CHINA

CHINA, el país más poblado del mundo, es una tierra de contrastes, donde conviven de forma aparentemente caótica el tradicionalismo milenario de la vida rural con la frenética modernidad de las ciudades. SHANGHAI es uno de los referentes más claros para mostrar la potencia emergente del Dragón chino que ha estado durmiendo los últimos siglos. Empieza a despertar y está preparado para ocupar el sitio que a lo largo de la historia ya había ocupado anteriormente: la primera potencia mundial. Viajar a CHINA hoy nos permite comprobar como el modelo comunista está dejando paso a un consumismo feroz entre las clases altas en las ciudades mientras el comunismo más recalcitrante intenta sobrevivir en el aislamiento del campo.

CHINA, the most populated country in the world, is a land of contrasts, were live together in an apparently chaotic way, the millenary traidtions of the rural life and the frenetic modernity of the cities. SHANGHAI is a clear example to show the power of the emerging chinese Dragon that has been sleeping over the last centuries. It's starting to wake up and is prepared to take the place that it has already taken in other historic moments: the first power in the world. Travelling to CHINA today allows us to confirm how the communist model is letting the way to a fierce consumerism among the higher classes in the cities, while in the fields the most obstinate communism is trying to survive.

XINA, el país més poblat del món, és una terra de contrastos, on conviuen de forma aparentment caòtica el tradicionalisme mil·lenari de la vida rural amb la frenètica modernitat de les ciutats. XANGAI és un dels referents més clars per a mostrar la potència emergent del Dragó xinès que ha estat dormint durant els últims segles. Comença a despertar i està preparat per a ocupar el lloc que al llarg de la història ja havia ocupat anteriorment: la primera potència mundial. Viatjar-hi avui en dia ens permet de comprovar com el model comunista està deixant pas a un consumisme feroç entre les classes altes a les ciutats mentre el comunisme més recalcitrant intenta sobreviure en l'aïllament del camp.

FOTOGRAFIES DE XINA / FOTOGRAFIAS DE CHINA / CHINA PHOTOS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

LA BUENA TARDE [español]

RADIO PUBLICA DE ASTURIAS (RPA)

Audio: LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_Shanghai.mp3

La Patricia Serna m'entrevista a la secció La Maleta, per a parlar durant uns minuts de les regions del planeta que he visitat i m'han agradat més al llarg dels meus viatges, entre elles, XANGAI.

Patricia Serna me entrevista en la sección La Maleta para hablar durante unos minutos de las regiones del planeta que he visitado y me han gustado más a lo largo de mis viajes, entre ellas, SHANGHAI.

Patricia Serna interviews me in La Maleta, the travel section of the program, to speak for some minutes about the regions of the planet that I have visited and loved much along my travels, among them, SHANGHAI.

INCOOLTURA [català]

COOLTURAFM

Audio: INCOOLTURA_XANGAI(XINA).mp3

Elena Canseco m'entrevista al programa INCOOLTURA de COOLTURAFM i parlem de la història i la vida de XANGAI.

Elena Canseco me entrevista en su programa INCOOLTURA de

COOLTURAFM y hablamos de la historia y la vida de SHANGHAI.

Elena Canseco interviews me in her program INCOOLTURA in

COOLTURAFM and we talk

about the history and life of SHANGHAI.

PANGEA [español]

RNE Exterior

Conversem sobre la vida al país amb en Jordi Tuñón i l'Elena Canseco, conductors del programa, juntament amb Chen Chen, estudiant de castellà a l'escola Bindung, Toni Camí i Alberto Puerta.

Conversamos sobre la vida en el país con Jordi Tuñón y Elena Canseco, conductores del programa, junto a Chen Chen, estudiante de castellano en la escuela Bindung, Toni Camí y Alberto Puerta.

We talk about life in the country with Jordi Tuñón and Elena Canseco, conductors of the program, together with Chen Chen, spanish student at Bindung school, Toni Camí and Alberto Puerta.

ARTICLES SOBRE XINA / ARTÍCULOS SOBRE CHINA / ARTICLES ON CHINA

Ref: VIAJE CON ESCALAS

WEB: www.viajeconescalas.com

LINK: China

[castellano]

SINOPSI: Al blog VIAJE CON ESCALAS es publica el meu article sobre la visita que vaig fer a XINA i concretament a la seva ciutat més moderna: XANGAI.

SINOPSIS: en el blog VIAJE CON ESCALAS se publica mi artículo sobre la visita que hice a CHINA y concretamente a su ciudad más moderna: SHANGHAI.

SYNOPSIS: in the travel blog VIAJE CON ESCALAS is published my article on my visit to CHINA and its most modern city: SHANGHAI.

MAPA DE XINA / MAPA DE CHINA / CHINA MAP

Podeu accedir al mapa de XINA clicant i navegant a través de l'aplicació de Google Maps que teniu aquí sota. Podeu veure el traçat de la Gran Muralla xinesa com si fóssiu un astronauta des de l'espai.

Podéis acceder al mapa de CHINA clicando y navegando a través de la aplicación de Google Maps que tenéis abajo. Podréis ver el trazado de la Gran Muralla China como si fuérais un astronauta desde el espacio.

You can access the CHINA map by clicking and navigating through the application of Google maps found below. You can see the Big Wall as if you were an astronaut from the space.