TRAVELS‎ > ‎

CHINA

XINA
, el país més poblat del món, és una terra de contrastos, on conviuen de forma aparentment caòtica el tradicionalisme mil·lenari de la vida rural amb la frenètica modernitat de les ciutats. XANGAI és un dels referents més clars per a mostrar la potència emergent del Dragó xinès que ha estat dormint durant els últims segles. Comença a despertar i està preparat per a ocupar el lloc que al llarg de la història ja havia ocupat anteriorment: la primera potència mundial. Viatjar-hi avui en dia ens permet de comprovar com el model comunista està deixant pas a un consumisme feroç entre les classes altes a les ciutats mentre el comunisme més recalcitrant intenta sobreviure en l'aïllament del camp.  
CHINA, el país más poblado del mundo, es una tierra de contrastes, donde conviven de forma aparentemente caótica el tradicionalismo milenario de la vida rural con la frenética modernidad de las ciudades. SHANGHAI es uno de los referentes más claros para mostrar la potencia emergente del Dragón chino que ha estado durmiendo los últimos siglos. Empieza a despertar y está preparado para ocupar el sitio que a lo largo de la historia ya había ocupado anteriormente: la primera potencia mundial. Viajar a CHINA hoy nos permite comprobar como el modelo comunista está dejando paso a un consumismo feroz entre las clases altas en las ciudades mientras el comunismo más recalcitrante intenta sobrevivir en el aislamiento del campo.
CHINA, the most populated country in the world, is a land of contrasts, were live together in an apparently chaotic way, the millenary traidtions of the rural life and the frenetic modernity of the cities. SHANGHAI is a clear example to show the power of the emerging chinese Dragon that has been sleeping over the last centuries. It's starting to wake up and is prepared to take the place that it has already taken in other historic moments: the first power in the world. Travelling to CHINA today allows us to confirm how the communist model is letting the way to a fierce consumerism among the higher classes in the cities, while in the fields the most obstinate communism is trying to survive.