TRAVELS‎ > ‎

BOLIVIA

Bolivia
Bolivia flag
Sent un dels països més elevats del món, l'aire és enrarit a BOLIVIA. Però aquesta mateixa alçada és el que fa que tingui un dels cels més clars de la Terra, amb paisatges impressionants tant sobre les aigües del llac Titicaca, com a les amples extensions del Salar d'Uyuni. BOLIVIA és un país ric en història, en paisatges, en mineria i en cultures i tradicions, que fan que viatjar-hi sigui una descoberta constant. 
Siendo uno de los países más elevados del mundo, el aire está enrarecido en BOLIVIA. Pero esta misma altitud es lo que hace que tenga uno de los cielos más claros de la Tierra, con paisajes impresionantes tanto sobre las aguas del lago Titicaca como en las anchas extensiones del Salar de Uyuni. BOLIVIA es un país rico en historia, en paisajes, en minería y en culturas y tradiciones, que hacen que viajar por el país sea un descubrimiento constante.
Being on of the highest countries in the world, the air is thin in BOLIVIA. But it's this same altitude what makes the sky here one of the clearest in the Earth, with unbelievable landscapes such as in the waters of Lake Titicaca or in the wide horizons of Salar de Uyuni. BOLIVIA is a country rich in history, sceneries, mining, cultures and traditions that convert it in a constant discovery for the traveller.