JORDAN

JORDANIA es un país de extremos e historia. Desde los bosques del norte a las aguas calmadas y tropicales del Mar Rojo pasando por el desierto de Wadi Ram o el Mar Muerto, JORDANIA presenta paisajes contrastados y a la vez una continua presencia humana desde hace miles de años.

País de acogida de los muchos refugiados que huyen de los conflictos armados en los países vecinos, JORDANIA es también un país de acogida para el viajero, que se sentirá cómodo y descubrirá, en pocos días, como la historia y el futuro se mezclan irremisiblemente entrelazados en JORDANIA.

JORDAN is a country of extremes and history. From the forests of the North to the calm tropical waters of the Red Sea and the desert of Wadi Rum or the Dead Sea, JORDAN presents contrasted landscapes and at the same time, a continuous human presence since thousands of years.

Country of acceptance for all those refuges that flee from armed conflicts in the neighbouring countries, JORDAN is also a welcoming country for travellers, that will feel comfortable and will discover, in a few days, that history and future mix irremissibly interlaced in JORDAN.

JORDÀNIA és un país d'extrems i història. Des dels boscos del nord a les aigües calmes i tropicals del Mar Roig, passant pel desert de Wadi Ram o el mar Mort, JORDÀNIA presenta paisatges contrastats i a la vegada una contínua presència humana des de fa milers d'anys.

País d'acollida dels molts refugiats que fugen dels conflictes armats als països veïns, JORDÀNIA és també un país d'acollida per al viatger, que s'hi sentirà còmode i descobrirà, en pocs dies, com la història y el futur es mesclen irremissiblement entrellaçats a JORDÀNIA.

FOTOGRAFIES DE JORDÀNIA / FOTOGRAFIAS DE JORDANIA / JORDAN PHOTOS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

Amb els APUNTES DE VIAJE de QUE NO TE LO CUENTEN viatgem fins a JORDÀNIA per a visitar les ruïnes de Petra i creuar el desert de Wadi Ram seguint els passos de Lawrence d'Aràbia.

En los APUNTES DE VIAJE de QUE NO TE LO CUENTEN viajamos hasta JORDANIA para visitar las ruinas de Petra y cruzar el desierto de Wadi Ram siguiendo los pasos de Lawrence de Arabia.

In the APUNTES DE VIAJE section of QUE NO TE LO CUENTEN program, we travel to JORDAN to visit the ruins of Petra and to cross the desert of Wadi Rum in the footsteps of Lawrence of Arabia.

La Patricia Serna m'entrevista a la secció La Maleta, per a parlar durant uns minuts de les regions del planeta que he visitat i m'han agradat més al llarg dels meus viatges, entre elles, JORDÀNIA.

Patricia Serna me entrevista en la sección La Maleta para hablar durante unos minutos de las regiones del planeta que he visitado y me han gustado más a lo largo de mis viajes, entre ellas, JORDANIA.

Patricia Serna interviews me in La Maleta, the travel section of the program, to speak for some minutes about the regions of the planet that I have visited and loved much along my travels, among them, JORDAN.

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS / TALKS

Si formeu part d'un col·lectiu i us interessaria que us fes un passi de fotografies comentat sobre JORDÀNIA, consulteu l'apartat CONFERÈNCIES o escriviu-me a:

jordicanalsoler @ gmail.com

Si formáis parte de un colectivo y os interesaría que os hiciera un pase de fotografías comentadas sobre JORDANIA, consultad el apartado CONFERENCIAS o escribidme a:

jordicanalsoler @ gmail.com

If you are part of an association or group of people and are interested in one of my photo presentations of JORDAN, you may consult the TALKS section or write me to:

jordicanalsoler @ gmail.com

MAPA DE JORDÀNIA / MAPA DE JORDANIA / JORDAN MAP

Podeu accedir al mapa de JORDÀNIA prement la finestra inferior per a visualitzar el programa de Google Maps. Navegueu fins al Mar Mort per a veure l'aspecte del punt més baix de la Terra.

Podéis acceder al mapa de JORDANIA clicando la ventana inferior para visualizar el programa de Google Maps. Navegad hasta el Mar Muerto para ver el aspecto del punto más bajo de la Tierra.

You can access the map of JORDAN by clicking and navigating through the application of Google Maps. Navigate to the Dead Sea to see the lowest point on Earth.