MOROCCO

A l'altra banda de l'estret de GIBRALTAR, l'atractiu del MARROC no és només el del seu pròxim exotisme, sinó també el de ser la porta d'entrada al continent africà.És com si s'hi concentrés en un sol país el millor del nord d'Àfrica. I potser una de les ciutats que poden il·lustrar-lo millor és Tànger, la ciutat que va captivar a Paul Bowles, i que li va inspirar l'escriptura de The Sheltering Sky (El Cel Protector). Un viatge a Tànger en l'actualitat continua transportant-nos directament a un món oblidat, ple d'olors, sorolls i colors exòtics.

Al otro lado del estrecho de GIBRALTAR, el atractivo de MARRUECOS no es sólo el de su próximo exotismo, sino también el de ser la puerta de entrada al continente africano. Es como si se concentrara en un solo país lo mejor del norte de África. Y quizás una de las ciudades que pueden ilustrarlo mejor es Tánger, la ciudad que cautivó a Paul Bowles y que le inspiró la redacción de The Sheltering Sky (El cielo protector). Un viaje a Tánger en la actualidad continúa transportándonos directamente a un mundo olvidado, lleno de olores, ruidos y colores exóticos.

At the other side of GIBRALTAR strait, the attraction of MOROCCO is not only its close exotism, but also the fact that it can be considered a gate to the african continent. It concentrates the best of north Africa. And maybe one of the cities which better illustrates this is Tangiers, the city that captivated Paul Bowles and inspired The Sheltering Sky. A trip to Tangiers nowadays still transports us directly to a forgotten world, full of flavours, sounds and exotic colours.

FOTOGRAFIES DE MARROC / FOTOGRAFIAS DE MARRUECOS / MOROCCO PHOTOS

FONS DE PANTALLA / FONDOS DE PANTALLA / WALLPAPERS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

LA BUENA TARDE [español]

RADIO PUBLICA DE ASTURIAS (RPA)

Audio: LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_TANGER.mp3

La Patricia Serna m'entrevista a la secció La Maleta, per a parlar durant uns minuts de les regions del planeta que he visitat i m'han agradat més al llarg dels meus viatges, entre elles, MARROC.

Patricia Serna me entrevista en la sección La Maleta para hablar durante unos minutos de las regiones del planeta que he visitado y me han gustado más a lo largo de mis viajes, entre ellas, MARRUECOS.

Patricia Serna interviews me in La Maleta, the travel section of the program, to speak for some minutes about the regions of the planet that I have visited and loved much along my travels, among them, MOROCCO.

INCOOLTURA [català]

COOLTURAFM

Audio: INCOOLTURA_TANGER_(MARROC).mp3

Escolteu aquí l'àudio sobre MARROC de la secció APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Escuchad aquí el audio del programa sobre MARRUECOS que dedicamos en la sección APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Listen here to the special program dedicated to MOROCCO in the APUNTS DE VIATGE section of the program INCOOLTURA in COOLTURAFM radio.

ARTICLES SOBRE MARROC / ARTÍCULOS SOBRE MARRUECOS / ARTICLES ON MOROCCO

Ref: AFROKAIRÓS Diciembre 2013

Editorial: AFROKAIRÓS

WEB: www.afrokairos.com

LINK: AFROKAIRÓS_nov13

[castellano]

SINOPSI: Es publica a la revista el meu article "Tánger querido (MARRUECOS)" dins la secció VIAJES POR ÁFRICA, sobre la visita a aquesta ciutat del MARROC.

Ref: MAMBO POA 2, 2010

SINOPSIS: Se publica en la revista mi artículo "Tánger querido (MARRUECOS)" dentro de la sección VIAJES POR ÁFRICA, sobre la visita a esta ciudad de MARRUECOS.

SINOPSIS: recopilación de los 25 relatos finalistas del concurso Mikel Essery 2010. Entre ellos figuras mis dos relatos : "Una verdadera boda africana" sobre el viaje a MALIy "Tánger" con la descripción de esta ciudad de MARRUECOS.

SINOPSIS: el libro recoge los 24 relatos finalistas del V Concurso de Relatos de Viaje Moleskin 2010. Entre ellos figura mi relato "Tánger" en el que describo mi viaje a esta ciudad de MARRUECOS.

SYNOPSIS: In the monthly magazine is published my article " Dear Tangier (MOROCCO)" in the section TRAVELS IN AFRICA, about my visit to this city in MOROCCO.

SYNOPSIS: the book is a compilation of the 25 finalist stories of Mikel Essery 2010 writing competition.

Among them are published my two works "A real african wedding" about a travel inMALI and "Tangier" with a description of my travel to this city of MOROCCO.

SYNOPSIS: the book is a compilation of the 24 finalist stories of the 5th competition Travel Stories Moleskin 2010. Among them is published "Tangiers", were I write about my travel to this city of MOROCCO.

SINOPSI: recull dels 25 relats finalistes del concurs Mikel Essery 2010.

Entre ells hi figuren els meus dos relats: "Un veritable casament africà" sobre un viatge a MALI i "Tànger" amb la descripció d'una viatge a aquesta ciutat del MARROC.

EDITORIAL: Juan Roque Rezabal Taffet

[català]

Ref: Viajar Perjudica Seriamente la Salud y Otros 23 Relatos de Viaje, 2010

EDITORIAL: Vagadamia

[castellano]

SINOPSI: el recull dels 24 relats finalistes del V Concurso de Relatos de Viaje Moleskin 2010.

Entre ells hi figura el meu relat "Tánger" en què descric el viatge a aquesta ciutat del MARROC.

MAPA DE MARROC / MAPA DE MARRUECOS / MOROCCO MAP

Podeu accedir al mapa de MARROC prement la finestra inferior per a visualitzar el programa de Google Maps. Jugueu amb les vistes de satèl·lit i tindreu una magnífica visió de tot el litoral i del relleu de les muntanyes de l'Atlas.

Podéis acceder al mapa de MARRUECOS clicando la ventana inferior para visualizar el programa de Google Maps. Jugad con las vistas a satélite y tendréis una magnífica visión de todo el litoral y el relieve de las montañas del Atlas.

You can access the map of MOROCCO by clicking and navigating through the application of Google Maps. Play with the satellite views and you will be able to see all the coastline and mountain reliefs in the Atlas.