TRAVELS‎ > ‎

MOROCCO

A l'altra banda de l'estret de GIBRALTAR, l'atractiu del MARROC no és només el del seu pròxim exotisme, sinó també el de ser la porta d'entrada al continent africà.
És com si s'hi concentrés en un sol país el millor del nord d'Àfrica. I potser una de les ciutats que poden il·lustrar-lo millor és Tànger, la ciutat que va captivar a Paul Bowles, i que li va inspirar l'escriptura de The Sheltering Sky (El Cel Protector). Un viatge a Tànger en l'actualitat continua transportant-nos directament a un món oblidat, ple d'olors, sorolls i colors exòtics.
Al otro lado del estrecho de GIBRALTAR, el atractivo de MARRUECOS no es sólo el de su próximo exotismo, sino también el de ser la puerta de entrada al continente africano. Es como si se concentrara en un solo país lo mejor del norte de África. Y quizás una de las ciudades que pueden ilustrarlo mejor es Tánger, la ciudad que cautivó a Paul Bowles y que le inspiró la redacción de The Sheltering Sky (El cielo protector). Un viaje a Tánger en la actualidad continúa transportándonos directamente a un mundo olvidado, lleno de olores, ruidos y colores exóticos.
At the other side of GIBRALTAR strait, the attraction of MOROCCO is not only its close exotism, but also the fact that it can be considered a gate to the african continent. It concentrates the best of north Africa. And maybe one of the cities which better illustrates this is Tangiers, the city that captivated Paul Bowles and inspired The Sheltering Sky. A trip to Tangiers nowadays still transports us directly to a forgotten world, full of flavours, sounds and exotic colours.