RUSSIA

RUSIA, el país más grande del planeta se merece también una gran capital. De proporciones mastodónticas, los grandes rascacielos soviéticos que dominan Moscú son un perfecto testigo para la grandiosidad del país. Pero podemos encontrar detalles más pequeños, paseando por sus callejones menos transitados, que nos hacen conocer un Moscú más antiguo, que ha aguantado la era comunista y que ahora renace bajo el influjo occidental sin perder la esencia rusa.

RUSSIA, the biggest country in the world, deserves a great capital city too. Of huge proportions, the big soviet skyscrapers that dominate Moscow's skyline are a perfect testimony of the grandeur of the country. But we can find other smaller details, strolling in the less frequent streets, that let us know an older Moscow, that has survived the communist era and that now revives under the western influence without loosing its russian essence.

RÚSSIA, el país més gran del planeta es mereix també una capital gran. De proporcions mastodòntiques, els grossos gratacels soviètics que dominen Moscou són un perfecte testimoni per a la grandiositat del país. Però podem trobar detalls més petits, passejant pels seus carrerons menys transitats, que ens fan conèixer un Moscou més antic, que ha aguantat l'era comunista i que ara reneix sota l'influx occidental sense perdre l'essència russa.

FOTOGRAFIES DE RÚSSIA / FOTOGRAFIAS DE RUSIA / RUSSIA PHOTOS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

LA BUENA TARDE [español]

RADIO PUBLICA DE ASTURIAS (RPA)

Audio: LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_MOSCU.mp3

La Patricia Serna m'entrevista a la secció La Maleta, per a parlar durant uns minuts de les regions del planeta que he visitat i m'han agradat més al llarg dels meus viatges, entre elles, MOSCOU.

Patricia Serna me entrevista en la sección La Maleta para hablar durante unos minutos de las regiones del planeta que he visitado y me han gustado más a lo largo de mis viajes, entre ellas, MOSCÚ.

Patricia Serna interviews me in La Maleta, the travel section of the program, to speak for some minutes about the regions of the planet that I have visited and loved much along my travels, among them, MOSCOW.

INCOOLTURA [català]

COOLTURAFM

Audio: INCOOLTURA_MOSCOU_(RUSSIA).mp3

Escolteu aquí l'àudio sobre MOSCOU de la secció APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Escuchad aquí el audio del programa sobre MOSCÚ que dedicamos en la sección APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Listen here to the special program dedicated to MOSCOW in the APUNTS DE VIATGE section of the program INCOOLTURA in COOLTURAFM radio.

MAPA DE RÚSSIA / MAPA DE RUSIA / RUSSIA MAP

Podeu accedir al mapa de RÚSSIA prement la finestra

inferior per a visualitzar el programa de Google Maps. Veureu que tota l'extensió del país ocupa mig planeta, des d'Europa fins Amèrica.

Podéis acceder al mapa de RUSIA clicando la ventana inferior para visualizar el programa de Google Maps. Veréis que toda la extensión del país ocupa medio planeta, desde Europa hasta América.

You can access the map of RUSSIA by clicking and navigating through the application of Google Maps. You will see that the whole extension of the country occupies half the planet, from Europe to America.