TRAVELS‎ > ‎

PANAMA

A man, a plan, a canal, Panama.
Aquest palíndrom anglès defineix molt bé la importància que el món ha conferit a PANAMÀ a causa del famós canal. Però en canvi ha deixat de banda la importància mediambiental de tota la selva panamenya per a la biodiversitat mundial. La famosa carretera panamericana que uneix ALASKA amb Terra del Foc queda tallada justament aquí, a PANAMÀ, en les altes selves del Darién. El contrast entre la modernitat i el tradicionalisme pot trobar-se fàcilment al costat del Canal, on just a pocs quilòmetres de la construcció del nou Canal s'hi pot trobar una comunitat d'indígenes Emberá que viuen com quan Vasco Núñez de Balboa va arribar a la costa del Pacífic per primer cop, o es pot veure en l'aïllament autoimposat dels indis Kuna a l'arxipèlag de Guna Yala.  
A man, a plan, a canal, Panama. Este palíndromo inglés define muy bien la importancia que el mundo ha conferido a PANAMÁ a causa del famoso canal. Pero en cambio ha dejado a un lado la importancia medioambiental de toda la selva panameña para la biodiversidad mundial. La famosa carretera panamericana que une ALASKA con Tierra del Fuego queda cortada justamente aquí, en PANAMÁ, en las altas selvas del Darién. El contraste entre la modernidad y el tradicionalismo puede encontrarse fácilmente al lado del Canal, donde justo a pocos kilómetros de la construcción del nuevo Canal se puede encontrar una comunidad de indígenas Emberá que viven como cuando Vasco Núñez de Balboa llegó a la costa del Pacífico por primera vez, o se puede ver en el aislamiento autoimpuesto de los indios Kuna en el archipiélago de Guna Yala. 
A man, a plan, a canal, Panama. This english palyndrome defines pretty well the importance that the world has confered to PANAMA because of the famous canal. But it has left aside the environmental importance of the panamanian jungle for the world biodiversity. The famous panamerican road that goes from ALASKA to Tierra del Fuego is interrupted just here, in PANAMA, in the high jungles of the Darién. The contrast between modernity and traditionalism can be found easily beside the Canal, where just a few kilometres away from the construction site of the new Canal, Embera indigenous people live like they lived before Vasco Núñez de Balboa reached the coast of the Pacific for first time, o it can be seen as well in the self-imposed isolation of the Kuna community in the archipelago of Guna Yala.