TRAVELS‎ > ‎

CUBA

Havana Cuba
Cuba flag
CUBA
, paradís caribeny, contradicció de riquesa nacional i pobresa personal, últim reducte del comunisme a Amèrica, odiada i cobejada alhora pels Estats Units. CUBA reuneix en tota la seva extensió gran diversitat d'ambients de selva, camps, muntanyes i platges de postal. Amb una de les biodiversitats més importants del carib, és un dels països preferits pel turisme internacional. 
Visitar CUBA és fer un salt al passat, com viatjar a l'Amèrica dels anys 50 i 60 amb els carrers plens de vells Buick o Chevrolet. És transportar-se al ritme de la música de les troves, ensumar l'aire marí de les seves costes i respirar l'acre fum d'un havà fet a mà.
CUBA, paraíso caribeño, contradicción de riqueza nacional y pobreza personal, último reducto del comunismo en América, odiada y codiciada a la vez por Estados Unidos. CUBA reúne en toda su extensión gran diversidad de ambientes de selva, campos, montañas y playas de postal. Con una de las biodiversidades más importantes del caribe, es uno de los países preferidos por el turismo internacional. 
Visitar CUBA es hacer un salto en el pasado, como viajar a la América de los años 50 y 60 con las calles llenas de viejos Buick o Chevrolet. Es transportarse al ritmo de la musica de las trovas, oler el aire marino de sus costas y respirar el acre humo de un habano hecho a mano.
CUBA, caribbean paradise, a contradiction of national wealth and individual poverty, last stronghold of communism in America, both despised and coveted by the United States. CUBA unites in all its extension a great diversity of environments: jungles, fields, mountains and beaches. With one of the most important biodiversity in the caribbean, it's one of the prefered countries for international tourism.
Visiting CUBA is going back to the past, travelling to the America of late 50 and 60s, with the streets filled with old Buicks and Chevrolets, dancing to the sound of trovas, smelling the ocean perfume in the air or the acrid smoke of a handmade cigar.