TRAVELS‎ > ‎

MEXICO

Acostumat a les pel·lícules del Far West on es mostrava la cara més seca i polsegosa de MÈXIC, vaig arribar a associar el país amb la imatge d'un desert cremat i homes 
amb barrets immensos dormint la siesta sota l'ombra d'un cactus. El primer cop que vaig visitar el país em va costar trobar un sol cactus, i encara més aquell desert que jo m'havia imaginat. Des de les terres verdes i fèrtils de Michoacán a les selves tropicals de Chiapas i Yucatán, MÈXIC és molt més que allò que mostraven les pel·lícules de Hollywood, i és un dels països amb més diversitat paisatgística, ètnica i biològica de tot el planeta. Des de les Barrancas del Cobre a Chihuahua, fins a les grans piràmides de Teotihuacan o els monuments maies del Yucatán, MÈXIC és tan impressionant com els seus volcans de més de cinc mil metres d'alçada o les seves costes retallades del mar de Cortés.
Acostumbrado a las películas del oeste donde se mostraba siempre la cara más seca y polvorienta de MÉXICO, asocié el país con la imagen de un desierto quemado y hombres con sombreros inmensos durmiendo la siesta bajo la sombra de un cactus. La primera vez que estuve en el país me costó encontrar un solo cactus, y aún más ese desierto que me había imaginado. Desde las tierras verdes y fértiles de Michoacán a las selvas tropicales de Chiapas y Yucatán, MÉXICO es mucho más que lo que mostraban las películas de Hollywood, y es uno de los países con mayor diversidad paisajística, étnica y biológica del planeta. Desde las Barrancas del Cobre en Chihuahua hasta las grandes pirámides de Teotihuacan o los monumentos mayas del Yucatán, MÉXICO es tan impresionante como sus volcanes de más de cinco mil metros de altura o sus costas recortadas del mar de Cortés.    
Used to Far West films that showed always the driest and dustiest part of MEXICO, I associated the country with the image of a burnt desert and men with huge sombreros sleeping a siesta under the shadow of a cactus. On my first visit, I hardly saw a cactus, and I couldn't find that desert. From the green and fertile lands of Michoacán to the tropical jungles of Chiapas and Yucatán, MEXICO is much more than what Hollywood films showed and is one of the countries with a bigger landscape, ethnic and biological diversity in the planet. From the Copper Canyons in Chihuahua to the great pyramids of Teotihuacan or the maya monuments of Yucatán, MEXICO is as impressive as its more than five thousand meter high volcanoes of the cliffs in the Mar de Cortés coasts.