facts of the 1925 serum run to Nome, ALASKA, and investigate on the life of Leonhard Seppala, the best musher in history who really had the credit for the success of the run. Balto is possibly the best known dog of that adventure, but Togo, the leader of Seppala's pack, had a unique role without whom the diphteria serum could not have been brought to Nome.
 El Mundo del Perro Febrero 2013 Jordi Canal-Soler17 Ref: EL MUNDO DEL PERRO, Febrero 2013
EDITORIAL: El Mundo del Perro
[castellano]

SINOPSI: Es publica el meu article "Perros, mushers y trineos contra la difteria", que narra les vicissituds dels relleus de trineus de gossos que el 1925 es va haver d'organitzar des d'Anchorage fins a la població de Nome, ALASKA, on havia aparegut un brot de diftèria, per a portar el sèrum curatiu. 
Podeu veure part de l'article a la pàgina web de la revista. 
 

SINOPSIS: se publica mi artículo "Perros, mushers y trineos contra la difteria", que narra las vicisitudes de los relieves de trineos de perros que en 1925 se organizó desde Anchorage hasta la población de Nome, ALASKA, donde había aparecido un brote de difteria, para llevar el serum curativo. 
Podéis leer parte del artículo en la
página web de la revista. 
 

SYNOPSIS: in the article "Dogs, mushers and dog sleds" I explain the hardness of the 1925 dog sled serum run from Anchorage to Nome, ALASKA, were a diphteria outbreak had occurred. You can read som content of the article in the magazine's webpage.  
 Altaïr nº 80 ROMA16 Ref: ALTAÏR, NOVEMBRE 2012
EDITORIAL: ALTAÏR
[castellano]

SINOPSI: A la secció Por Libre s'hi publica el meu relat del viatge al POL NORD, per a recórrer l'últim grau (del 89 al 90º). Van ser 111 quilòmetres sobre esquís, arrossegant trineus on dúiem tots els queviures, tendes i sacs de dormir, sortejant esquerdes i muntanyes de glaç amb dos companys i el nostre guia, el polarista espanyol Ramón Larramendi.
 
SINOPSIS: en la sección Por Libre se publica mi relato del viaje al POLO NORTE
para recorrer el último grado (del 89 al 90º). Fueron 111 km sobre esquíes, arrastrando trineos con todos los víveres, tiendas y sacos de dormir, sorteando grietas y montañas de hielo con dos compañeros y nuestro guía, el polarista español Ramón Larramendi. 
 
SYNOPSIS: it features my article on my NORTH POLE expedition skiing the Last Degree (from 89 to 90ºN), 111 km pulling pulkas filled with all the food, tents and sleeping bags needed to negotiate cracks and ice mountains with two companions and our guide, the spanish polar explorer Ramón Larramendi. 
 HISTORIANG_10715 Ref: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, Noviembre 2012
EDITORIAL: RBA - NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "Kamehameha, el primer rey de las islas Hawái", on repasso amb fotografies i text la biografia de Kamehameha I el Gran, l'unificador de les antigues illes Sandwich i el primer de la dinastia dels Kamehameha, la primera monarquia de tot l'arxipèlag de HAWAII
 


SINOPSIS: aparece mi artículo "Kamehameha, el primer rey de las Islas Hawái", donde repaso con fotografías y texto la biografía de Kamehameha I el Grande, el unificador de las antiguas islas Sandwich, y el primero de la dinastía de los Kamehameha, la primera monarquía de todo el archipiélago de HAWAII
 


SYNOPSIS: in my article "Kamehameha, the first king of Hawaii" I write about the biography of Kamehameha I the Great, the unifier of the islands of HAWAII and first of the Kamehameha dinasty. 
 14 Ref: HOBBYTREN, Noviembre 2012
EDITORIAL: HOBBYTREN
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica el meu article "El último tren de Alaska", en el que amb text i fotografies repasso la història del Council City and Solomon River Railroad, un tren miner de principis de segle XX que unia Salmon River (prop de la ciutat de Nome) amb Council City. L'empresa que el va construir va desaparèixer i des d'aleshores el tren fantasma ha quedat encallat en el permafrost de la tundra d'ALASKA.
 
