TRAVELS‎ > ‎

EGYPT

L'immens temple de Karnak, les piràmides de Gizeh i Saqqara, l'estilitzat temple de Philae, el monumental Abu Simbel, els colossos de Memnó, les tombes de la Vall dels Reis,... EGIPTE és història en essència, però també una terra de contrastos entre la verdor de la Vall del Nil i l'ocre i beige de la sorra del desert que ocupa la major part del país. Els egipcis mantenen encara un fort arrelament al passat faraònic tot i que malden per convertir-se en una potència a l'Àfrica actual i reconduir la situació precària política dels últims anys. Mentrestant, el visitant continua podent gaudir dels monuments clàssics de la història egípcia i a la vegada pot descobrir, si va més enllà del Nil, els oasis plens de vida del desert occidental: Bahariyya, Kharga, Dakhla i Farafra ofereixen al visitant un jardí bucòlic de palmeres datileres, mangos i olives que contrasten àmpliament amb les formes geològiques dels deserts Blanc i Negre propers.
El inmenso templo de Karnak, las pirámides de Gizeh y Saqqara, el estilizado templo de Philae, el monumental Abu Simbel, los colosos de Memnón, las tumbas del Valle de los Reyes,... EGIPTO es historia en esencia, pero también una tierra de contrastes entre el verde del Valle del Nilo y el ocre i beige de la arena del desierto que ocupa la mayor parte del pais. Los egipcios mantienen aún un fuerte arraigo a su pasado faraónico aunque quieren convertirse en una potencia en el África actual y reconducir la situación precaria política de los últimos años.
Mientras, el visitante continua pudiendo disfrutar de los monumentos clásicos de la historia egipcia y a la vez puede descubrir, si va más allá del Nilo, los oasis llenos de vida del desierto occidental: Bahariyya, Kharga, Dakhla y Farafra ofrecen al visitante un jardín bucólico de palmeras datileras, mangos y aceitunas que contrastan ampliamente con las formas geológicas de los desiertos Blanco y Negro cercanos.     
The huge Karnak temple, the pyramids of Gizeh and Saqqara, the slender Philae temple, the monumental Abu Simbel, the Memnon colossal statues, the tombs in the King Valley,... EGYPT is history in the essence, but also a contrast country between the lush green Valley of the Nile and the ochre and beige sand in the desert of the vast majority of the land. The egyptians still grasp to their pharaonic past, although they want to develop themselves into a power in Africa and solve the political internal problems of last years. 
In the meanwhile, the visitor is able to enjoy the old and classical monuments and can discover, when venturing out of the Nile Valley, the oasis full of life of the western desert: Bahariyya, Kharga, Dakhla and Farafra offer to the visitor a bucolic garden full of palm trees, mangos and olives that contrast with the geologic formations of the nearby White and Black deserts.