TRAVELS

Deia Sant Agustí d’Hipona que “El món és un llibre i els qui no viatgen només en llegeixen una pàgina”. Sempre m'ha agradat descobrir per mi mateix els mons desconeguts més enllà de la porta de casa, ensumar les essències i les aromes del món més enllà de l’aire casolà, assaborir els plats exòtics, admirar les vistes de paisatges recòndits, escoltar les veus d’altres cultures... Aquestes ganes de viatjar i de conèixer nous llocs m'ha dut fins ara a visitar aquests països:

Decía San Agustín de Hipona que "El mundo es un libro y quienes no viajan sólo leen una página". Siempre me ha gustado descubrir por mi mismo los mundos desconocidos más allá de la puerta de casa, oler las esencias y aromas más allá del aire casero, saborear los platos exóticos, admirar las vistas de paisajes recónditos, escuchar las voces de otras culturas... Estas ganas de viajar y de conocer nuevos lugares me ha llevado hasta ahora a visitar estos países:

There's a saying from Saint Augustin of Hippo that goes "The world is a book and those that do not travel only read a page". I always liked to discover by myself the unknown worlds beyond my doorstep, to smell the essences and aromas of further countries, to taste exotic dishes, admire remote sceneries, listen to the voices of other cultures,... This need for travelling and visiting new places has brought me to these countries:

PAÏSOS VISITATS / PAÍSES VISITADOS / VISITED COUNTRIES

AMERICA & CARIBBEAN

EUROPE

OCEANIA

ARCTIC REGIONS

  • AUSTRALIA

  • COOK ISLANDS

  • HAWAII

  • FIJI

  • NEW ZEALAND

  • SAMOA

  • TONGA

  • VANUATU

AFRICA

MIDDLE EAST