SINOPSIS: se publica mi artículo "El último tren de Alaska" en el que con texto y fotografías repaso la historia del Council City and Solomon River Railroad, un tren minero de principios de siglo XX que unía Salmon River (cerca de la ciudad de Nome) con Council City. La empresa que lo construyó quebró y desde entonces el tren fantasma ha quedado encallado en el permafrost de la tundra de ALASKA.  
 
SYNOPSIS: in the article "The last train of Alaska" I tell the story of the Council City and Solomon River Railroad, a mining train from the beginning of the 20th century that travelled between Salmon River (near the city of Nome) and Council City. The company went bankrupt and since then the ghost train has remained stuck frozen on ALASKA's tundra permafrost.   
 AVIANCAENREVISTA_9113 Ref: AVIANCA EN REVISTA, Octubre 2012
EDITORIAL: AVIANCA
[castellano]

SINOPSI: S'hi publica l'article "El Ferrocarril de las Barrancas del Cobre" dins la revista INFLIGHT que reben tots els passatgers dels seus vols d'AVIANCA durant l'octubre. Amb text i fotografies, hi descric el recorregut des de Chihuahua fins a Los Mochis a bord del tren del Chepe, que travessa les famoses Barrancas del Cobre a MÈXIC. S'imprimeixen un total de 120.000 exemplars de la revista. El magazine AVIANCA EN REVISTA és la primera publicació d'abord d'Amèrica Llatina i guanyadora del premi APEX 2011 com a Best Inflight Magazine.    
 
SINOPSIS: se publica el artículo "El Ferrocarril de las Barrancas del Cobre" dentro de la revista INFLIGHT que reciben todos los pasajeros de los vuelos de AVIANCA durante octubre 2012. Con texto y fotos, describo el recorrido desde Chihuahua hasta Los Mochis a bordo del tren del Chepe, que atraviesa las famosas Barrancas del Cobre en MEXICO
Se imprimen un total de 120.000 ejemplares de AVIANCA EN REVISTA, considerada la primera publicación de abordo de América Latina y ganadora del premio APEX 2011 como Best Inflight Magazine.
 
SYNOPSIS: in the article "Copper Canyons Railroad" published in the inflight AVIANCA magazine in october 2012, I describe the route from Chihuahua to Los Mochis onboard the Chepe train, that crosses the famous Copper Canyons (Barrancas del Cobre) in MEXICO. A total of 120.000 copies of AVIANCA EN REVISTA are distributed among the passengers and the magazine is considered the first inflight publication in latinamerican and winner of APEX 2011 prize as Best Inflight Magazine.  
12 Ref: DSS MAGAZINE, Octubre 2012
EDITORIAL: DSS MAGAZINE
[castellano]

SINOPSI:  
S'hi publica el meu reportatge sobre el cinema a HAWAII. Titulat: "Hawai, un paraíso de cine", l'article inclou fotos de quan vaig visitar les illes i es centra en recórrer tots aquells indrets de l'arxipèlag que han estat utilitzats per Hollywood com a teló de fons per a les seves pel·lícules. S'hi han filmat des de "South Pacific" fins a "Los Descendientes", passant per "Pearl Harbor" i "Jurassic Park" o fins i tot sèries mítiques com "Magnum" o "Lost". 
 
Té menció especial l'illa de Kauai, la més antiga de les illes volcàniques de l'arxipèlag, i escenari de l'inici de "En busca del arca perdida". 
 
SINOPSIS: se publica mi reportaje sobre el cine en HAWAII: "Hawai, un paraíso de cine
", que incluye fotografías de cuando estuve allí y se centra en recorrer aquellos lugares del archipiélago que han sido utilizados por Hollywood como telón de fondo para sus producciones. Se ha filmado desde "South Pacific" hasta "Los Descendientes", pasando por "Pearl Harbor" y "Jurassic Park" o hasta series míticas como "Magnum" y "Lost". Tiene mención especial la isla de Kauai, la más antigua de las islas volcánicas del archipiélago y escenario del inicio de "En busca del Arca Perdida". 
 
