TARANNA

Des de 2017 col·laboro amb l'agència de viatges TARANNÀ VIATGES AMB SENTIT assessorant sobre els destins d'ALASKA, MÈXIC i HAWAII com a especialista. 
Des de Tarannà podem oferir tota la informació, vols, hotels, cotxes i excursions per a fer del vostre viatge una experiència única. 
Informació sense compromís. 
Desde 2017 colaboro con la agencia de viajes TARANNÀ VIAJES CON SENTIDO asesorando sobre los destinos de ALASKAMÉXICO y HAWAII como especialista. 
Desde Tarannà podemos ofrecer toda la información, vuelos, hoteles, coches y excursiones para hacer de vuestro viaje una experiencia única. 
Información sin compromiso. 
Since 2017 I work with travel agency TARANNÀ VIAJES CON SENTIDO counseling about destinations ALASKAMEXICO and 
HAWAII as an specialist.
From Tarannà, we can offer all the information, flights, hotels, cars and excursions to make your travel a unique experience.
Enquiries welcome.