TRAVELS‎ > ‎

USA

Els ESTATS UNITS D'AMÈRICA van ser el somni i terra promesa de molts emigrants que van deixar la seva família i els seus països per a emprendre una nova vida. Jove, dinàmic, emprenedor i consumista, el país més capitalista del món continua sent, avui dia, una terra de somni per a molts. Inclosos els fotògrafs. El seu vast territori, els Parcs Naturals, la diferència d'ambients i ecosistemes en fan un país de contrastos on és senzill de trobar imatges espectaculars. Des de la metròpoli de Nova York fins a les isolades vastituds de Death Valley, tot, als Estats Units, és fotogènic...
Los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA fueron el sueño y tierra prometida de muchos emigrantes que dejaron su familia y sus países para emprender una nueva vida. Joven, dinámico, emprendedor y consumista, el país más capitalista del mundo continua siendo, hoy en día, una tierra de sueño para muchos. Incluso los fotógrafos. Su vasto territorio, los Parques Naturales, la diferencia de ambientes y ecosistemas hacen de él un país de contrastes donde es fácil encontrar imágenes espectaculares. Desde la metrópolis de Nueva York hasta las aisladas inmensidades de Death Valley, todo, en los Estados Unidos, es fotogénico...
The UNITED STATES OF AMERICA were the dream and promised land of lots of emigrants that left their families and countries to start a new life. Young, dynamic, enterprising and consumerist, the most capitalist country in the world still is, for many, a land of dreams. Even for photographers. Its vast territory, the Natural Parks, the different environments and ecosystems make it a country of contrasts where you can find spectacular images. From the metropolis of New York to the isolated vastness of Death Valley, everything, in the United States, is photogenic...