SYNOPSIS: my article on the cinema in HAWAII is published under the title: "Hawaii, a cinema paradise", and includes photos of the places in the islands that Hollywood has used as outdoor sets for its productions. "South Pacific", "The Descendants, "Pearl Harbor" and "Jurassic Park" were filmed in Hawaii, as such TV series as "Magnum" and "Lost". The article focuses mainly in Kauai Island, the oldest of the islands, and set for the initial scene of "Raiders of the Lost Ark".  
 SGE Jordi Canal-Soler11 Ref: REVISTA DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA, Julio 2012 (Nº42)
EDITORIAL: SGE
[castellano]

SINOPSI: Publicació del relat de viatge "Más allá del Monte Nimba", una col·laboració amb la revista de la Sociedad Geográfica Española, amb fotografies i les anècdotes del viatge que vaig realitzar a GUINEA CONAKRY per a pujar al Mont Nimba, el cim més alt del país i a la vegada veure uns dels últims ximpanzès de l'Àfrica Occidental. 

Podeu accedir al pdf clicant aquí.
 

SINOPSIS: publicación de mi relato de viaje "Más allá del Monte Nimba", una colaboración para la Sociedad Geográfica Española, con fotografias y las anécdotas del viaje que realicé a GUINEA CONAKRY para escalar el Monte Nimba, la cima más elevada del país y a la vez observar algunos de los últimos chimpancés del África Occidental. 
Podéis acceder al pdf clicando
aquí
 

SYNOPSIS: in the article "Beyond Mount Nimba", a collaboration for Spanish Geographical Society, I write about the travel to GUINEA CONAKRY to climb Mount Nimba and to watch some of the last chimpanzes of West Africa.

You may access the text through this
link
 10 Ref: EL TREN DEL CHEPE, Mayo 2012
EDITORIAL: VÍA LIBRE
[castellano]

SINOPSI: Relat del recorregut en el tren del Chepe a las Barrancas del Cobre, des de la ciutat de Los Mochis a Sinaloa fins a Chihuahua, a través de la Sierra Madre Occidental de MÈXIC, un dels viatges en tren més fascinants del món, per l'espectacularitat del paisatge i el pas a través dels pobles de l'ètnia Tarahumara. 
 
SINOPSIS: relato del recorrido en el tren del Chepe a las Barrancas del Cobre, desde la ciudad de Los Mochis en Sinaloa hasta Chihuahua, a través de la Sierra Madre Occidental de MÉXICO, uno de los viajes en tren más fascinantes del mundo por la espectacularidad del paisaje el paso a través de los pueblos Tarahumara. 

 
SYNOPSIS: an article on the route of Chepe Railroad through the Copper Canyons of MEXICO, from Los Mochis to Chihuahua through the Sierra Madre Occidental, one of the most amazing train journeys in the world for the sceneries and the Tarahumara people of the region.  
 9 Ref: FONDÀRIA nº 79, Juliol-Setembre 2011
EDITORIAL: Editorial Anthias, S.L.
[català]

SINOPSI: Revista del CIB (Club d'Immersió de Biologia). S'hi publica l'entrevista que em van fer sobre la meva afició al busseig.
Podeu llegir l'entrevista prement aquí.
 

SINOPSIS: revista del CIB (Club de Immersión de Biologia) donde se publica la entrevista que me hicieron sobre el buceo.
Podéis leer la entrevista clickando
aquí
 

SYNOPSIS: in the magazine of CIB (Biology Diving Club) is published my interview on diving. 
You can read the text clicking
here.
 Gent del Masnou 2828 Ref: GENT DEL MASNOU 282, Desembre 2010
EDITORIAL: Gent del Masnou
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu conte "El Vell Miner", inspirat en la vida dels miners de la mina Victòria a la Vall d'Aran. 
 
SINOPSIS: se publica mi cuento "El Viejo Minero", inspirado en la vida de los mineros de la mina Victoria en el Valle de Arán. 
 
SYNOPSIS: publication of my short story "The Old Miner", inspired in the life of the miners of Victoria Mine in Val d'Aran. 
 Gent del Masnou 2787 Ref: GENT DEL MASNOU 278, Juliol-Agost 2010
EDITORIAL: Gent del Masnou
[català]

SINOPSI: S'hi publica la tercera part del meu relat "Morabits, Grigrís i altres misteris d'Àfrica", on descric les experiències del viatge per MALI i GUINEA.
 
SINOPSIS: se publica la tercera parte de mi relato "Morabitos, Grisgris y otros misterios de África", donde describo las experiencias del viaje por MALI y GUINEA.
 
