COLOMBIA

Amb tradicions centenàries, altes muntanyes, selves espesses, grans reserves d'aigua, ciutats dinàmiques i un poble preparat, decidit i amb voluntat de convertir-se en una potència a Sud-Amèrica, COLÒMBIA és un país modern i antic a la vegada, on l'última tecnologia de les grans metròpolis es compagina amb la tradicionalitat de les tribus amazòniques o els edificis colonials de ciutats com Cartagena de Índias. Un país que vol deixar enrere el record dels càrtels de la droga i la guerra civil per a centrar-se en un futur prometedor.

Con tradiciones centenarias, altas montañas, selvas espesas, grandes reservas de agua, ciudades dinámicas y un pueblo preparado, decidido y con voluntad de convertirse en una potencia en Suramérica, COLOMBIA es un país moderno y antiguo a la vez, donde la última tecnología de las grandes metrópolis se compagina con la tradicionalidad de las tribus amazónicas o los edificios coloniales de ciudades como Cartagena de Indias. Un país que quiere dejar atrás el recuerdo de los cárteles de la droga y la guerra civil para centrarse en un futuro prometedor.

With centenary traditions, high mountains, thick jungles, great water reservoirs, dynamic cities and prepared and resolute people willing to be a power in South America, COLOMBIA is both a modern and ancient country, were the last technology of the big metropolis coexists with the traditions of the amazonian tribes or the old colonial buildings of cities like Cartagena de Indias. a country willing to overcome the memories of drug cartels and civil war to concentrate on a promising future.

FOTOGRAFIES DE COLOMBIA / FOTOGRAFIAS DE COLOMBIA / COLOMBIA PHOTOS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

INCOOLTURA [català]

COOLTURAFM

Audio: INCOOLTURA_COLOMBIA.mp3

Escolteu aquí l'àudio sobre COLÒMBIA de la secció APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Escuchad aquí el audio del programa sobre COLOMBIA que dedicamos a la sección APUNTS DE VIATGE del INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Listen here to the special program dedicated to COLOMBIA in the APUNTS DE VIATGE section of the program INCOOLTURA in COOLTURAFM radio.

La Patricia Serna m'entrevista a la secció La Maleta, per a parlar durant uns minuts de les regions del planeta que he visitat i m'han agradat més al llarg dels meus viatges, entre elles, COLOMBIA.

Patricia Serna me entrevista en la sección La Maleta para hablar durante unos minutos de las regiones del planeta que he visitado y me han gustado más a lo largo de mis viajes, entre ellas, COLOMBIA.

Patricia Serna interviews me in La Maleta, the travel section of the program, to speak for some minutes about the regions of the planet that I have visited and loved much along my travels, among them, COLOMBIA.

MAPA DE COLOMBIA / MAPA DE COLOMBIA / COLOMBIA MAP

Podeu accedir al mapa de COLÒMBIA prement la finestra

inferior per a visualitzar el programa de Google Maps. Navegueu fins a Cartagena de Indias per a conèixer la ciutat emmurallada.

Podéis acceder al mapa de COLOMBIA clicando la ventana inferior para visualizar el programa de Google Maps. Navegad hasta Cartagena de Indias para conocer la ciudad enmurallada.

You can access the map of COLOMBIA by clicking and navigating through the application of Google Maps. Go to Cartagena de Indias to see the walled old city.