TRAVELS‎ > ‎

MONACO

Monaco flag
Al món, MÒNACO és un dels països més petits, el de més renta per càpita, el que concentra a més multimilionaris i on el metre quadrat és més car. La família Grimaldi, hereva del primer Grimaldi que es va apoderar de MÒNACO, continua regnant el petit principat i ha convertit el petit país en un pol d'atracció dels jugadors del Casino, dels iots de luxe i de les curses de cotxe. Però a més de tot això, MÒNACO és també la seu d'un dels museus oceanògrafs més importants dels món, des d'on sortien les expedicions de Jacques-Yves Cousteau a bord del Calypso.
La ciutat és molt moderna, però hi ha també l'antiga vil·la, de carrers estrets i tortuoses cases de pedra calcària que són un plaer per a passejar-hi. 
En el mundo, MÓNACO es uno de los países más pequeños, el de mayor renta por cápita, el que concentra a más multimillonarios y donde el metro cuadrado está más caro. La familia Grimaldi, heredera del primer Grimaldi que se apoderó de MÓNACO, continúa reinando el pequeño principado y ha convertido al pequeño país en un polo de atracción de los jugadores del Casino, los yates de lujo y las carreras de coches. Pero además de todo esto, MÓNACO es también la sede de uno de los museos oceanográficos más importantes del mundo, desde donde salían las expediciones del comandante Jacques-Yves Cousteau a bordo del Calypso. La ciudad es muy moderna, pero hay también la antigua villa, de calles estrechas y tortuosas casas de piedra calcaria por donde es un placer pasear. 
In the world, MONACO is one of the smallest countries, the one with a higher per capita income, the one that concentrates more multimillionaires and the one with a higher price per square meter. Grimaldi family, heir of the first Grimaldi that overtook MONACO, still reigns in the small princedom and has converted the small country in a pole of attraction for the Casino players, luxury yachts and motor races. But in addition to all this, MONACO is as well the site of one of the most important oceanographic museums in the world, from where commander Jacques-Yves Cousteau departed on board Calypso. The city is very modern but there's still the old villa, with narrow streets and limestone houses, a wonderful place to discover while strolling.