SYNOPSIS: it features the third part of my article "Marabouts, charms and other mysteries of Africa" were I write about my travel through MALI and GUINEA.
 Gent del Masnou, Jordi Canal-Soler6 Ref: GENT DEL MASNOU 276, Maig 2010
EDITORIAL: Gent del Masnou
[català]

SINOPSI: S'hi publica la segona part del meu relat "Morabits, Grigrís i altres misteris d'Àfrica", on descric les experiències del viatge per MALI i GUINEA.
 
SINOPSIS: se publica la segunda parte de mi relato "Morabitos, Grisgris y otros misterios de África", donde describo las experiencias del viaje por MALI y GUINEA.
 
SYNOPSIS: it features the third part of my article "Marabouts, charms and other mysteries of Africa" were I write about my travel through MALI and GUINEA.

 5 Ref: GENT DEL MASNOU 274, Març 2010
EDITORIAL: Gent del Masnou [català]

SINOPSI: S'hi publica la primera part del meu relat "Morabits, Grigrís i altres misteris d'Àfrica", on descric les experiències del viatge per MALI i GUINEA.
 
SINOPSIS: se publica la primera parte de mi relato "Morabitos, Grisgris y otros misterios de África", donde describo las experiencias del viaje por MALI y GUINEA.
 
SYNOPSIS: it features the third part of my article "Marabouts, charms and other mysteries of Africa" were I write about my travel through MALI and GUINEA.
 GENT DEL MASNOU 271, Jordi Canal-Soler4 Ref: GENT DEL MASNOU, Desembre 2009
EDITORIAL: Gent del Masnou
[català]

SINOPSI: S'hi publica el meu relat "Aquella perduda Arcàdia", guanyador del premi de relats del programa "El Magazine" de Catalunya Ràdio.  
 
SINOPSIS: Se publica mi relato "Aquella perdida Arcadia", ganador del Premio de relatos del programa "El Magazine" de Catalunya Ràdio
 
SYNOPSIS: in it is published my story "That Lost Arcadia" winner of the "El Magazine" radio program writing competition of Catalunya Radio.
 3 Ref: L'HIPERBÒLIC nº 75, Setembre 2009
EDITORIAL: Edicat
[català]

SINOPSI: Revista per a universitaris. S'hi publica el meu conte: "Aquella perduda Arcàdia".
 
SINOPSIS: revista para universitarios. Se publica mi cuento: "Aquella perdida Arcadia"
 
SYNOPSIS: university magazine. It publishes my short story: "That Lost Arcadia".
 2 Ref: FONDÀRIA nº 71, Juliol-Setembre 2009
EDITORIAL: Editorial Anthias, S.L.
[català]

SINOPSI: Revista del CIB (Club d'Immersió de Biologia). S'hi publica el meu relat: "Busseig a Manta Ray Heaven, Hawaii" amb una de les millors immersions a l'arxipèlag de HAWAII.
Podeu llegir el relat prement aquí.
 

SINOPSIS: Revista del CIB (Club de Inmersión de Biologia). Se publica mi relato: "Buceo en Manta Ray Heaven, Hawaii" con una de las mejores inmersiones en el archipiélago de HAWAII. Podéis leer el texto clicando aquí


 

SYNOPSIS: CIB (Biology Diving Club) magazine. It publishes my story "Diving in Manta Ray Heaven, Hawaii" were I describe one of the best divings in HAWAII. You may access the text trough here
 
1 Ref: Butlletí CEC, Juliol-Agost-Setembre 2009
EDITORIAL: CEC
[català]

SINOPSI: Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (CEC). S'hi menciona l'Expedició Últim Grau al Pol Nord fent pal·lès que he estat el primer soci del CEC en haver arribat al POL NORD.
Podeu descarregar-vos el pdf del butlletí prement
aquí.
 
SINOPSIS: Boletín del Centro Excursionista de Cataluña (CEC). Se menciona la Expedición Último Grado al Polo Norte explicando que he sido el primer socio en haber llegado al POLO NORTE.
Podéis descargar el pdf del boletín clicando
aquí.
 
SYNOPSIS: Catalonia Hiking Club (CEC) bulletin mentions the Last Degree to the North Pole Expedition, mentioning that I've been the first fellow to have reached the NORTH POLE.
You may download the bulletin by clicking here.