TRAVELS‎ > ‎

CANARIAS

Canarias flag
Les set illes que conformen l'arxipèlag de les CANÀRIES són un món a part. És curiós que el Teide, amb els seus 3.718 metres d'alçada, sigui la muntanya més alta de l'Estat Espanyol i, en realitat, es trobi a l'Àfrica. Perquè les CANÀRIES són més a prop del MARROC que d'ESPANYA. Formen part, juntament amb les Açores, Cap Verd i Madeira, del conjunt d'illes macaronèsiques (Les Afortunades), caracteritzades per una vegetació plena d'endemismes. Tot i pertànyer a Europa políticament, es tracta de paratges totalment africans, i unes quantes illes han estat designades com a Reserva de la Biosfera i contenen nombrosos Parcs protegits. Des del Parc del Teide, ple de formacions rocoses ígnies, fins a la laurisilva de La Gomera, les illes de CANÀRIES formen un arxipèlag d'apoteòsiques vistes.  
Las siete islas que forman el archipiélago de las CANARIAS son un mundo a parte. Es curioso que el Teide, con sus 3.718 metros de altura, sea la montaña más alta del Estado Español y, en realidad, se encuentre en África. Porque las CANARIAS están más cercanas a MARRUECOS que a ESPAÑA.Forman parte, juntamente con las Azores, Cabo Verde y Madeira, del conjunto de islas macaronésicas (Las Afortunadas), caracterizadas por una vegetación llena de endemismos. Aunque pertenecen a Europa políticamente, se trata de parajes totalmente africanos, y unas cuantas islas han sido designadas como Reserva de la Biosfera y contienen numerosos Parques protegidos. Desde el Parque del Teide, lleno de formaciones rocosas ígneas, hasta la laurisilva de La Gomera, las islas de CANARIAS forman un archipiélago de apoteósicas vistas. 


The seven islands that form the CANARY archipelago are a world apart. The curious thing is that, with its 3.718 m high, Teide is the highest mountain in Spain, but is in fact in Africa. Because the CANARY islands are nearer to MOROCCO than to SPAIN. They are part, together with Azores, Cape Verde and Madeira, of the Macaronesian (The Fortunate) islands, defined by a vegetation full of endemisms. Although they belong to Europe politically, they are fully african places, and some of the islands have been designated as Biosphere Reservations and contain some protected Parks. From Teide's Park, full of igneous rocky formations, to the laurisilva of La Gomera, the CANARY islands form an archipelago of apotheosic views.