TRAVELS‎ > ‎

SENEGAL

Bandera de Senegal
Influït pels còmics de Tintin, de petit veia en Àfrica aquell món misteriós, de terra roja, herba groga, fulles verdes, pells fosques, vestits florejats i somriures als rostres que després vaig trobar a SENEGAL
SENEGAL és la culminació d'Àfrica, allà on s'uneixen terra i mar, selva i sabana, blancs i negres, cristians, musulmans i animistes. La saviesa dels vells, la força dels lluitadors, la perícia de les dones al mercat, l'agilitat dels dits d'un percussionista de djembé, l'habilitat d'un grup de pescadors en la seva pirogue, les mans artístiques d'un artesà fent una escultura de fusta o un gerro de fang,... 
tot ens mostra una altra manera de fer que la nostra societat ja ha perdut, una manera de viure que teníem fa centenars d'anys i que hem oblidat. 
Influenciado por los cómics de Tintin, de pequeño veía en África ese mundo misterioso, de tierra roja, hierba amarillenta, hojas verdes, pieles oscuras, vestidos floreados y sonrisas en los rostros que después encontré en SENEGAL. SENEGAL es la culminación de África, allá donde se unen tierra y mar, selva y sabana, blancos y negros, cristianos, musulmanes y animistas. La sabiduría de los viejos, la fuerza de los luchadores, la perícia de las mujeres en el mercado, la agilidad de los dedos de un percusionista de djembé, la habilidad de un grupo de pescadores en su pirogue, las manos artísticas de un artesano haciendo una escultura de madera o un jarrón de barro,... todo nos muestra otra manera de hacer que nuestra sociedad ya ha perdido, una manera de vivir que teníamos hace centenares de años y que hemos olvidado. 
Influenced by Tintin comics, as a child I saw Africa as a mysterious world, with red earth, yellow grass, green leaves, dark skins, flowered dresses and similing faces that later I found in SENEGAL. SENEGAL is the culmination of Africa, where earth and sea meet, jungle and savannah, white and black, cristian, muslims and animists. The wisdom of the old men, the strength of the fighters, the skill of the women in the market, the agility in the fingers of a djembe percussionist, the hability of a group of fishermen in their pirogue, the artistic hands of an artisan making a woode sculpture or a clay vase,... all these shows us a different way of doing things that our society has already lost, a way of living that we had hundreds of years ago and that we have already lost.