TRAVELS‎ > ‎

AUSTRIA

Austria Jordi Canal-Soler
ÀUSTRIA
, al centre d'Europa, ha estat present en gairebé tots els esdeveniments importants de la història del continent. País de camp, muntanya i cultura, també té una de les capitals més imperials del món, Viena, plena de palaus, grans mansions, jardins i museus. El cafè i la música han acabat de transformar-la en un dels focus culturals més importants del món i per això viatjar a ÀUSTRIA és sempre, encara que no es vulgui, un viatge per a la teva ànima artística. 
AUSTRIA, en el centro de Europa, ha estado presente en casi todos los eventos importantes en la historia del continente. País de campos, montañas y cultura, también tiene una de las capitales más imperiales del mundo, Viena, llena de palacios, grandes mansiones, jardines y museos. El café y la música han acabado de transformarla en uno de los focos culturales más importantes del mundo y por eso viajar a AUSTRIA es siempre, aunque no lo queramos, un viaje para tu alma artística. 
AUSTRIA, at the heart of Europe, has been present in nearly every important event in the history of the continent. Land of fields, mountains and culture, it has also one of the most imperial capitals in the world, Vienna, full of palaces, big mansions, gardens and museums. Coffee and music have finished transforming it into one of the most important cultural focuses in the world and for this reason travelling to AUSTRIA is always, even if you don't want, a travel for your artistic soul.