TRAVELS‎ > ‎

JORDAN


JORDÀNIA
és un país d'extrems i història. Des dels boscos del nord a les aigües calmes i tropicals del Mar Roig, passant pel desert de Wadi Ram o el mar Mort, JORDÀNIA presenta paisatges contrastats i a la vegada una contínua presència humana des de fa milers d'anys. 
País d'acollida dels molts refugiats que fugen dels conflictes armats als països veïns, JORDÀNIA és també un país d'acollida per al viatger, que s'hi sentirà còmode i descobrirà, en pocs dies, com la història y el futur es mesclen irremissiblement entrellaçats a JORDÀNIA
JORDANIA es un país de extremos e historia. Desde los bosques del norte a las aguas calmadas y tropicales del Mar Rojo pasando por el desierto de Wadi Ram o el Mar Muerto, JORDANIA presenta paisajes contrastados y a la vez una continua presencia humana desde hace miles de años.
País de acogida de los muchos refugiados que huyen de los conflictos armados en los países vecinos, JORDANIA es también un país de acogida para el viajero, que se sentirá cómodo y descubrirá, en pocos días, como la historia y el futuro se mezclan irremisiblemente entrelazados en JORDANIA.
JORDAN is a country of extremes and history. From the forests of the North to the calm tropical waters of the Red Sea and the desert of Wadi Rum or the Dead Sea, JORDAN presents contrasted landscapes and at the same time, a continuous human presence since thousands of years.
Country of acceptance for all those refuges that flee from armed conflicts in the neighbouring countries, JORDAN is also a welcoming country for travellers, that will feel comfortable and will discover, in a few days, that history and future mix irremissibly interlaced in JORDAN