GIBRALTAR

Desde que escuché habler de GIBRALTAR, ya de pequeño, me hice una imagen mental que no sabía si correspondía con la realidad: una piedra en medio del mar, como una de aquellas columnas de Hércules que marcaban el final del mar Mediterráneo. Me sorprendí la primera vez que lo vi, con la cima escondida detrás de un banco de nubes bajas: blanco, macizo, inexpugnable, el Peñón se mostraba como ese punto estratégico que aún hoy continua siendo.

Como un anacronismo de antiguas posesiones coloniales, GIBRALTAR continua alzándose en la puerta del Mediterráneo como un punto más del Imperio Británico, sin que después de tantos años sus habitantes hayan perdido la esencia y donde las calles rezuman una atmosfera inglesa bajo el sol del sur ibérico.

Ever since I heard of GIBRALTAR, as a child, I imagined it as something that I didn't know if corresponded to reality: a rock in the sea, as one of those Heracles colmuns that marked the end of the Mediterranean sea. I was surprised when I first saw it, with its peak behind some low clouds: white, solid, unassailable, the Rock presented itself as that strategic point that still is. Like an anacronism of ancient colonial possessions, GIBRALTAR still rises at the Mediterranean door as another point of the British Empire, without their people ever loosing their spirit and where the streets still exude an english atmosphere under the south iberian sun.

Des que vaig sentir a parlar de GIBRALTAR, ja de ben petit, me n'havia fet una imatge mental que no sabia si corresponia amb la realitat: una pedra enmig del mar, com una d'aquelles columnes d'Hèrcules que marcaven el final del mar Meditterrani.

Em vaig sorprendre quan el vaig veure per primer cop, amb el cim amagat darrera un banc de núvols baixos: blanc, massís, inexpugnable, el Peñón es mostrava com aquell punt estratègic que fins i tot avui dia continua sent.

Com un anacronisme d'antigues possessions colonials, GIBRALTAR continua alçant-se a la porta del Mediterrani com un punt més de l'Imperi Britànic, sense que després de tants anys els seus habitants hagin perdut la seva essència i on els carrers encara traspuen una atmosfera anglesa sota el sol del sud ibèric.

FOTOGRAFIES DE GIBRALTAR / FOTOGRAFIAS DE GIBRALTAR / GIBRALTAR PHOTOS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

QUE NO TE LO CUENTEN [español]

RADIO CEV

Audio: QUE_NO_TE_LO_CUENTEN_-_Gibraltar.mp3

Amb els APUNTES DE VIAJE de QUE NO TE LO CUENTEN viatgem fins a GIBRALTAR per a conèixer una de les columnes d'Hèrcules.

En los APUNTES DE VIAJE de QUE NO TE LO CUENTEN viajamos hasta GIBRALTAR para conocer una de las columnas de Hércules.

In the APUNTES DE VIAJE section of QUE NO TE LO CUENTEN program, we travel to GIBRALTAR to know about one of Heracles' columns.

INCOOLTURA [català]

COOLTURAFM

Audio: INCOOLTURA_GIBRALTAR.mp3

Escolteu aquí l'àudio sobre GIBRALTAR de la secció APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Escuchad aquí el audio del programa sobre GIBRALTAR que dedicamos a la sección APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de

COOLTURAFM.

Listen here to the special program dedicated to GIBRALTAR in the APUNTS DE VIATGE section of the program INCOOLTURA in COOLTURAFM radio.

La Patricia Serna m'entrevista a la secció La Maleta, per a parlar durant uns minuts de les regions del planeta que he visitat i m'han agradat més al llarg dels meus viatges, entre elles, GIBRALTAR.

Patricia Serna me entrevista en la sección La Maleta para hablar durante unos minutos de las regiones del planeta que he visitado y me han gustado más a lo largo de mis viajes, entre ellas, GIBRALTAR.

Patricia Serna interviews me in La Maleta, the travel section of the program, to speak for some minutes about the regions of the planet that I have visited and loved much along my travels, among them, GIBRALTAR.

MAPA DE GIBRALTAR / MAPA DE GIBRALTAR / GIBRALTAR MAP

Podeu accedir al mapa de GIBRALTAR prement la finestra

inferior per a visualitzar el programa de Google Maps. Navegueu pel Penyó per a veure la pista de l'aeroport i tota la península de pedra.

Podéis acceder al mapa de GIBRALTAR clicando la ventana inferior para visualizar el programa de Google Maps. Navegad por el Peñón para ver la pista del aeropuerto y toda la península de piedra.

You can access the map of GIBRALTAR by clicking and navigating through the application of Google Maps. Navigate through the Rock to see the airport strip and all the rocky peninsula.